SCHEMA  - Studie - och yrkesvecka v. 43 (ht - 16)

24/10

tid

9Ma - Måndag sal 8 hela dagen

9Mb - Måndag sal 9 hela dagen

9.00 - 9.15

Uppstart

(HDL)

Uppstart

(GHO)

9.25 - 10.25

Olika personer berättar om sina studie - och yrkesval.

S.G - S

(HDL)

Olika personer berättar om sina

studie - och yrkesval.

S - S.G

(GHO)

10.35 - 10.45

Information och genomgång av gruppuppgiften

(HDL)

Information och genomgång av gruppuppgiften

(GHO)

11.00 - 11.40

Tidigare SMK -  elever berättar

Victoria, Linnea

(HDL)

Tidigare SMK - elever berättar

Linnea, Victoria 

(GHO)

11.40 - 12.50

LUNCH

LUNCH

12.50 - 13.35

Intervjuträning

(GHR)

Intervjuträning

(AHD)

25/10

tid

9Ma - Tisdag sal 8  hela dagen

9Mb - Tisdag sal 9 hela dagen

9.00 - 10.15

Tibble fria gymnasium - estet Mu1

(STG, JMN)

Gisela finns på plats

Tibble fria gymnasium - estet Mu1

(STG, JMN)

Gisela finns på plats

10.30 - 11.50

Förberedelse för studiebesök

Eleverna jobbar med att färdigställa frågor och göra research på de arbetsplatser de ska besöka

(HZN, SSN)

Förberedelse för studiebesök

Eleverna jobbar med att färdigställa frågor och göra research på de arbetsplatser de ska besöka

(ASR, KHD)

11.50 - 12.50

LUNCH

LUNCH

13.00 - 14.15

Rytmus - Mu1

(ASM, HBM)

Gisela finns på plats

Rytmus - Mu1

(ASM, HBM)

Gisela finns på plats

26/10

tid

9Ma - Onsdag

9Mb - Onsdag

Hela dagen

STUDIEBESÖK

STUDIEBESÖK

27/10

tid

9Ma - Torsdag

9Mb - Torsdag

Hela dagen

STUDIEBESÖK

STUDIEBESÖK

28/10

tid

9Ma - Fredag sal 8  hela dagen

9Mb - Fredag sal 9 hela dagen

08.30 - 09.50

Skriva CV

göra arbetskompassen:

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Tester-och-guider/Intressetest.html

(GHR/STG)

Skriva CV

göra arbetskompassen:

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Tester-och-guider/Intressetest.html

(AHD)

10.00 - 11.45

Redovisning av studiebesöken

(HDL)

Redovisning av studiebesöken

(GHO)

11.45 - 12.45

LUNCH

LUNCH

12.45 - 13.25

Redovisning

(HDL)

Redovisning

(GHO)

13.30 - 14.00

FIKA och utvärdering 

(HDL)

FIKA och utvärdering

(GHO)

Vem gör vad?

HDL - 6

GHO - 7

GHR - 2

AHD - 2

STG - 1

JMN - 1

ASR - 1

HZN - 1

SSN - 1

KHD - 1

HBM - 1

ASM - 1

TODO ( Detta rör bara Göran, Gisela och Helena D)

Lektioner

v.43

Måndag  08:15 - 09:10  7Ma  - Stig tar, sal 18

Måndag  10:10 -11:30 7Mb - Helene ZB (eller Helene B) tar,  sal 17