Open Päivitys Uusimaa / Kiljavan & JHL -opistot

Voila_Capture 2014-03-13_07-41-36_ap.png

Koulutuksen toteutti Suomen eOppimiskeskus ry, koulutus oli Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. Katso lisätietoja http://openpaivitys.blogspot.fi/p/vapaa-sivistystyo.html 

seopinlogo.png

Sisällys:

Koulutuksen ydintavoite ja ohjelma

1. Ohjaan, opetan ja opin

2. TVT ja pedagogiikka

3. Pedagoginen design

4. Kuinka tästä eteenpäin

Verkkotyötila

28.2.2014 Lähtötilanne ja tavoitteet

3.-4.4.2014  Kohti konkretiaa

3.4.2014 torstaina

4.4.2014 perjantaina

13.3.2014  TVT ja pedagogiikka

22.4.2014 Miten tästä eteenpäin

28.4.2014 Vertaiskeskustelun työpaja

Koulutuksen ydintavoite ja ohjelma

Koulutuksen tavoitteena on tukea jokaista ottamaan seuraavan askeleen omalla oppimispolullaan tieto- ja viestintäteknologian (TVT) opetuskäytön kanssa.

Opetuskäyttöön lukeutuvat varsinaisen opettamisen ja ohjaamisen lisäksi:

Aloitus

Lähdemme liikkeelle tilanteesta, joka jokaisella osallistujalla on tällä hetkellä. Asetamme tavoitteet siltä pohjalta. Tähän liittyen koulutuksen alussa (ja lopussa) tehdään TVT-osaamiseen liittyvä OmaProfiili-kysely.

Prosessi

Koulutuksen aikana ohjaamme jokaisen tekemään ja toteuttamaan jotakin tieto- ja viestintätekniikan käyttöön liittyvää joko yksin tai mieluiten yhdessä toisten kanssa. Näitä asioita oppii tekemällä, askel kerrallaan.

Lähikoulutus

Lähikoulutusta on yhteensä 24 tuntia. Lisäksi kurssikokonaisuuteen sisältyy omaan työhön ja kollegaverkostoihin liittyvää käytännönläheistä oppimista. Lähikoulutukseen kuuluu 5 tapaamista: 2 puolikasta ja 3 kokonaista koulutuspäivää.

Aikataulu Kiljavassa

28.2. klo 9:30 - 12:00, luokassa F100

13.3. klo 9:30 - 15:30

3.4. klo 9:30 - 15:30

4.4. klo 9:30 - 12:00

22.4. klo 9:30 - 15:30


1. Ohjaan, opetan ja opin

Lähtötilanne ja tavoitteet, orientoituminen koulutukseen ja tavoitetilan rakentaminen, oman (ryhmän) kehitystehtävän luonnostelu

Aika: Puolikas päivä 28.2. klo 9:30 - 12:00 Kiljava (osalle tämä ei sovi, etsimme sopivan tuokion)

Luokka: F100


2. TVT ja pedagogiikka

Oppimisprosessin suunnittelu: malleja, työvälineitä, hyviä toteutuksia, kehitystehtävän suunnittelu alkuun

Aika: Koko päivä 13.3. klo 9:30 - 15:30 Kiljava


3. Pedagoginen design

Suunnitelmista toteutukseen, käyttäjälähtöinen TVT:n hyödyntäminen opiskelussa, ohjauksessa ja oppimisen tukemisessa, kehitystehtävien suunnitelmat kohti toteutusta, tuunaa-opetustasi -työpajaosuudessa suunnitelmat käytäntöön

Aika: Puolitoista päivää 3.4. klo 9:30 - 15:30 ja 4.4.klo 9:30 -12:00 Kiljava


4. Kuinka tästä eteenpäin

Eväitä eteenpäin, toinen toisiltamme oppien, kokemuksia kehitystehtävistä, vertaisoppimisen mahdollisuudet koulutuksen jälkeen

Aika: Koko päivä 22.4. klo 9:30 - 15:30 Kiljava


Kouluttajina

Kaisa Honkonen-Ratinen (050 5954 573, kaisa.honkonen@hci.fi)

Anne Rongas (040 5181 229, anne.rongas@eoppimiskeskus.fi)

Lasse Vallemaa (0440 516148, lasse.valllemaa@gmail.com)

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa, laajuus 4 opintopistettä, todistukset myöntää Hämeen ammattikorkeakoulu.

