Lizuma vidusskolas interešu izglītības nodarbību saraksts 2020./2021.m.g.

Laiks

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

13.20 -14.00

Koris 1.-3. kl.


Dejas 2.,3.kl.

Dejas 2.,3.kl.

14.10 -14.50

Sporta pulciņš 3.kl.

Dejas “Veiksmes studija”

Sporta pulciņš 5.-12.kl.

Sporta pulciņš 1.,2.kl.

Koris 1.-3.kl.

Robotika

Koris 4.-9..kl.

15.00 -15.40

Koris 4.-9..kl.

Izdzīvošana brīvā dabā

Koris 4.-9..kl.

Sporta pulciņš 5.-12.kl.

Programmēšanas pamati


Dejas “Veiksmes studija”

Mediji

Izdzīvošana brīvā dabā

Mediji

Dejas “Veiksmes studija”

Foto rediģēšana


Robotika

15.50 -16.30

Programmēšanas pamati

Dejas “Veiksmes studija”

VIA “Gadalaiki”

Robotika

Izdzīvošana brīvā dabā

Foto rediģēšana

16.40 -18.30

VIA “Gadalaiki”