ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

вул. Котляревського, 20/8, м. Полтава, 36000, тел. (05322) 7-32-13, факс (0532) 56-12-95

E-mail: obluo@adm-pl.gov.ua, Web: http://www.poltav-oblosvita.gov.ua, Код ЄДРПОУ 02145412

20.11.2015

01-22/2421

На №

від

Начальникам органів управління освітою райдержадміністрацій та міськвиконкомів

Директорам професійно-технічних та інтернатних навчальних закладів

Керівникам вищих навчальних закладів I-II р.а.  

Про запровадження програми «Дорослішай на здоров’я» у навчальних закладах

Сучасний стан здоров’я молоді, який з року в рік погіршується, зумовлений не лише низьким економічним станом сімей, фізичними та психоемоційними навантаженнями, стресовими ситуаціями, а й ознаками кризових явищ в ідеологічній та духовній сферах життя підлітків та молоді; поширенням шкідливих звичок та ризикованої поведінки, яка призводить до погіршення репродуктивного здоров’я.  За визначенням ВООЗ, репродуктивне  (репродукція  відтворення)  здоров’я  це стан повного фізичного, психологічного і соціального благополуччя, а не лише відсутність захворювань у всьому, що стосується репродуктивної системи, її функцій і процесів у ній. За цим визначенням, репродуктивне здоров’я тісно пов’язане із загальним станом здоров’я людини.            

У 2012 році в Полтавській області рівень загальних гінекологічних захворювань у дівчаток до 14 років становив 18,5 випадків на 1000 осіб  відповідного населення (2011 р.  19,8).[1] Загалом гінекологи області за результатами оглядів учнівської молоді повідомляють про збільшення кількості дівчаток, які мають захворювання, характерні для дорослих жінок та наголошують, що підлітки часто не мають елементарних навичок інтимної гігієни.

За даними  дослідження (2011 р.) досвід статевого життя мають 42% учнівської молоді України віком 15-17 років: 53 % студентів вищих навчальних закладів  I-II р. а., 58 % учнів професійно-технічних начальних закладів і 62 % студентів вищих навчальних закладів III-IV р. а.

Від 7 до 15 % підлітків вступали в статеві стосунки до 15 років (найбільше таких серед студентів ПТНЗ).

Основними джерелами отримання інформації про статеві стосунки, як і про методи контрацепції для опитаної учнівської молоді стали телебачення (41 %), друзі й однолітки та Інтернет (31 %) і лише на четвертому місці опинилися медичні працівники  (25 %)[2].

Соціальна реклама, як і переважна більшість медичних працівників, інформує учнівську молодь про безпечний секс, акцентуючи увагу на використання презервативів та методи контрацепції. В сучасних умовах необхідною є кардинальна зміна концепції статевого виховання, пропаганда безпечних статевих відносин як  утримання від підліткового сексу до психологічної, фізіологічної готовності організму, обмеження кількості партнерів. Саме таку ідею переслідує програма тренінгового курсу для учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Дорослішай на здоров’я»[3].

Метою факультативного тренінгового курсу «Дорослішай на здоров’я» є популяризація серед підлітків і молоді здорового способу життя й важливості цих аспектів для стану репродуктивного здоров’я в майбутньому, формування відповідального ставлення та мотивації до збереження сімейних цінностей, закладання основ відповідального батьківства. Програма логічна і послідовна, недоцільно використовувати окремі фрагменти програми. Дана програма передбачає системний виклад інформації щодо репродуктивного здоров’я, таким чином вирішується проблема розпорошення про різних навчальних предметах такої інформації, яка, як правило,  пропонується для самостійного опрацювання учнями. Надзвичайно цінною є морально-духовна складова програми, спрямована на формування сімейних цінностей, відповідальності за своє здоров’я та здоров’я майбутніх дітей.

Реалізація програми «Дорослішай на здоров’я» передбачає використання сучасних форм і методів роботи: мозкових штурмів, психологічних вправ, роботу в групах та інші. Такі методи та форми роботи реалізують цілеспрямований вплив на свідомість учнів, а не лише на запам’ятовування та інформування. Рекомендовано запроваджувати програму практичним психологам, соціальним педагогам іншим педагогічним працівникам після відповідного навчання.