Koulutuksen toteuttaa Suomen eOppimiskeskus ry.

Verkkotyötila

Voila_Capture 2014-05-19_10-58-59_ap.png

28.2.2014 Lähtötilanne ja tavoitteet

28.2. klo 9:30 - 12:00 Kiljava.

Luokka: F100

Mukaan: Oma Windows-puhelin, oma kannettavasi, jolla teet töitä.

Ensimmäisen tapaamisen tavoitteet

Lähtötilanne ja tavoitteet, orientoituminen koulutukseen ja tavoitetilan rakentaminen, oman (ryhmän) kehitystehtävän luonnostelu.

- Open Päivityksen esittely.

- Oma näkemys missä olen ja mihin olen matkalla.

- Kuinka sinne päästään.

- Kehitystehtävän pohdinta

Käytetyt työvälineet

- Someopasteesta vinkkejä ja neuvoja

- QR-koodit

- Padlet

Keskustellen liikkeelle, tarvittavaa osaamista hahmottaen.

3.-4.4.2014  Kohti konkretiaa

torstaina klo 9:30 - 15:30 ja perjantaina 4.4. klo 9:30 - 12:00, luokka F 110

Suunnitelmista toteutukseen, käyttäjälähtöinen TVT:n hyödyntäminen opiskelussa, ohjauksessa ja oppimisen tukemisessa, kehitystehtävien suunnitelmat kohti toteutusta, tuunaa-opetustasi -työpajaosuudessa suunnitelmat käytäntöön.

3.4.2014 torstaina

Osa 1 suunnitelmien tarkentaminen ja testaaminen

A: Pauliina ja Riitta K. materiaalipankki Share Pointiin.

Pauliinan ja Riitan suunnitteludokumentti (dokumentti jaettu ryhmän kesken)

B: Elina: Share Point ja Lynck käyttöön, verkkokokousta voisi käyttää (yksi opettaja maakunnista yhteistyöhön).

Elinan suunnitteludokumentti  (dokumentti jaettu ryhmän kesken)

C: Marsa: Opiskelijoiden lopputöiden teko jää roikkumaan. Kirjoittamiseen ryhtyminen ajoissa. Miten kehittäisi osallistuutta ja tekemistä Moodlessa?

Marsan suunnitteludokumentti  (dokumentti jaettu ryhmän kesken)

D: Ari: Padlet käyttöön (on jo kokeiltu, ohjeita tehty opettajilel, vinkkejä koottu). Mitä välineitä lisää? Miten toimivat?

Arin suunnitteludokumentti  (dokumentti jaettu ryhmän kesken)

E: Riitta R.: Wordpress blogikurssille.

Riitan suunnitteludokumentti  (dokumentti jaettu ryhmän kesken)

F: Tero ja Inari: Kirjoittaa auki ajattelua: Miten somevälineet voidaan liittää oppimisen juuriin. Myös tämän kysymyksen talkoistaminen. Läksy tältä osin jo viety konkretian tasolle: blogi Oppiminen ja teknologia.

(Käykää muut kommentoimassa!)

Teron ja Inarin suunnitteludokumentti  (dokumentti jaettu ryhmän kesken)

G: Maarit: Verkkokurssi

Maaritin suunnitteludokumentti  (dokumentti jaettu ryhmän kesken)

Osa 2: Työvälineitä

Tieken Muistio http://muistio.tieke.fi/

Kokeillaan yhdessä http://muistio.tieke.fi/1PpAYqBFOg

4.4.2014 perjantaina

Osa 1: Johdantoa

- Ari: Miksi meillä on SharePoint?

