Upplägg

Fritid intressen

1. Samtal kring fritidsintressen

2. Samhälls information, föreningar

3. Prova på praktiskt div. aktiviteter

4. Att själv skapa en meningsfull fritid