Tidsperiod                        Tema                                        Sidor i boken

vecka 35 - 38                Marknad                                312 -         321

vecka 38 - 40                BNP, konjunkurer                 322 - 335

och inflation

vecka 41- 43                Inför uppsats 2                        ?

vecka 44                        LOV

vecka 45 - 51                Uppsats 2: läsa och skriva

vecka 2 - 3                        Ekonomisk politik                327 - 348

vecka 4                

vecka 5 - 7                        Nationalekonomiska                 383 - 408

                                teorier

vecka 8                        LOV

vecka 9 - 10                Nationalekonomiska teorier

vecka 11 - 13                Internationell ekonomi                357 - 368

vecka 14                        

vecka 15                        LOV

vecka 16 - 19                Fördjupningstema:

                                kolonialism?

vecka 20 - 24                Fördjupningstema:

                                ?