Grovplanering NO 4Ma Lå 17/18

Sollentuna Musikklasser

Ansvarig lärare: Isabell de Gysser

e-post: snm218@edu.sollentuna.se

VECKA 19-23 TEKNIK (Kunskapsrum i Infomentor)

Vecka

Lektion 1 måndag

40 min

Lektion 2 onsdag

50 min

Lektion 3 torsdag

50 min halvklass

Centrala begrepp/

hänvisning till läromedelssidor

23

Padlet

Fem elever (lottning) får slå upp Koll på NO och formulera varsin fråga om något.

Alla letar och skriver svar.

Sista NO-lektionen denna termin

Lovdag

SMK-dag Norrvikens IP

24

Mentorsdag 4-6

Lektioner utgår

Äldre veckors planering

34

Uppstartsvecka - ej ordinarie lektioner

Uppstartsvecka - ej ordinarie lektioner

Uppstartsvecka - ej ordinarie lektioner

35

Utdelning böcker. NO-ämnets fyra ämnen.

Pyssla i bok.

Livet vid sjön

Film

samt arbete före och efter filmen

Inför besöket på Naturskolan

Titta på bilder på arter.

Begreppet näringskedja:

Rita en sjö i din anteckningsbok.

Följande arter ska finnas med. Sätt ut namn:

Plankton, mygglarv, trollsländelarv, småfisk (t ex mört), abborre, gädda, fiskgjuse.

Rita pilar för vem som äter vem. Vad har du visat nu i din bild?

Inför besöket på Naturskolan

Begrepp:

Livsmiljö, ekosystem, slättsjö, skogssjö, näringskedja, plankton, miljöhot: övergödning, försurning

Läromedlet:

Försurning/övergödning, sid sid 90-91

Småkryp i vattnet och groddjur, sid 84-87

36

Vikarie (Isabell utbildning)

Livscykel trollslända och groda. Färglägg och klistra in i bok.

Livscykler

Naturskolan - Liv i vatten

Heldagsutflykt

Vikarie Madelene (Isabell på Naturskolan med 4Mb)

Eleverna har matematik och svenska

Begrepp:

Livscykel, Livsmiljö, ekosystem, slättsjö, skogssjö, näringskedja, plankton, miljöhot: övergödning, försurning

Läromedlet:

Försurning/övergödning, sid sid 90-91

Småkryp i vattnet och groddjur, sid 84-87

37

Efterarbete Naturskolan - arbete med teckning som skapades ute i skogen

Få klasskod till NO-rummet på Showbie

1) Mini-enkät: Söka på internet

Mini-enkät söka

2) Uppgift: Liv i vatten (finns i Showbie)

3) Lämna in för feedback

Forts. Uppgift: Liv i vatten

Arbeta klart med:

 • Frågor från filmen med hjälp av läromedlet s. 90-91
 • Sjöteckning näringskedja (lämna in)
 • Leta fakta om insekt från Naturskoledagen
 • Allra första pussel-uppgiften
 • Exit ticket i Showbie
 • Klar? Läs från s 78-85 i Koll på NO

Begrepp:

Anpassning, fortplantning

Läromedlet:

Småkryp i vattnet och groddjur, sid 84-87

38

Film fiskar och grodor

9 min

Läsa tillsammans i Koll på NO sid 86-87

Feedback på faktatext

Fotosyntes

Se en kort

film    

 (starta 10:25 min in i filmen till 14:00)

Repetera på tavlan, rita skriv i anteckningsbok.

Fördjupningsfrågor:

 1. En växt kan tillverka sin egen näring. Vad behöver den för att kunna göra det?
 2. Vad kallas det du skrivit i uppgift nr 1 med ett ord?
 3. Hur får djur och människor näring och energi så att de kan växa?

Klassens biosfär. Vad behöver en växt för att växa? Hur ser sambandet ut mellan djur och växter?

Funderarfrågor

 att resonera kring i grupp.

Vi tittar på “gåvan”

Vi förseglar den.

Vi kanske ska döpa den?

Var ska den få stå?

Gruppindelning 3 elever

Stencil till varje grupp

Alla ska i slutet fota gruppens stencil och lägga in på Showbie

Fotosyntes, förbränning, kretslopp

39

Repetera fotosyntesen och förbränning.

Fortsätta med Funderarfrågor till klassens biosfär

Grej of the day

Informera om förhör och uppmärksamma det som ligger på Showbie.

Begreppspromenad.

Få stencil med hittills berörda begrepp och vad de betyder. klistra in bak i bok.

På vilka olika sätt har vi människor nytta av träd?

Påminna om förhör + study guide.

Ev. stencil

Ev.film

Repetition hittills berörda begrepp, ekosystemtjänster

40

Förhör sjöar & vattendrag, fotosyntesen samt ekosystemtjänster.

