I.E.S. “Gregori Maians”

Oliva (València) - Codi: 46005934

C/Gabriel Miró, 13 

Apartat de correus 23

46780 – Oliva (La Safor)

  96 282 99 90 Fax: 96 282 99 91

 46005934@gva.es

http://www.iesgregorimaians.org 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA

per impartir el mòdul de «Desplaçament, estada i seguretat en el medi terrestre»

Puntuacions obtingudes pels candidats

Nom

Fase concurs

(Màx. 8 punts)

Fase Entrevista

(Màx 2 punts)

TOTAL

Raúl Bañón Vaño

6,8

0,0

6,8

Isabel María Cañamás Llopis

8,0

0,7

8,7

Juan Tomás Coll

8,0

2,0

10

Miguel Angel Díaz Latorre

8,0

1,5

9,5

Laura García Escandell

8,0

0,4

8,4

Alejandro Ortiz Collado

8,0

0,9

8,9

Roberto Palop Rey

6,3

0,8

7,1

Javier Pérez Muñoz

7,0

1,8

8,8

L’aspirant que ha obtingut la major puntuació ocuparà el lloc de treball de professor especialista. La resta d’aspirant passaran a constituir una borsa de treball.

Els/les aspirants poden presentar reclamació per escrit a secretaria del centre abans del dia 22 de juny a les 14:00 hores.