HFL-instruks BFSK

 

Denne instruksen inneholder instrukser for HFL-tjenesten i Bergen. Denne instruksen skal følges sammen med håndbokas Hoppfeltlederinstruks.

HFL-tjenesten består av HFL ute (klubbilen og landingsområdet) og HFL inne (manifest) .

Hoppfeltet kan etter vurdering fra HL drives med minimum HFL ute

HFL ute

Ansvar og myndighet

  1. Organisere bakketjenesten ved landingsområdet
  2. Ved uhell eller ulykke: Vere skadestedsleder inntil avløst av HL

Oppgaver

Før hopping

Under hopping

Ved ulykke uten HL på landingsområdet skal HFL ute følge handlingsinstruks for ulykke. HL skal kontaktes. HFL ute er skadestedsleder heilt til HL kjem å overtar.

Etter hopping

HFL inne

Ansvar og myndighet

Manifistering av hoppere og sette sammen løfta etter HL sin plan for dagen

Oppgaver

Før hopping

Under hopping

 

Etter hopping