Lizuma vidusskolas interešu izglītības nodarbību saraksts 2018./2019.m.g.

Laiks

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

12.10 -12.50

13.20 -14.00

Koris 1.-3.kl. (A.Ledaine)

Dejas 1.kl. (I.Eiduka)

Koris 1.-3.kl. (A.Ledaine)

Dejas 2.,3.kl. (I.Eiduka)

Koris 1.-3.kl. (A.Ledaine)

14.10 -14.50

Dejas 4.-6. kl. (I.Eiduka)

Sporta pulciņš 1.-4.kl. (I.Gjača)

Dejas 4.-6. kl. (I.Eiduka)

Koris 4.-7.kl. (A.Ledaine)

Sporta pulciņš 1.-4.kl. (I.Gjača)

15.00 -15.40

Tehniskā modelēšana (J.Ločmelis)

Dejas 2.,3.kl. (I.Eiduka)

Robotika (J.Strods

Dejas 1.kl. (I.Eiduka)

Koris 4.-7.kl.(A.Ledaine)

Koris 4.-7.kl.(A.Ledaine)

15.50 -16.30

Sporta spēļu pulciņš (A.Bērziņš)

Vokāli instrumentālais ansamblis (4.-7.kl.) (J.Ivanovs)

Robotika (J.Strods

Vokāli instrumentālais ansamblis (4.-7.kl.) (J.Ivanovs)

Tehniskā modelēšana (J.Ločmelis)

Jaunsargi

16.40 -17.20

Tehniskā modelēšana (J.Ločmelis)

Sporta spēļu pulciņš (A.Bērziņš)

Vokāli instrumentālais ansamblis (4.-7.kl.) (J.Ivanovs)

Robotika (J.Strods

Vokāli instrumentālais ansamblis (4.-7.kl.) (J.Ivanovs)

17.30.00 -20.00

Vokāli instrumentālais ansamblis (8.-12.kl.) (J.Ivanovs)

Vokāli instrumentālais ansamblis (8.-12.kl.)