iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1953 / május / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1953. május

Gombás Dóra összefoglalója, 2017.

1953 májusában elkezdik hazaszállítani a Szu-ba deportált magyar foglyokat.

Ugyancsak ekkor kezdődik meg az MTA nagygyűlése, melynek egyik fő témája Sztálin közgazdasági tanulmánya. Az MTA emellett új főtitkárt választ: Osztrovszki Györgyöt.

Szintén jelentős esemény, hogy ekkor mászták meg először a Mount Everestet. Sir Edmund Hillary-nek és Tendzing Norgajnak sikerült ez egyébként - övék a dicsőség.

Kelet-Berlinben megkezdődik az NSZEP KB kétnapos ülése. — Az elfogadott határozat deklarálja, hogy az NDK „a proletárdiktatúra állama”. Az országban egyúttal emelik az ipari termelési normákat. Az SZKP KB ez után nem sokkal dönti el, hogy javítani kell az NDK helyzetén, erről határozatot is adnak ki.

1953. Májusában hirdet ítéletet a bíróság a Pártőrség-perben is: demokrácia elleni összeesküvés és hűtlenség vádjával illetik Farkas Ferencet, Sándor Istvánt és Zana Albertet. Őket halálra ítélték. A többiek csak börtönbüntetést kaptak: Ádám László életfogytiglant, Szitkey Károly 15 évet, Varga Aladár 8 évet, Dánielfy Tibor pedig 5 évet.

A május 17-én tartott ogy-i választásokon, 98%-os részvétel mellett, 98,2% szavazat jut a Népfront jelöltjeire. A választójog gyakorlásának korhatára ekkor először 18 év.

Csehszlovákiában új törvényt fogadtak el a pénzreformról, ami jó döntésnek bizonyult, hiszen ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy stabilizálni tudják a pénzügyeiket.

Vigilia

18. évf. 5. sz. / 1953

Sinkó Ferenc: Májusi Mária

Simon József: A liturgikus mozgalom legújabb törekvései

Tűz Tamás: A gyermek, a madár és az angyal

Rónay György: A rettenetes lelkipásztor

Claudeliana

Csanád Béla: Május van már

Magyar Ferenc: Ciróka és maróka

Mihelics Vid: Eszmék és tények

A kis út

Az első indus bíboros

Biblikus megújhodás

Szent Mónika

Egy ország a víz alatt

A szentségi böjt

Graham Greene regénye színpadon

Napra pontos eseménysor

Május elejétől - Megkezdődik a Szu-ba deportált magyar foglyok hazaszállítás előtti összegyűjtése; egy részüket Lvovba, a hazautazást megelőző gyűjtőhelyre szállítják.

Május 5. - A katolikus püspöki kar konferenciája tudomásul veszi, hogy az állam az ELTE Bölcsészettudományi Kara számára lefoglalja a piarista rend bp-i székházát; cserébe a püspöki kar elfogadja a korábban a Sacré Coeur-apácák középiskolájaként működött Sophianum Mikszáth Kálmán téri épületét.

Ugyanekkor próbálta ki először Aldous Huxley az egyik pszichedelikus hallucinogént, a meszkalint, amely a The Doors of Perception c. könyvét inspirálta.

Május 6. - A kormány tiltakozó jegyzéket intéz Jugoszláviához a határsértések miatt.

Május 10. - Kelet-Németországban a Chemnitz nevű várost átnevezik Karl Marx várossá.

Május 13. - Kelet-Berlinben megkezdődik az NSZEP KB kétnapos ülése. — Az elfogadott határozat, az   elsősorban a Lavrentyij Berija szovjet belügyminiszter által szorgalmazott német egyesítéssel szemben deklarálja, hogy az NDK „a proletárdiktatúra állama”. Az országban egyúttal emelik az ipari termelési normákat.

Május 17. - Az e napon tartott ogy-i választásokon, 98%-os részvétel mellett, 98,2% szavazat jut a Népfront jelöltjeire. A választójog gyakorlásának korhatára először 18 év.

A magyar labdarúgó-válogatott Rómában 3:0 arányban legyőzi Olaszország csapatát, és ezzel megnyeri az Európa Kupát.

Május 25. - Megkezdődik az MTA nagygyűlése; a tanácskozás egyik fő témája Sztálin közgazdasági tanulmánya.

A Pravda arról ír, hogy a Szu európai politikája középpontjában Németország újraegyesítése áll.

Május 26. - Bemutatják Várkonyi Zoltán A harag napja c. filmjét.

Május 28. - Az SZKP KB határozatot hoz „az NDK-ban kialakult helyzet” javításáról.

