PROFILE GIẢNG VIÊN KIẾN TRÚC HỒNG BÀNG

NÉT CHUNG :

THÔNG TIN CÁ NHÂN

HÌNH

Họ & Tên :  ThS.KTS. TRẦN QUỐC KHÁNH

Năm sinh :  1981  -  Thâm niên giảng dạy :  3 năm, 12 năm nghề

Khóa đại học :  K99   - Trường :  Đại học Kiến trúc Tp.HCM - Năm tốt nghiệp :  2004

Khóa Cao học :  K15  - Trường :  Đại học Kiến trúc Tp.HCM - Năm tốt nghiệp :  2011

Học hàm, Học vị : Giảng viên, Thạc sỹ Kiến trúc sư.

Công việc đã làm :  Chủ trì thiết kế kiến trúc, Giảng viên,.

Công việc hiện tại :  Chủ trì thiết kế kiến trúc, Giảng viên,.

Môn học giảng dạy :  đồ án kiến trúc, Nguyên lý quy hoạch

Điện thoại liên lạc : 0977.775.577

Email :  khanhtq@hbu.edu.vn, gtk2007@yahoo.com

Facebook :

1921-4x6.jpg 

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU & THIẾT KẾ :

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ

1. Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư : “Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Tây nguyên”

2. Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ : “Đặc điểm tổ chức không gian buôn làng dân tộc Gia rai, Tây nguyên”

BIA 2 (3).jpg

PHOI CANH TONG THE copy.jpg

PA1_VIEW2.jpg

VP-View 5.jpg

1.jpg

Pc TT-10.jpg

VP VIEW 2.jpg

VIEW1.jpg

VIEW 1.jpg

PCTT.jpg

 

8 /2016