Se study guide på Showbie i mappen “NO vecka 39”

Läsa i läromedlet - Naturen på hösten sid 22-27

Skriva i anteckningsbok:

Rubrik

De fyra frågorna på sid 22

Få stencil med målen. Klistra in i bok.

Vi läser tillsammans.

NTA Från frö till frö

Uppdrag 1 - Kan någon hitta mitt frö?

avdunsta, förmultna, klorofyll, koldioxid, kompost, mylla, nedbrytare, ringmärkning, spillning, tjäle, vax, vinterståndare.

41

Formativ bedömning

Få tillbaka förhör med framåtsyftande kommentar att tänka på framöver.

Arbeta med förhörets frågor. Hur kan ett utvecklat svar se ut på olika frågor?

Grupparbete.

Redovisa.  

Naturen på hösten.

Film om hösten (9 min)

eller

Film om flyttfåglar ca 15 min

Läsa i läromedlet - Naturen på hösten sid 28-35.

Utvärderingsfråga (ligger i Showbie)

Studiedag

avdunsta, förmultna, klorofyll, koldioxid, kompost, mylla, nedbrytare, ringmärkning, spillning, tjäle, vax, vinterståndare.

42

Planera en systematisk undersökning.

Skriv frågor om sådant du vill veta om en mask och som du tror går att ta reda på genom att observera en mask.

Instruktion och uppgift finns i Showbie.

Vikarie (Isabell är tjänstledig denna dag)

Denna lektion utgår då Barbro har svenska med eleverna istället.

NTA Från frö till frö Uppdrag 2 - Frukter och frön

X1

Sammanfatta och diskutera (avsluta meningar, se Showbie)

Vikarie (Isabell på utbildning)

systematisk undersökning, hypotes, nedbrytare, mylla, mask, hermafrodit, gördel

43

Kompensationsledigt för Öppet Hus

Undersökning om masken.

Resultat samt funderarfråga.

NTA Från frö till frö Uppdrag 2 - frukter och frön

systematisk undersökning, hypotes, nedbrytare, mylla, mask, hermafrodit, gördel

44

Höstlov

Höstlov

Höstlov

45

Utgår: Teater

Arbeta med läromedlets frågor på sidan 35.

Frågorna finns i Showbie och du ska själv besvara dem genom att leta reda på fakta i kapitlet om Naturen på hösten s. 22-35. Besvara frågorna så noggrant och med så många olika begrepp du kan. Lämna in i Showbie.

Helklass (Barbro Np eng)

+ 50 min extra

NTA Från frö till frö Uppdrag 3 - Under skalet på ett frö

NTA Från frö till frö Uppdrag 4 - Dags att så

46

Kolla till din odling.

Fortsätta med att besvara frågorna om hösten samt göra en presentation om hösten.

Diagnosfråga hösten, “min utvärdering” samt självskattning

Utvärdering biologi

UPPSTART FYSIK

Fysikintroduktion

(Film fysik)

Värmestrålning - fysik i praktiken

Helklass (Np eng)

+ 50 min extra

NTA Från frö till frö Uppdrag 5 - Gallring och konkurrens

Hur mycket växer plantan?

Book creator projekt

Höstens begrepp vi arbetat med tidigare samt

gallring, konkurrens

47

Få tillbaka feedback på diagnosfråga.

UPPSTART FYSIK

Mål - stencil i bok

Förkunskaper:

Rita och skriv om värme, kyla och väder

Helklassummering

Väderdokumentation uppstart i book creator  

Lotta gotd till nästa vecka

NTA Från frö till frö Uppdrag 6 - Plantan växer

Book creator -

skapa två nya sidor

väder, oväder, gasklot, energi, växelvarma djur, lagrad solenergi

Koll på NO sid 36-39

48

Vikarie Mattias pga NP ma år 6

Fortsätt med din bok om fröprojektet i Book creator.

Lyssna: Vem vet vad? Om solen.

Väderdokumentation i din book creator.

Repetitionsdag med musiker i aulan. Lektioner har förändrade start/sluttider. NO-lektion utgår.

Koll på NO sid 38-39

Begrepp:

väder, oväder, gasklot, energi, växelvarma djur, lagrad solenergi

49

NTA Från frö till frö Uppdrag 8 + 9: Nu blommar det + pollinering

En blommas delar. Teori.

Pollinering.

Fysik

Ämnens egenskaper

Stationsarbete

Book creator fröprojektet

Koll på NO sid 40-43

Begrepp: pollinering, fortplantning,

ståndare, pistill, foderblad, kronblad, märke, fröämne, egenskaper, lösningsförmåga, ledningsförmåga, termometer

50

Väderdokumentation

Vindar

Förklara hur vindar bildas.

Vindar

Termometer - vi ritar och sätter ut vissa grader som är bra att känna till.