Május 29. -A Bp-i Hadbíróság ítéletet hirdet az ún. Pártőrség-perben. A bíróság a népi demokrácia elleni összeesküvés és hűtlenség vádjával halálra ítéli Farkas Ferenc áv. hadnagyot, valamint a hányatott sorsú újpesti gyermekek nevelésével foglalkozó szalézi szerzetesek közül Sándor Istvánt és Zana Albertet. június 8. Ádám László szalézi tartományfőnök életfogytiglani, Szitkey Károly nyomdavezető pap 15 évi, Varga Aladár gondnok 8 évi, Dánielfy Tibor kispap 5 évi börtönbüntetést kap.

Az új-zélandi Edmund Hillary és a nepáli Tendzing Norgáj, egy brit expedíció tagjai, a világon elsőként feljutnak a 8848 m magas Csomolungmára (Mount Everest), amely a Föld legmagasabb pontja.

Sir Edmund Hillary és Tendzing Norgaj elsőként mászta meg a Mount Everestet.

Május 30. - Az MTA Osztrovszki Györgyöt választja főtitkárrá.

A csehszlovák nemzetgyűlés törvényt fogad el a pénzreformról, ami a későbbiekben hozzájárul a pénzügyek stabilizálásához.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére


22 |vissza a lap tetejére

Sajtószemle: Népszava

Tudományos  életünk  legfontosabb  kérdései a  Magyar  Tudományos  Akadémia  1953.  évi  nagygyűlésén

A   Magyar     Tudományos   Akadémia  május  25—30  között  megrendezésre  kerülő  nagygyűlése  a  magyar tudomány    fontos    kérdéseit    tűzte napirendjére.  Május  25-én  és  26-án valamennyi   osztály     együttes   ülést tart,   amelyen    Sztálin    elvtárs   »A szocializmus    közgazdasági    problémái  a  Szovjetunióban«  című  művét tárgyalják   meg.   Május    25-én   délelőtt   10   órakor   Fogarasi   Béla   elvtárs akadémikus tart előadást a tudomány   törvényeiről     Sztálin   elvtárs halhatatlan   művének     megvilágításában.     Délután   4   órakor    Molnár Erik  elvtárs   akadémikus   a   sztálini mű   jelentőségét    méltatja   a   társadalmi-történeti   tudományok     fejlődésében.   Május    26-án   délelőtt    10 órakor  Nagy  Imre  elvtárs,  az  Akadémia   levelező   tagja    »A   munkás« paraszt   szövetség   gazdasági   alapjai a  kapitalizmusból  a    szocializmusba való  átmenet  szakaszán  a  népi  demokratikus    országokban«    címmel, délután  pedig  Hevesi  Gyula  elvtárs levelező  tag   beszél   a   tudomány  és termelés   kapcsolatáról   a    szocializmus  építésében.
Május  27-től  29-ig    az  Akadémia egyes  osztályai  tartják  meg  tudományos   üléseiket.   Május   30-án,   szombat  délelőtt  kerül  sor  a  közgyűlésre. A  délután  5    órakor  megrendezendő záróülés  fejezi  be  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  ez  évi  nagygyűlését.
A  nagygyűlésen  számos  tudós  vesz részt  a  Szovjetunióból  és  a  népi  demokráciákból  is.

A Magyar  népköztársaság  Minisztertanácsának  határozata  az 1953.  évi aratás,  cséplés,  másodvetés,  valamint a  tarléliántás előkészítéséről  és végrehajtásáról

A  mezőgazdaság  dolgozói   előtt  a növénytermelés  legnagyobb   feladata: az  ország  gabonatermésének   betakarítása  áll.  Ezért  a  termelőszövetkezetek  tagjai,  az állami gazdaságok  és  a gépállomások  dolgozói,   valamint  az egyénileg  termelők   úgy  készüljenek fel  az  aratás-cséplés   végrehajtására, hogy  azt   a   legmegfelelőbb   időben, gyorsan  és  a  legkisebb   szemveszteséggel  hajtsák  végre.  Az  aratás-cséplés  munkáival  egyidőben  végezzék  el a  másodvetést és  a   tarlóhántást.  A másodvetéssel  az  állatállomány  takarmánybázisát,   az  aratással  egyidőben végrehajtott  tarlóhántással   pedig   a talajerőt  növeljék  és  készítsék   elő  a jövő évi jó  termést.

Az  1953.  évi  aratás,  cséplés,   má- sódvetés,  valamint  tarlóhántás  előkészítésére  és  végrehajtására  a  minisztertanács  határozatot  hozott.


23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források