Regulamin Expo Bydgoszcz Triathlon 2017

1. Postanowienia ogólne

a) Przepisy regulaminu dotyczą wszystkich wystawców/uczestników Expo Bydgoszcz Triathlon 2017

b) Organizatorem Expo jest:

Stowarzyszenie Ars Athletica Bydgoszcz

ul. Rejtana 8/2

85-032 Bydgoszcz

2.Zgłoszenia

a) Zgłoszenie do uczestnictwa w Expo odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zamieszczonego na stronie www.bydgoszcztriathlon.pl/expo

b) Wystawca jest zobowiązany zgłosić swój udział w Expo do 30 czerwca 2017r. W przypadku

zarezerwowania wszystkich miejsc organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.

c) Organizator będzie wysyłał potwierdzenie uczestnictwa w Expo drogą elektroniczną na podany adres

e-mail zamawiającego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Otrzymanie potwierdzenia zgłoszenia jest

ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji stoiska.

d) Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z obowiązkowym uczestnictwem w Expo.

e) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, wystawca jest zobowiązany do przesłania rezygnacji

organizatorom na adres e-mail: kontakt@bydgoszcztriathlon.pl Ostateczny termin rezygnacji to 15

maja 2017. Po tym terminie rezygnacji nie przyjmujemy. Raz uiszczona opłata za udział w Expo nie

podlega zwrotowi.

f) Wyłączność asortymentową w zakresie prezentacji oraz sprzedaży pianek triathlonowych,

pływackich i innych ma dystrybutor marki ZOGGS. Obowiązuje całkowity zakaz prezentacji

oraz sprzedaży pianek triathlonowych, pływackich innych marek pod rygorem usunięcia z Expo

Bydgoszcz Triathlon 2017.

g)Organizator może odmówić uczestnictwa zgłaszającemu bez podania przyczyny. Odmowa zostanie

przesłana najpóźniej do 30 czerwca 2017 na adres e-mail podany w formularzu.

3.Termin i miejsce

a) Expo Bydgoszcz Triathlon 2017 odbywać się będzie w dniach 7-9 lipca 2017r.

b) Expo Bydgoszcz Triathlon 2017 znajdować się będzie w hali sportowo-widowiskowej Artego Arena

w Bydgoszczy, ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz.

c) Godziny otwarcia Expo:

- 07.07.2017 (piątek) – godz. 14:00 21:00

- 08.07.2017 (sobota) godz. 7:00-22:30

- 09.07.2017 (niedziela) godz. 7:00-17:00

4.Opłata i szczegóły organizacyjne

a) Za cały okres otwarcia Expo opłata za metr kwadratowy udostępnionej powierzchni wystawienniczej

wynosi 100 zł netto.

3m x 3m 750 zł / netto

4m x 4m 1200 zł / netto

5m x 5m 1800 zł / netto

b) Wystawca dokonuje zamówienia poprzez wybór numeru stoiska.

c) Plan stoisk zamieszczony jest na stronie www.bydgoszcztriathlon.pl/expo

d) Na planie Expo na bieżąco zaznaczane będą rezerwacje miejsc i nazwy wystawców, a lista

wystawców będzie jawna i umieszczona na stronie.

e) Organizator dopuszcza łączenie boksów znajdujących się w sąsiedztwie.

f) Wystawcy maja obowiązek rozstawić swoje stoiska w dniu: 07.07.2017 w godzinach 7.00-14:00, a

także opuścić boksy w dniu 09.07.2017 do godziny 20.00. Organizator ma prawo odmówić możliwości

rozstawienia stoiska w przypadku znaczącego opóźnienia przybycia wystawcy.

g) Organizator Expo nie udostępnia wyposażenia stoisk takich jak stoły, krzesła itp.

h) Powierzchnia stoisk określona jest na planie Expo. Wszelkie wartości podane są w metrach.

i) W cenie stoiska Organizator zapewnia przyłącze elektryczne do kasy fiskalnej. Chęć zwiększenia

zapotrzebowania na energię elektryczną musi zostać zgłoszona Organizatorowi najpóźniej do

30.06.2017r.

5.Płatność za Expo

a) Wystawca jest zobowiązany dokonać płatności za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.bydgoszcztriathlon.pl/expo

b) Faktura za opłatę wystawienniczą zostanie przesłana na żądanie, na adres wystawcy

podany w formularzu w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie organizatora.

c) W przypadku nie uiszczenia opłaty za stoisko w terminie 7 dni od zgłoszenia, jego rezerwacja

zostanie anulowana.

d) Opłata wystawiennicza nie podlega zwrotowi.

e) Wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane

6. Postanowienia końcowe

a) Wystawca poprzez zgłoszenie przez formularz na stronie i dokonanie opłaty oświadcza że zapoznał

się z niniejszym regulaminem i w pełni akceptuje jego treść.

b) Ostateczna interpretacja regulaminu Expo Bydgoszcz Triathlon 2017 należy do organizatora.

Kontakt:

Stowarzyszenie Ars Athletica Bydgoszcz

ul. Rejtana 8/2

85-032 Bydgoszcz

kontakt@bydgoszcztriathlon.pl