ADJUDICACIÓ DE PLACES VACANTS SOBRANTS, AIXÍ COM LES GENERADES PER RENÚNCIA

PER A CICLES FORMATIUS DE GRAU BÀSIC, MITJÀ I SUPERIOR

CICLES FORMATIUS AMB PERSONES EN LLISTA D’ESPERA

CICLES FORMATIUS SENSE PERSONES EN LLISTA D’ESPERA

Persones que apareixen en llista d’espera

Per ordre de llista d’espera i tenint en compte les reserves

4 SETEMBRE

10:00H.

Tots els Cicles

Qualsevol persona interessada que haja participat en el procediment, i complesca el requisit d’accés

S’adjudicaran les places sobrants prioritzant la nota mitja de expedient acadèmic. Sense quotes

ADJUNTAR CERTIFICAT ACADÈMIC

Publicació vacants

Acte adjudicació

De 4t ESO /Batxiller

PA/PA

FPB/ CFGM

EE/RD

8 SETEMBRE

13

SETEMBRE

9:00H.

Persones que apareixen en llista d’espera

Per ordre de llista d’espera i tenint en compte les reserves

15 SETEMBRE

9:00H.

Tots els Cicles

Qualsevol persona interessada que haja participat en el procediment, i complesxca el requisit d’accés

S’adjudicaran les places sobrants prioritzant la nota mitja de expedient acadèmic. Sense quotes

ADJUNTAR CERTIFICAT ACADÈMIC

21 SETEMBRE

25

SETEMBRE

9:00H.

De 4t ESO /Batxiller

PA/PA

FPB/ CFGM

EE/RD

Persones que apareixen en llista d’espera

Per ordre de llista d’espera i tenint en compte les reserves

29 SETEMBRE

9:00H.

Tots els Cicles

Qualsevol persona interessada que complesca el requisit d’accés

S’adjudicaran les places sobrants Per ordre d’arribada

ADJUNTAR CERTIFICAT ACADÈMIC

5 OCTUBRE 

20

OCTUBRE

9:00H.

De 4t ESO /Batxiller

PA/PA

FPB/ CFGM

EE/RD

RD