Någons stol

Pedagogisk planering i trä och metallslöjd

Du ska bygga en modell av en stol i skala 1:5.

Du ska gestalta en känd persons stol så att man genast förstår att det är hennes/hans stol.

Vilka färger, symboler eller former är typiska för personen?

Vilka saker förknippar man med personen? Hur kan du få med dem i ditt stolbygge?

Använd dig av valfritt material som trä, metall, plast med mera eller ta med återvinningsmaterial hemifrån, inga halvfabrikat.

1. Gör många olika skisser på designen. Försök att formge stolen så den blir intressant för betraktaren.

2. Innan du börjar bygga är det viktigt att du tänker  igenom hur du tekniskt ska lösa konstruktionen. Är det över huvud taget möjligt att bygga stolen eller måste du förenkla.

Hur ska du foga samman de olika delarna? Kan du använda dig av någon traditionell hopsättning t.ex. bladning, spårfogning, sinkning, centrumtappning, tappning så är det ett plus.

3. Gör en ritning av stolen i två vyer. Ritningen ska visas framifrån och från en sida. Om det är nödvändigt så kan du rita i 3 vyer. Du behöver inte rita stolen i skala men vyplaceringen ska vara rätt och det ska finnas viktiga mått utsatta.

4. Bygg din stol i skala 1:5 den ska passa för modelldockan “Stickan” i träslöjden. Använd material som finns i slöjdsalen eller ta med material hemifrån.

Ingen text får finnas på stolen.

Skriv ner i loggboken hur du går tillväga efter varje lektion. Om du gör ändringar i designen, skriv ner och förklara varför du gör dem.

5. När stolen är klar tar du en bild på din stol och ritning som läggs i din slöjdmapp i Drive och skriv en utvärdering som också läggs i Drive.

Arbetet måste vara färdigt den här terminen.

Utvärdering

Du ska skriva en utvärdering under terminen. Frågor får du av din lärare

Öppna din träslöjdsmapp i Drive (ex. Per S TM) och skriv i ett nytt dokument som du döper till:

“Utvärdering ….” och “Ditt namn”

Tips på vad du kan tänka på när du skriver:  https://www.youtube.com/watch?v=QL-s5DcTblA&t=316s

Bedömning

I arbetsområdet bedöms …

… hur självständigt du kan utveckla idéer och formge din stol.

… hur välgjort och vilken svårighetsgrad ditt arbete har. (Gäller både ritning och modell)

… hur du kan arbeta efter instruktioner och egna initiativ.

… hur du planerar arbetet och väljer tillvägagångssätt och material.

… hur du arbetar med verktyg, maskiner och säkerhet.

… hur självständigt du arbetar och hur du löser problem som uppstår under arbetet.

… hur välutvecklad din utvärdering är och hur du kan tolka ditt föremåls form och uttryck.

Kunskapskrav i slutet av årskurs 9

E

C

A

1

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.

2

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

3

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.

4

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

5

Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

6

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

7

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

8

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.