APT ja tarkvara installeerimine, eemaldamine, uuendamine

Tunni eesmärk:

Lisavahendid

Juhul kui VGA või DVI sisendiga monitor, sel juhul kasutada HDMI üleminekut.

Raspberry Pi miniarvutile tarkvara installeerimiseks on erinevaid võimalusi. Kõik oleneb, kus on tarkvara asukoht.  

Kõige levinum on läbi käsureavahendi APT  (Advanced Packaging Tool), mis on operatsioonisüsteemi Debiani paketihaldamise tööriist, mille abil saab tarkvarapakette installeerida, eemaldada, uuendada ja palju muud. Kasutamiseks ava programm Terminal (Menu -> Accessories  -> Terminal).

Kuni 31. jaanuarini 2016.a. oli võimalik tarkvara pakette hankida ka Raspberry Pi rakenduste poest Pi Store - nüüdseks on  lõpetanud tegevuse.

Meelespea!

Tarkvara allikad 

APT hoiab Raspberry Pi tarkvara allikate nimekirja failis /etc/apt/sources.list

Terminal programmi käivitamine

Operatsioonisüsteemi Rasbian´is käskude andmiseks ava programm Terminal C:\Users\user1\Dropbox\RaspberryPi2\ScreenShotid\2016-05-10-161452_1632x1018_scrot.png (Menu -> Accessories  -> Terminal).

Tarkvara paketi uuendamine ja installeerimine 

Enne tarkvara installeerimist tuleb uuendada tarkvarapakettide nimekirja. Tarkvara uuenduste olemasolul saab need kätte käsuga:

sudo apt-get Update

ja installeeri uuendused käsuga:

sudo apt-get Upgrade

mis uuendab kõik Raspberry Pi arvutis olevaid tarkvara pakette.

Uue tarkvarapaketi installeerimiseks anna käsklus:

sudo apt-get install < package_name >

!!! Selleks on sul vaja teada, milline tarkvarapakett on millise nimetusega, näiteks LibreOffice paketi nimetus on libreoffice, ekraanipildi tegemise tarkvara paketi nimetus on scrot jne. !!!

Käsu käivitamisel küsitakse üle, et kas installeerimist jätkata? Vastuse variandid on Jah või Ei (Y/N). Et jätkata, vajuta klaviatuuril Y ja Enter klahvile.

Installeeritud programmid leiad peamenüüst Menu, kuid mitte kõiki.

Tarkvarapaketi eemaldamine

Tarkvarapaketi eemaldamine käsuga:

sudo apt-get remove < package_name >

Kasutajal palutakse kinnitada eemaldamist. Olles kindel programm kustutamisega, vajuta klaviatuuril Y ja Enter klahvile.

Tarkvarapaketi täielikuks eemaldamiseks ja sellega seotud konfiguratsiooni failid käsuga:

sudo apt-get purge <package_name>  

Juhul kui toimub pidevalt tarkvarapakettide installeerimist ja eemaldamist siis on hea teha aeg-ajalt põhjalikumat puhastamist, veendumaks, et ei ole maha jäänud ebavajalikke faile:

sudo apt-get autoclean

Uuri, millised tarkvarapaketid on juba installeeritud 

Tarkvarapaketi nimekirja saamiseks, mis on Raspberry Pi miniarvutisse juba installeeritud, kirjuta käsklus:

dpkg --get-selections

 

Raspbian tarkvarapaketid

Väidetavalt on Raspbian tarkvara pakette ~35,000.

Raspberry Connect veebilehel on toodud ära 52 tarkvarapaketti, mida võiks Raspberry Pi arvutisse installeerida. Uuri lähemalt nt. http://www.raspberryconnect.com/raspbian-packages-list 

Iga projekti jaoks on lihtsam viis Google otsingut kasutada.

Kasutatud materjalid

https://www.raspberrypi.org/documentation/linux/software 

http://laidma.ee/blog/apt-paketihaldus/

http://www.cyberciti.biz/tips/linux-debian-package-management-cheat-sheet.html 

http://www.raspberryconnect.com/raspbian-packages-list/item/81-raspbian-aptget 

http://www.raspberryconnect.com/raspbian-packages-list 

https://www.raspberrypi.org/pi-store-shutdown

Õppematerjal on välja töötatud Vaata Maailma SA poolt mai 2016, versioon 1.0.

Materjali koostas Maris Maripu.

Creative Commonsi litsents

See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk 4.0 Rahvusvaheline litsentsiga.