5. třída

Školní rok 2020/2021

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Součková

Kontakt: souckova@zsfrymburk.cz 

Konzultační hodiny: 13:30 - 14:30

Asistent pedagoga: Veronika Nová

Kontakt: nova@zsfrymburk.cz

Další vyučující:

Vlastivěda a výtvarná výchova:  

Mgr. Libuše Krauskopfová

Kontakt:krauskopfova@zsfrymburk.cz

Přírodověda:

Mgr. Gabriela Krejzová

Kontakt: krejzova@zsfrymburk.cz

Psaní na počítači:

Mgr. Milada Minaříková

Kontakt: minarikova@zsfrymburk.cz

Milí rodiče,

ve čtvrtek 17.9. 2020 z důvodu nepřítomnosti vyučujícího bude probíhat suplovaná výuka 2. vyučovací hodiny. Žáci budou mít přírodovědu.

Děkuji.

S přáním hezkého dne  

Součková Lenka

Několik nových informací k průběhu školního roku:

Vaše paní učitelka Lenka a asistentka Verča  :-)

Fotogalerie:

Rozvrh hodin: 

1

7:55 - 8:40

2

8:50 - 9:35

3

9:50 - 10:35

4

10:45 - 11.30

5

11:40 - 12:25

6

12:35 - 13:20

PO

ČJ

INF

M

ČJ

ÚT

ČJ

M

M

AJ

HV

ST

M

ČJ

TV

AJ

ČJ

ČT

ČJ

Pnp

VL

VL

VV

VV

ČJ

M

TV

AJ

Týdenní plány:   14. 9. - 18. 9. 2020          

Předmět

Učivo

Domácí úloha

Český jazyk

opakování 4. třída - vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen

D.Ú. - uč. str. 10 cv. 20 - druhá polovina

Matematika

 opakování 4. třída - sčítání, odčítání do milionu

Anglický jazyk

school, free time

čtení str. 8 cv. 1

-prosím Vás koupit sešit na AJ

Vlastivěda

Přírodověda

opakování ze 4.roč.

(Živá a neživá příroda)

Informatika

kreslíme čáry

Informace pro rodiče a žáky:

Datum

Informace:

pro marody:

M- starý PS- str. 55-střed úsečky - celá

ČJ- uč. str. 11 cv. 22 - do sešitu- skupiny ě/je; uč. str. 10 cv. 19 - slovně, PS str. 5 cv. 7- pouze doplnit do slov vynechaná písmena

AJ- čtení - str. 8 cv. 1 , mluvení o svém dni

 

Důležité odkazy:

www.skolaonline.cz - Rozvrh žáka, prospěch, komunikace s vyučujícím

www.skolniprogram.cz - Stav účtu žáka pro školní platby