ZŠ a MŠ Frymburk 2018/2019

Třída:

Třídní učitel:

Kontakt:

konzultační hodiny: 

Datum:

Rozvrh hodin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PO

ÚT

ST

ČT

Vyučující kontakty:

Týdenní plán

Předmět

Učivo

Domácí úloha

Český jazyk

Dějepis

Matematika

Přírodopis

Fyzika

Anglický jazyk

Německý jazyk

Chemie

Zeměpis

Elektronika

Informatika

(pov. vol.)

Volba povolání (pracovní činnosti)

Informace pro rodiče a žáky:

Datum

Informace:

Nejbližší naplánované akce

Datum

Akce: