Les maths… Même si on ne remarque pas, les maths sont toujours dans notre vie quotidienne. Pour faire un achat, pour cuisiner… C’est pour cela, tous les personnes doivent apprendre les maths. Si on apprend les maths, on peut justifier toutes les actions qui se trouvent dans notre vie… 

Matematik. Aslında fark etmesek de, matematik her zaman günlük hayatımızın içindedir. Alışveriş yaparken, yemek yaparken ve benzeri aktivitelerde... İşte bu yüzden, herkes matematiği öğrenmelidir. Eğer matematiği öğrenirsek, hayatımızda bulunan her bir olayı çözebiliriz.

On trouve dans chaque classe, un élève qui fait des calculs mentaux sans difficultés. En fait, ce n’est pas si difficile d'être comme lui.

Her sınıfta, hesapları kolayca alklından yapabilen bir öğrenci vardır. Aslında, onun gibi olmak o kadar da zor değil.

   

    Pourquoi on aime les maths? Matematiği neden seviyoruz?

On les aime parce que ce n’est pas un cours qu’on doit  mémoriser. On doit chercher les réponses, justifier les solutions.  Parfois c’est très difficile mais ça ajoute beaucoup de chose dans notre vie. Quand on justifie les problèmes, on apprend à regarder d’une autre façon. C’est un petit  plus dans notre vie. Grâce à ça on peut facilement trouver les solutions pour nos problèmes aussi. Chaque jour, chaque personne subit des difficultés mais malheureusement certaines personnes n’arrivent pas à trouver de solution, parce qu’elles n’avaient pas écouté leurs cours de mathématiques.

Seviyoruz çünkü matematik ezberlememiz gereken bir ders değildir. Cevapları araştırmamız ve sonuçları kanıtlamamız gerekir. Bu bazen zor olabilir ancak hayatımıza bir  çok şey katar. Soruları kanıtladığımız zaman, başka bir açıdan bakmayı öğreniriz. Bu hayatımız için küçük bir artı. Bu sayede,kendi problemlerimize de kolayca bir çözüm bulabiliriz. Her gün, her insan zorluklarla karşılaşıyor maalesef bazılarımız bu sorunlara bir çözüm bulamıyor çünkü onlar matematik dersini dinlememişlerdi.

   

  Qu’est-ce qu’on fait dans les cours de maths?Matematik derslerinde ne yapıyoruz?  

Éliminer nos difficultés en géométrie ou en arithmétique nous devons faire beaucoup d’exercices. Et bien sûr on justifie toutes les questions. Quand on approfondit les questions, on comprend pourquoi on a fait ces erreurs. On utilise aussi les ordinateurs pour mieux visualiser certaines situations. Le professeur essaie de rendre les problèmes mathématiques plus concrets.

Aritmetik ve geometrideki zorluklarımızı aşmak için birçok soru çözüyoruz. E tabi ki tüm soruları kanıtlıyoruz.Soruları derinlemesine incelediğimiz zaman, nerelerde hata yaptığımızı anlıyoruz. Bununla birlikte bazı durumlarda daha iyi görebilmek için bilgisayarları kullanıyoruz. Öğretmenlerimiz bu problemleri somutlaştırmayı deniyor.

 

     

  La semaine des Mathématiques. Matematik Haftası

Vous devriez avoir seulement une chose, c’est un autre point de vue. Quand vous entrez ici , vous voyez des tablettes et des professeurs. C’est comme une salle d'examen mais il y a une grande différence. Cette salle est plus amusante que la salle d’examen. On apprend des choses en s’amusant. Pour nous, notre semaine était très amusante. Et pour les professeurs aussi. On a voyagé dans l’univers des nombres, on a fait des exercices, c’était une autre expérience.

Sadece bir şeye ihtiyacınız var, o da farklı bir bakış açısı. İçeriye girdiğinizde, tabletleri ve öğretmenleri görüyorsunuz. Burası bir sınav salonu gibi, ancak büyük bir farkı var ! Bu salon , sınav salonlarından daha eğlenceli. Burada eğlenerek öğreniyoruz. Bizim için ve öğretmenlerimiz için matematik haftası çok eğlenceliydi. Sayıların evreninde seyahat ettik, egzersizler yaptık, bu bambaşka bir deneyimdi.

 

  Et donc, les maths sont très éducatifs, intéressants,  parfois difficiles mais toujours importants.Sonuç olarak, matematik çok eğitici, ilginç, bazen zor ama her zaman önemli.

 On pense que toutes les personnes peuvent trouver quelque chose pour les aimer car il y a beaucoup de sujets au coeur de mathématiques pour pouvoir s’amuser.Düşünüyoruz ki herkes matematikte sevebileceği bir şeyler bulabilir çünkü matematikte eğlenebileceğimiz bir çok konu vardır.

Dérnierement, j’ai un question à toi?

Oh! J’écoute.

x carré va se promener dans le forêt. Quand il ressort, il s’est transformé en x, pourquoi?

Pourquoi?

Car il s’est pris une racine.