- Anne: Sosiaalinen media ja muutoksen aika:

Käsitemääritelmä: “Sosiaalinen media on teknologiasidonnainen ja rakenteinen prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla vertais- ja käyttötuotannon kautta. Samalla sosiaalinen media on jälkiteollinen ilmiö, jolla on tuotanto- ja jakelurakenteen muutoksen takia vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen ja kulttuuriin. Jussi-Pekka Erkkola, 2008”

Tulevaisuudentutkijan visio http://yle.fi/uutiset/tulevaisuustutkijan_kuva_suomen_lahivuosista__kuin_musta_surma_/7008541 

- Kaisa: Terveisiä Mediakasvatuksen tutkijaseminaarista; Juha Herkmannin esitys http://www.slideshare.net/Mediakasvatusseura/https-webmail7nebula 

- Keskustelussa: Otakantaa.fi, video http://youtu.be/y2tQarP7vzE ja Ideascale http://ideascale.com/  esim. Protokoulu http://protokoulu.ideascale.com/ 

- Anne: Yhteisöllisen verkkotyöskentelyn työtavat: https://sites.google.com/site/someopaste/home 

Osa 2: Työvälineitä

MindMeister

http://www.mindmeister.com/

Ilmaisen tilin luominen: mobiilisovelluksella (Create Free Account) tai osoitteessa

https://www.mindmeister.com/signup/basic

Kokeillaan yhteistä työstämistä: Annen perustama julkinen miellekartta

(Kertaamiseen AVO:n MindMeister-opaste.)

Video Mindmeister

AVO:n diasarjat http://wiki.eoppimiskeskus.fi/pages/viewpage.action?pageId=5865681 

Matleena Laakson diasarjat http://www.slideshare.net/MatleenaLaakso/presentations 

13.3.2014  TVT ja pedagogiikka

klo 09.40 -15:30, Kiljava, luokka KK

Osa 1

9:45 - 12:00

TAUKO

12:00 - 12:45 LOUNAS

Osa 2

12:45 - 14:15 Työpaja: Viestintä SharePoint Kiljavan opiston työvälineenä

Osa 3

14:15 - 15:00 Suunnittelu on kaiken avain, kehitystehtävät alulle

15:00 - 15:30 Etätehtävät: OmaProfiili

20131111-095807.jpg

alkuperäinen piirros Saukon Taivaspaikka -blogissa 11.11.2013, CC BY-NC-ND

22.4.2014 Miten tästä eteenpäin

tiistaina 9:30 - 15:30, luokka F 110

Eväitä eteenpäin, toinen toisiltamme oppien, kokemuksia kehitystehtävistä vertaisoppimisen mahdollisuudet koulutuksen jälkeen.

Mistä löydät tietoa ja pysyt ajantasalla?

 1. Miksi ja miten oppilaitos somessa?
 2. Kooste VS-oppilaitokset somessa tekeillä
 3. Järjestöt ja sosiaalinen media: Piritta Seppälä diaesitykset (ja kotisivu)
 4. Tuija Aalto (YLE), sosiaalisen median pioneeri: Tuhat sanaa -blogi
 1. Persoona verkossa, verkkoidentiteetti
 2. Someohjeet http://wiki.eoppimiskeskus.fi/display/someorg/Some-ohjeistuksia 
 3. Annen linkkejä someohjeisiin https://www.diigo.com/user/Arongas/someohjeet 
 4. Blogi on monella henkilökohtainen oppimisympäristö: jutellaan vähän blogeista
 1. Twitter
 2. Facebook, erityisesti erilaiset koulutusalan ryhmät (ks. FB-ryhmistä)
 3. LinkedIn
 4. Kuratointi, ks. esimerkki: Läsnätyön kehittäminen (Flipboard) ja Oppikirja uusiksi (ScoopIt) https://www.icloud.com/iphoto/projects/fi-fi/#5;CAEQARoQHc_tAR7tPnXQmrrjeDDllg;8563CFFD-E298-4E25-A200-D668B8163417
 5. Sosiaaliset kirjanmerkit
 6. Wiki ja wikiharjoitus
 7. Miellekartat ja käsitekartat, kooste
 8. Pilvipalvelut, kooste
 1. Lakkala ym. Pedagoginen infrastruktuuri: oppimistilanteiden organisointi, tukirakennelmat ja työtavat, teknologia yhtenä osana, ei itse tarkoituksena

Kehitystehtävien tilanne, raportointi ja esittely

Sieppaa.PNG

28.4.2014 Vertaiskeskustelun työpaja

Paikallistiimi / osallistujat

Käytännön sovellusten esittelyt

Tekijänoikeudet ja digitaalisuus

Ryhmän keskustelun pohjaksi tietopaketti.