Програмою передбачено запрошення на окремі заняття, за потреби, лікарів «Клінік дружніх до молоді», гінекологів, андрологів, інших медичних працівників. З метою підвищення якості медичних послуг, збереження здоров’я молоді, важливою є співпраця з Клініками дружніми до молоді[4], які відкриті у тому числі у Полтавській області. Клініки дружні до молоді мають наукові матеріали щодо репродуктивного здоров’я для поширення серед учнівської молоді, викладені у доступному для підлітків вигляді.  

За програмою «Дорослішай на здоров’я» на базі районів пройшли навчання 18  працівників психологічної служби Новосанжарського району  та практичний психолог Державного професійно-технічного навчального закладу «Професійний аграрний ліцей» м. Кобеляки, 17 практичних психологів Машівського району. У Машівському районі відкрито за рахунок варіативної складової у трьох школах факультативи «Дорослішай на здоров’я». За результатами навчання педагогічні працівники забезпечуються навчально-методичним посібником «Дорослішай на здоров’я» та навчальним посібником «Статеве виховання і репродуктивне здоров’я підлітків та молоді» (у електронному вигляді).

У спільному проекті  Міністерства освіти і науки України та Фонду Народонаселення ООН України, за підтримки програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Здоров’я жінок України» щодо запровадження програми «Дорослішай на здоров’я» взяли участь по одному працівнику психологічної служби міст Комсомольська та Кременчука, Глобинського, Карлівського, Кобеляцького, Кременчуцького, Семенівського, Полтавського районів. А також Полтавської спеціалізованої школи-інтернату №1 І–ІІІ ст. Полтавської облради, Полтавського професійного ліцею. Усі учасники забезпечені необхідними навчальними, науково-методичними матеріалами.

Результативність психологічного забезпечення навчально-виховного процесу передбачає системне упровадження психологічно-орієнтованих спецкурсів, програм з психології у рамках факультативів, гуртків, курсів за вибором та позаурочної діяльності. Станом на кінець 2013-2014 н. р. системними знаннями з психології у рамках запровадження програм охоплені лише 2,3 % учнів області.

Рекомендуємо сприяти системному упровадженню програми «Дорослішай на здоров’я» з метою розвитку особистості дитини, формуванню  відповідальної поведінки учнівської молоді.

Директор Департаменту

освіти і науки                                                                                 Є. А. Ленський

Муліка

0507291200


[1] Психологічні аспекти формування репродуктивного здоров’я : Збірник матеріалів за результатами обласного семінару-практикуму / [Латипов Р.В., Муліка К. М., Подтикан І. В. та інші]; за ред.. Латипов Р.В. – Полтава: ПОІППО, 2013 р. – 46 с. Режим доступу: http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/tsentr_prakt_psy_i_soc_robory/reprod_zdorovia.pdf

[2] Стан та чинники здоров’я українських підлітків : моногр. / О. М. Балакірєва, Т. В. Бондар, О. Р. Артюх та ін.; наук. ред.. О. М. Балакірєва.  К.: ЮНІСЕФ, Укр. Ін.-т соц.. досліджень. ім. О. Яременка.  К.: «К.І.С.», 2011. 172 с.

[3] Програма «Дорослішай на здоров’я» рекомендована Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист № 1/11-12028 від 20.07.2012 року.

[4] Клініки дружні до молоді (КМД) – це спеціалізовані підрозділи, як правило, у складі дитячих поліклінік, які надають медичні послуги молоді, а також інформують та консультують, зокрема з питань профілактики ВІЛ та інфекцій, які передаються статевим шляхом. ЮНІСЕФ надає допомогу Міністерству охорони здоров’я України у покращенні надання послуг з охорони здоров’я дітям та молоді віком до 18 років шляхом створення мережі КДМ. На разі у країні діє 104 КДМ.