Erfara att värme sprider sig (hett vatten i en kopp)

Erfara att varm luft utvidgar sig (plastflaska i varmt vatten)

Utvärderingsfråga fysik

Book creator fröprojektet - färdigställ

Lägga över Book creator i Showbie, både väder och frö.

Vi plockar ihop NTA-projektet.

Kunskapsutvärdering fysik: Göra enkla/utvecklade/välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.  

Lägga över Book creator i Showbie, både väder och frö.

Skriva IUP

Du får chans att ge feedback på fröprojektets arbetsformer (länk i Showbie)

Kunskapsutvärdering NTA:

Genomföra undersökningar från givna planeringar, använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt, kan jämföra resultat, resonemang om likheter, skillnader och orsak. Förbättringsförslag till undersökningar. Dokumentationer.  

51

Skriva IUP

Arbetsblad om väder, kyla, temperatur i Showbie

Film om värme och kyla:

http://urskola.se/Produkter/162277-Doktor-NO-Kokhett-och-svinkallt

Lektion utgår. Repetition i Fillan.

Mentorsförmiddag

Repetition av alla väderbegrepp vi arbetat med.

Koll på NO, sid 36-51

2

Studiedag

Väder

Åska och blixt

 1. Arbeta med begrepp - begreppsmoln
 2. Film: Åska och blixtar (sli.se)

Formativ bedömning på kunskapschecken fysik och biologi samt på dokumentationen i BC.

Dokumentera åska och blixt i BC.

Gör klart väderbok.

statisk elektricitet, elektrisk spänning, urladdning, gnista, muller, ledare för elektricitet, åskledare

Koll på NO sid 47 (alla begrepp förklaras ej där).

rest

Vad menas med väderprognos och hur man kan mäta väder?

Film: Kokhett och svinkallt

Energikällor film

Energikällor

Materia, atomer och molekyler

Inlogg inläsningstjänst

Fysik

Resonemangsleken

som leder till...som leder till…

Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.

3

Lektion endast 15 min pga IUP-samtal (utgår ev)

Vattnets kretslopp

Rita, skriv och förklara

Prata NO!

Väder

Reflekterande frågor

Träning i att muntligt berätta.

flytande, fast, gas, avdunstning, kondensering

Koll på NO, sid 68-69

4

Introduktion till

grupparbete om vattnets väg i samhället

Grupperna lär sig mer om: vattenverk, vattenledningar, hemma, avloppsledningar, avloppsreningsverk.

Uppgiften omfattar:

 • Läsa faktatext om både sitt och andras område
 • Sortera ut viktigt att veta om sitt område
 • Skapa och förbered presentation
 • Presentera
 • Bikupa för att få mer kunskap om andras områden

Vikarie pga Isabell utbildning

Arbete med gruppuppgiften om vattnets väg (kretslopp).

Vikarie pga Isabell utbildning

Arbete med gruppuppgiften om vattnets väg (kretslopp).

5

Arbete med gruppuppgiften om vattnets väg (kretslopp).

Arbete med gruppuppgiften om vattnets väg (kretslopp).

Halvklasser

Arbete med gruppuppgiften om vattnets väg (kretslopp).

6

Vikarie pga Isabell frånvarande

Arbete med gruppuppgiften om vattnets väg (kretslopp)

Redovisningar

Helklass

Redovisningar

7

Få tillbaka kamratrespons på muntliga redovisningen från en kamrat.

Film: Solvatten

Solvatten

Hur fungerar Solvatten och vem är uppfinnaren?

Om tid kvar:

Genomgång inför förhöret. Instuderingsfrågor med svar samt study guide på Showbie. Genomgång av dessa.

Förhör varandra.

Planera och genomföra en systematisk undersökning.

Vattenrening.

Helklass tillsammans.

Planera och genomföra systematisk undersökning enskilt/par.

Experiment:

Vad händer vid oljeutsläpp? Visa hur en undersökning kan planeras och genomföras.

Planera och genomföra en undersökning:

Vattenförbrukning

Papper i avloppet

Förbered dig inför förhöret genom att titta på study guiden och instuderingsfrågorna i Showbie!

8

Förhör fysik

Idrottsdag

No/sv ämnesövergripande - skriva faktatext

Reflektion mot kursmålen fysik

Reflektion förhöret

Door decorations kemi

Se study guide och instuderingsfrågor på Showbie

9

Sportlov

Sportlov

Sportlov

10

Återlämning förhöret

Reflektion förhöret

KEMI - introduktion

Film intro kemi

NTA kemiförsök uppdrag 1 - Kemin omkring oss

NTA kemiförsök uppdrag 2 - Mitt kemilabb

Säkerhetsregler

Door decorations

Egenskap, observera, grundämne, atom, molekyl, kemisk reaktion, bägare

11

Läxa ut (läxa till mån 19/3 se kalendern för spec)

NTA kemiförsök uppdrag 3 - Vi undersöker fem okända ämnen

Studiedag

NTA kemiförsök uppdrag 4 - vattentest

Sortera, beskriva samt egenskapsord  som vi möter i läxan. .

