ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

 1. Από πού καταγόταν ο Ιωάννης Καποδίστριας και ποιες θέσεις είχε καταλάβει στο εξωτερικό;
 2. Ποιο ήταν το έργο του Καποδίστρια στη διοίκηση και την οικονομία;
 3. Πώς διαχειρίστηκε το θέμα των συνόρων;
 4. Πότε δόθηκε η τελική μάχη της Επανάστασης;
 5. Για ποιους λόγους απέκτησε εχθρούς ο Καποδίστριας και πότε δολοφονήθηκε;

ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ

Να απαντήσετε σύντομα τις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Από πού καταγόταν ο Καποδίστριας;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ποια τράπεζα ίδρυσε ο Καποδίστριας;

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Τι έκανε με το ελληνικό νόμισμα;

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Πώς στήριξε τη γεωργία ο Καποδίστριας;

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Πώς ενίσχυσε την παιδεία;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Πώς διαχειρίστηκε το θέμα των ελληνικών συνόρων;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Τι συνέβη στην Πέτρα της Βοιωτίας;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Πότε δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας;

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Γιατί δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας;

………………………………………………………………………………………………………………………………………..