ZŠ a MŠ Frymburk 2018/2019

Třída: 5.

Třídní učitel: Mgr. Barbora Tybitanclová

Kontakt: ChadtovaBarbora@seznam.cz   /    603 590 510   (14:00 - 16:00)

 

konzultační hodiny: pondělí 14:00 - 15:00

Datum: 18. 3. - 22. 3. 2019

Fotografie: https://baratybi.rajce.idnes.cz

Rozvrh hodin

1

2

3

4

5

6

PO

ČJ

M

TV

ČJ

ÚT

M

AJ

VL

VL

ČJ

ST

ČJ

M

VV

VV

AJ

ČT

ČJ

AJ

M

INF

ČJ

ČJ

TV

M

HV

Vyučující kontakty:

Mgr. Marcela Rizáková - rizakova@zsfrymburk.cz ANGLICKÝ JAZYK

Mgr. Tomáš Michal - michal@zsfrymburk.cz  VLASTIVĚDA A VÝTVARNÁ VÝCHOVA, od 2.pololetí také INFORMATIKA

Týdenní plán

Předmět

Učivo

Domácí úloha

Český jazyk

Zájmena

naučit se nazpaměť zájmena podle druhů - uč. str 38 a 39 nebo jednodušší varianta str. 117 na pátek

Matematika

Desetinná čísla - násobení a dělení deseti, stem a tisícem

individuálně zakroužkováno v početníčku i v pracovním sešitě

Přírodopis

Lidské tělo, prevence patologických jevů společnosti

2 pracovní listy na pondělí

Anglický jazyk

U12 - Excuse me. Where are the tigers?

Testík U12 úterý 26.3.

Vlastivěda

Hospodářský rozvoj

Vznik Rakouska-Uherska

Port-folia přinesou Václavíková, Kumah, Wagner.

Informatika

Vlastní obrázkové psaní

Hodnocení:

odeslané 3 práce  - 1

odeslané 2 práce - 2

odeslaná 1 práce - 3

Připomínám, že práce musí být odeslaná v souboru Microsoft Word, obsahem je vlastní text o 7-10 větách se  7 obrázky.

Výtvarná výchova

Keramika

Oblečení, které můžeme ušpinit

Informace pro rodiče a žáky:

Nejbližší naplánované akce

Datum

Akce:

červen

Výlet na kolech       (přibližně 100,- Kč)

12. - 14. 6.

Třídenní seminář “Klíč”     (přibližně 600,- Kč)