УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.05.2017р.                                                                                   № 41/02-13

Про наповнення доходів та економного, раціонального й ефективного використання коштів

міського бюджету м.Бершадь у 2017 році

З метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі надходження доходів до місцевого бюджету міста, економного використання коштів місцевого бюджету, збереження умов стабільного фінансування захищених видатків установ та закладів, а зокрема, оплати праці з нарахуваннями та енергоносіїв, посилення фінансово-бюджетної дисципліни:

1. Затвердити план заходів щодо забезпечення виконання доходів місцевого бюджету міста, економного та раціонального використання бюджетних коштів у 2017 році, що додається.

2. Спеціалістам міської ради та керівникам комунальних установ:

2.1. Забезпечити  виконання  плану заходів щодо забезпечення виконання доходів місцевого бюджету, економного та раціонального використання бюджетних коштів у 2017 році, зокрема щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукування додаткових джерел надходжень до бюджету, та щодо економного, раціонального та ефективного використання коштів місцевого бюджету 2017 році.

            2.2. Про результати виконання заходів інформувати фінансове управління райдержадміністрації щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом.

     12. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                 М.Кольченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням міського голови

від 10.05.2017р.  ___

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо забезпечення виконання доходів місцевого бюджету м.Бершадь,

економного та раціонального використання бюджетних коштів у 2017році

з/п

Зміст заходу

Виконавці

Термін

виконання/

інформування

Очікувані результати виконання

1.

Забезпечити своєчасне і в повному обсязі перерахування податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, скорочення заборгованості по платежах до місцевих бюджетів

Провідний спеціаліст з економічних питань П.Цимбалістий спільно з Бершадською ОДПІ;

Протягом року/ Щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом

Збільшення дохідної частини місцевих бюджетів

2

Забезпечення дотримання суб’єктами  господарювання діючого податкового законодавства при виплаті заробітної плати та інших доходів

Провідний спеціаліст з економічних питань П.Цимбалістий спільно з Бершадською ОДПІ;

Протягом року/ Щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом

Збільшення дохідної частини місцевих бюджетів

3

Забезпечення дотримання суб’єктами господарювання чинного законодавства в частині нарахування заробітної плати працівникам не нижче законодавчо встановленого мінімального рівня

Провідний спеціаліст з економічних питань П.Цимбалістий спільно з Бершадською ОДПІ;

Бершадським УПСЗН;

Протягом року/ Щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом

Виведення доходів з тіньового сектору економіки та наповнення дохідної частини місцевих бюджетів

4.

Забезпечити ефективне використання земельних ділянок та збільшення розмірів орендної плати відповідно до вимог чинного законодавства

Провідний спеціаліст  з питань землеустрою А.Янчук спільно з відділом Держземагенства у Бершадському районі;

Протягом року/ Щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом

Збільшення надходжень місцевих бюджетів

5

Забезпечення проведення щоквартальних звірок з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо укладених договорів оренди земельних ділянок державної та комунальної власності

Провідний спеціаліст  з питань землеустрою А.Янчук спільно з відділом Держземагенства у Бершадському районі;

Протягом року/ Щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом

Збільшення надходжень місцевих бюджетів

6

Забезпечити ефективне та цільове використання бюджетних коштів по усіх напрямках видатків бюджетних установ та закладів, програм та заходів, що фінансуються з місцевого бюджету

Фінансово-господарський відділ міської ради та керівники комунальних установ міста

Протягом року/ Щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом

Недопущення фактів неефективного, нераціонального та нецільового використання бюджетних коштів

7

Забезпечити першочерговість спрямування коштів на фінансування захищених статей видатків, зокрема, видатків на оплату праці з нарахуваннями та на розрахунки за спожиті енергоносії

Фінансово-господарський відділ міської ради та керівники комунальних установ міста

Протягом року/ Щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом

Виконання вимог розділу 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі на 2017 рік потреби в коштах на зарплату та енергоносії. Недопущення наявності простроченої та небюджетної кредиторської заборгованості по вказаних видатках

Міський голова                                     М.Кольченко