12

Läxa in. Vi summerar några sätt att sortera ämnen utifrån egenskaper. Begrepp upp på vägg.

Människan i rymden och användningen av satelliter

Film

Film ca 15 min Människan i rymden

Vad vill vi fråga om vi möter en astronaut?

Utflykt till Vetenskapens Hus

Uppföljning besöket på VH

NTA kemiförsök uppdrag 5

Kemigrupp 1-5 dubbelpass

Grupp 6-10 har dubbelpass svenska

slamning och lösning, blandning, separera och filtrera.

13

NTA kemiförsök uppdrag 7

Atomer, molekyler, grundämne

Eleverna möter nu detta (eventuellt) för första gången. Vi kommer beröra detta fler gånger framöver.

Film: Allt består av atomer (ca 4 min)

Vad är allting gjort av egentligen? Vad är materia?

Film: Materia (ca 5 min)

Skriv anteckningar tillsammans.

Extra: 10 min film:

Material och deras egenskaper 5 min

Hur material kan förändras 4 min

NTA kemiförsök uppdrag 5

Kemigrupp 6-10 dubbelpass

Grupp 1-5 har dubbelpass svenska

14

Påsklov

Påsklov

Påsklov

15

Hållbar utveckling. Planering finns i Showbie

Hållbar utveckling. Planering finns i Showbie

Isabell upptagen med NP åk 6 - klassen har Barbro helklass dubbelpass

Dockteater (sv)

16

NTA kemiförsök uppdrag 6

NTA kemiförsök uppdrag 8

NTA kemiförsök uppdrag 9

17

NTA kemiförsök uppdrag 11

Info om förhör vecka 18

Lektion utgår - musikal

NTA kemiförsök uppdrag 13 - slutuppdraget!

Info om förhör vecka 18

18

LOV

Förhör kemi

Du ska känna till:

1) Olika sätt som du kan påverka hur snabbt ett ämne kan lösa sig i vatten (tänk på alla experiment du gjort)

2) Veta förklaringen till varför en slamning kan åka igenom en sil men separeras genom att filtreras i ett kaffefilter

3) Vad ett grundämne är

4) Dina tankar och kunskap om mikroplast i naturen och hur det kan påverka naturen

Feedback kunskapscheck samt summering kemi

Vad är enzymer?

Amylas-kalas film ca 6 min

Vad är bakterier?

Om bakterier film 10 min

Se Showbie för hur du förbereder dig till förhöret!

19

Uppstart teknik

Planering

Stationsarbete

Skiss, ritningar och modeller

Lektionsunderlag och elevuppgifter

Lovdag

artefakt, skiss, ritning, modell, skala, 3D

20

forts skiss, ritningar och modeller

Lektionsunderlag och elevuppgifter

Tk

Stadiebytardag

Enkla maskiner

Lektionsunderlag och elevuppgift

Enkla maskiner

Lektionsunderlag och elevuppgift

artefakt, skiss, ritning, modell, skala, 3D, hävstång, lutande plan, skruv, kil, hjul, axel, block, talja

21

Patent, uppfinnare och designer

Lektionsunderlag och elevuppgift

Lektion utgår - eleverna slutar 12:00 denna dag

Första lektionspasset 8:10-9:00 utgår; sovmorgon

Repetitionsfrågor

patent, uppfinnare, designer, kriterie, konkurrent

22

IUP skrivande Fy, Ke, Tk

underlag

Bingel om tid över

IUP skrivande Fy, Ke, Tk

underlag

Repetitionsfrågor

Skolväskeproblemet

Utgår

Första passet = helklass SV

Andra passet = 9:ornas show i aulan

Repetition av alla teknikbegrepp (vecka 19-23)

Begrepp vi ej djupdykt i än så länge:

Kretslopp (Bi)

Farosymboler

Länk till gällande styrdokument:

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/biologi

Följande förmågor ges eleverna möjlighet att utveckla i arbetsområdet:

Arbetsområdet behandlar följande centrala innehåll:

Natur och samhälle

Biologin och världsbilden

Kunskapskrav i slutet av åk 6

Grovplanering för åk 5 - stadieplanerat i ämneslärargrupp

Biologi

Skriv- och presentationsprojekt biologi.

Fjällen och Europas vildmark

MS har uppgiften. Ca 6 veckor. Ämnesintegrerat med teknik (skapa presentation).

Söka fakta, planera och bygga upp en faktatext om ett djur och en växt.

Skapa presentation

Presentera

Matens kemi samtidigt som människokroppen