Školní rok 2021/2022

T ř í d a : 5. A

Třídní učitel: Mgr. Ing. Lenka Lapšanská

Kontakt: lapsanska@zsfrymburk.cz

Konzultační hodiny: středa a pátek 13:30 - 14:00 h

Telefon: 727 860 373

Asistentka pedagoga: Blanka Jarošová

Kontakt: jarosova@zsfrymburk.cz

Rozvrh hodin:

Den

1.hodina

7:55 - 8:40

2.hodina

8:50-9:35

3.hodina

9:50-10:35

4.hodina

10:45-11:30

5.hodina

11:40-12:50*

6.hodina

13:00-13:45´

PONDĚLÍ

ČJ

M

AJ

ČJ

TV

ÚTERÝ

ČJ

M

INF

HV

STŘEDA

M

AJ

ČJ

VV

VV

ČTVRTEK

M

ČJ

ČJ čten.dílna

Pnp

TV

PÁTEK

M

VL

VL

ČJ

AJ

* v době od 12:10 do 12:25 h máme oběd, 5. hodina tedy končí ve 12:05 h a pak pokračuje po obědě od 12:30 do 12:50 h.

´ dojíždějící žáky budeme pouštět dříve

Kontakty na vyučující předmětů:

PŘ a VL - Mgr. Gabriela Krejzová - krejzova@zsfrymburk.cz

INF - Mgr. Jan Vopátek - vopatek@zsfrymburk.cz

Týden 29. listopadu - 3. prosince 2021

Milí páťáci a vážení rodiče,

vánoční jarmark je vzhledem ke špatné epidemiologické situaci zrušen. Výrobky si můžete rezervovat online na stránkách školy. V pondělí proběhne “mezitřídní jarmark”, výuka bude probíhat od 4. vyučovací hodiny. Prosím, doneste si s sebou kapesné, ať si můžete koupit dáreček.

Tímto děkuji za velmi příjemné společné setkání v rámci RUŽ schůzek a také za podporu, kterou jste dětem vyjádřili. Ta je pro ně hodně důležitá. I v dalším čtvrtletí se budeme snažit pracovat tak, abychom u žáků dosáhli maximálního možného pokroku vzhledem k jejich individuálním potřebám a možnostem. S některými z Vás jsme se ještě nesetkali - prosím, na termínu schůzky se domluvíme individuálně. Prosím, k opakování a procvičování látky můžete kdykoli využít program www.umimeto.org. Nástěnky jednotlivých sekcí “umíme” (česky, anglicky, matiku) pravidelně aktualizuji podle toho, co nyní ve škole probíráme.

Velmi děkuji všem dětem i vám, rodičům, za spolupráci na vánočním jarmarku.Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte mě kontaktovat.

Přeji krásné listopadové dny,

Vaše tř. učitelka

Lenka Lapšanská a Blanka Jarošová

 

Informace pro rodiče a žáky

6. 12. 2021 - ředitelské volno (z důvodu školení pedagogů)

20. - 22. 12. 2021 - ředitelské volno (z důvodu nepříznivé epidemiologické situace)

Předměty

Co Tě čeká ve škole

Domácí příprava

Český jazyk

souhláskové skupiny na rozhraní předpony a kořene, kořene a přípony, tvoření přídavných jmen, zdvojené souhlásky, předpony s/z - procvičování PS, str. 21, 22

DÚ: PS, str. 20, cv. 4 a 5.  Vše uvedené, prosím, procvičujte v programu www.umimeto.org viz nástěnka. Příprava na písemnou práci - zdvojené souhlásky a předpony s/z (středa 1. 12.)

Matematika

násobení, dělení se zbytkem, porovnávání, číselné řady - procvičování PS, str. 24, 25, 26

Prosím, opakujte si násobení pod sebou. Příprava na písemnou práci viz opakování - násobení pod sebou, násobení a dělení 10, 100 ... (čtvrtek 2.12.)

Anglický jazyk

review shopping, PS, str. 20 a. 21,

středa - opakovací test na numbers a shops (bakery, butcher´s,...) 

happy birthday, PS, str. 22

Pokud potřebujete, opakujte si na nástěnce www.umimeanglicky.cz Připravte se na test, prosím. DÚ: dokončení revision na str. 20 a 21 a pracovní list Let´s go shopping!

Přírodověda

Horniny, drahé kameny

Vlastivěda

17.listopad - Den boje za svobodu a demokracii (dokončení)

Evropská unie, státy Evropy (práce s mapou)

PL - opakování ČR (str. 5) + Evropská unie (str. 38) - poslední možnost odevzdání v úterý 30.11!!!

Kdo bude mít chuť, může procvičovat mapu ČR na “umíme to” ;-)

Informatika

Tvorba práce ve Wordu - vlastní učebnice

Výtvarná výchova

kresba - zimní tématika

Psaní na PC

procvičování prstokladu v programu Psaní hravě, klávesy ru, no

Tělesná výchova

OVOV a sportovní hry

Hudební výchova

referáty na hudební žánry, zpěv, stupnice C dur, hlasová výchova a rytmický výcvik

DÚ na úterý 30.11. - pracovní list stupnice C - dur

út - referát Bogi + Adam - elektronická hudba

Pracovní činnosti

zimní tvoření

Informace pro nemocné:

Prosím, držte se týdenního plánu viz výše (stěžejní je v této situaci práce v pracovních sešitech na uvedených stranách), ráda po domluvě poskytnu další materiály, se kterými pracujeme při hodinách. Neváhejte se na mne obrátit, ráda pomohu. Přeji brzké uzdravení vám všem, co nemůžete být tento týden s námi. Ráda se s Vámi spojím i přes MS Teams/What´s up..Těšíme se na vás!

Důležité odkazy:

www.skolaonline.cz - Rozvrh žáka, prospěch, komunikace s vyučujícím

www.skolniprogram.cz - Stav účtu žáka pro školní platby