DKF kontingent - Eksempler                

Opdateret: 07-01-2019

Kontingent

Det årlige kontingent til DKF fastsættes hvert år på Årsmødet, der er DKF’s generalforsamling.

Kontingentet er sammensat af to dele:

  1. Et basiskontingent kaldet ’klubkontingent’, som i indeværende periode maksimalt kan være 1000 kr. Mindre klubber betaler en procentdel af dette. Se pristrappe samt eksempler nedenfor.
  2. Et medlemskontingent, som i indeværende periode (2019) er 112 kr. pr. klubmedlem, men som også reduceres procentvis alt efter klubbens medlemsantal. Se pristrappe samt eksempler nedenfor.

Forsikring

Der betales 4,22 kr. pr medlem til den kollektive forsikring. Læs mere om Idrættens Forsikringer her

Bemærk: Kontingentet pristalsreguleres efter Danmarks Statistik forbrugerprisindex.

Nye klubber betaler ikke kontingent i indmeldelsesåret samt det følgende år.

Pristrappe:

Antal medlemmer

Procentsats til beregning af reducerede priser

Klubkontingent

Kroner

(Absolut for trappetrinnet)

Medlemskontingent

Kroner

(Max for trappetrinnet)

Total

0-10

0 %

0

0

0

11-20

20 %

200

448

648*

21-30

40 %

400

1344

1744*

31-40

60 %

600

2688

3288*

41-50

80 %

800

4480

5280*

51-60

100 %

1000

6720

7720*

61-70

100 %

1000

7840

8840*

Etc.

100 %

1000

* Beløbet er uden betaling af bidrag  til den kollektive forsikring.

Eksempler:

Klub

Beregning

Kontingent

Klub A –

12 medlemmer:

Klubkontingent

1000/100*20

200 kr.

Medlemskontingent

(12*112)/100*20

268,80 kr.

Samlet kontingent        

468,80 kr.

Klub B –

49 medlemmer:

Klubkontingent

1000/100*80

800 kr.

Medlemskontingent

(49*112)/100*80

4.390,40 kr.

Samlet kontingent        

5.190,40 kr.

Klub C –

110 medlemmer:

Klubkontingent

1000

1.000 kr.

Medlemskontingent

110*112

12.320 kr.

Samlet kontingent        

13.320 kr.

Udstedelse af licenser

Pris i kroner pr. licens (inkl. udsendelse):

DKF’s klubber kan selv udstede IPP beviser (IPP 1, IPP 2 og Instruktør 1) og det er gratis for klubberne at benytte DKF’s uddannelsessystem.

Da der er udgifter forbundet ved at drive IPaddle.dk - så skal der betales et gebyr for hvert IPP-bevis, der udstedes.

Egenfærdigheder

Instruktørfærdigheder

IPP 1

30,-

IPP Instruktør 1

110,-

IPP 2

60,-