iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1949 / április / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1949. április

Összeállította: Murai Bence (2018)

A 2. világháború után, április negyedikén megalakul az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO), 29 amerikai és európai ország szövetsége. Legfontosabb célkitűzésük a tagországok szabadságának és biztonságának megőrzése.

A futball világ terén Prágában, április tizedikén, a magyar labdarugó-válogatott 5:2-es vereséget szenvedett Csehszlovákiától. A magyar csapatok egyetlen értékelhető támadást sem vezettek, a védelem pedig nem tudta útját állni az érkező csehszlovák rohamoknak.

A hónap legnagyobb eladási számmal rendelkező dala a Billboard magazin listája szerint a “Cruising Down the River“ című sláger volt Blue Barron és Russ Morgan előadásában. 22 hétig vezette a toplistát Russ Morgan verziója, karrierjének egyik legnagyobb slágere lett. Blue Barron változata szintén sok ideig, mintegy 19 hétig tartotta az első helyezést.

Gertler Viktor (1901-1969), Kossuth-díjas magyar filmrendező Díszmagyar című másfél órás filmjét bemutatták április tizennegyedikén.

A politikai életben sem volt történésekben hiány, április tizenhatodikán Csehszlovákia és Magyarország aláírt egy barátsági együttműködési, kölcsönös segítségnyújtási egyezményt. Az elképzelés lényege, hogy a két ország között megkezdődjenek a tárgyalások a közös érdekeket szolgáló területcserékkel kapcsolatban.

Április huszonhatodikán megkezdődött a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST) első kongresszusa Moszkvában. A KGST a közép- és kelet-európai szocialista országok gazdasági együttműködési szervezete volt a hidegháború alatt 1949-1991 között.

1949 húsvétján, április tizennyolcadikán, John Costello vezette koalíció segítségével Írország kilépett a Brit Nemzetközösségből, és ír köztársaság néven elnyerte teljes függetlenségét.

Április huszadikán a szovjet hatóságok a Szlovák Nemzeti Bíróság által halálra ítélt Esterházy Jánost átadják a csehszlovák belügyi szerveknek. Elnöki kegyelemben részesült és életfogytiglani fegyházra ítélték.

Napi események

április 1. - Megalapították a “Tokyo Stock Exchange”-t, vagyis a tokiói értéktőzsdét.

április 2. - Rákosi Mátyás kijelentette az MDP KV előtt az országgyűlési választások egyik célját, miszerint a polgári pártok jelentőségét csökkenteni kell. Megindul az első ötéves terv. A békeszerződésben vállalt kötelezettségeik elmulasztásáért az USA és Nagy-Britannia kormánya jegyzékben bírálja Magyarország, Bulgária és Románia kormányát. Visszautasításra kerül az a szovjet nyilatkozat, amely szerint az Észak-atlanti Szerződés ellentétes az ENSZ alapokmányával.

április 3. - Bejelentésre kerül a „Munkára, Harcra Kész” (MHK) mozgalom megindítása Marosán György, az MDP főtitkár-helyettese által az FTC Üllői úti sporttelepén tartott nagygyűlésen.

április 4. - Washingtonban megalakul az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) tizenkét ország (Benelux-államok, Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Portugália, Dánia, Norvégia, Izland, Kanada, USA) részvételével. A húsz évre kötött szerződés a „kollektív védelem” elvén alapul, de nem írja elő a felek automatikus és kölcsönös hadba lépését.

április 5. - Az ENSZ közgyűlése megbélyegzi a magyar kormány eljárását a Mindszenty-ügyben 43:6 arányban. A magyar kormány tiltakozik a kérdés napirendre vétele ellen.

április 6. - Letartóztatták Bogdánffy Szilárdot Romániában, akit a bukaresti pápai nuncius titokban szentelt fel Scheffler János szatmári püspök utódává.

április 7. - Rodgers és Hammerstein South Pacific (Szerelem és háború) című musicalét bemutatják a Broadway-en. Pillanatok alatt a színház egyik klasszikusává válik, így ez lesz R&H második leghosszabban futó musicalje. A főszerepet játssza: Mary Martin és Ezio Pinza.

április 8. - Az USA, Nagy-Britannia és Franciaország külügyminiszterei Washingtonban határoznak a nyugati német állam megalakításáról és a nyugat-németországi katonai igazgatás megszüntetéséről; a főhatalom, az 1945. június 5-ei megállapodásnak megfelelően, a megszállók kezén marad.

április 10. - 5:2-es vereséget szenved a magyar labdarúgó-válogatott Prágában Csehszlovákiától.

április 12. - Feloszlatják az Országgyűlést és új választásokat írnak ki. A népfrontba tömörült pártok közös listán indítják jelöltjeiket.

április 14. - Magyarországra Antonín Zápotocký miniszterelnök vezetésével csehszlovák kormányküldöttség érkezik. Révész Imre ref. püspök beszédet mond a debreceni Nagytemplomban az 1849. évi függetlenségi nyilatkozat 100. évfordulójának ünnepségén. Bemutatják Gertler Viktor Díszmagyar című filmjét. Kihirdetik a bírósági rendszert átalakító 1949: XI. tc.-et.

április 16. - Budapesten Magyar–csehszlovák barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést írnak alá.

április 17. - A franciaországi Taizé faluban formálisan is megalakítja Roger Schütz-Marsauche (Roger testvér) szerzetesközösségét.

április 18. - Megalakul a független Ír Köztársaság miután Írország kilép a Brit Nemzetközösségből.

április 20. - Meghal Bánáss László veszprémi püspök életének 61. évében. A Szlovák Nemzeti Bíróság által halálra ítélt Esterházy Jánost átadják a csehszlovák belügyi szerveknek a szovjet hatóságok. Megnyílik az I. béke-világkongresszus Párizsban; a 35 tagúra tervezett magyar küldöttségből csak nyolcan kapnak beutazási engedélyt.

április 23. - Nemzeti ünneppé nyilvánítja május 1-jét a kormányrendelet. A NOT halálra ítéli a nyilas érában az Állambiztonsági Rendészet helyettes vezetőjét, volt detektívfelügyelőt, Wayand Tibort. Megalakul a Csehszlovák Ifjúsági Szövetség. A kínai kommunista sereg beveszi Nanjing-et. Megszületett Gedó György, olimpiai bajnok ökölvívó.

április 24. - Megnyílik a körzeti könyvtári rendszer első falusi könyvtára Mezőszentgyörgyön. A sajtó közli, hogy a Külügyminisztérium az ENSZ főtitkárához intézett táviratban arra figyelmeztetett: a Mindszenty-per magyar belügy, és nem tartozik az ENSZ illetékességébe.

április 25. - A Mozdulatkultúra Egyesület kimondja önfeloszlatását.

április 26. - Megkezdődik KGST első kongresszusa Moszkvában.

április 27. - A NOT másodfokon is életfogytiglani fegyházra ítéli Perneczky Bélát, az FM-per fővádlottját.

április 28. - A területet nemzetközi ellenőrzés alá helyező Ruhr-statutum aláírására kerül sor. A Fülöp-szigetek egykori First Lady-jét, Aurora Quezon-t 61 éves korában meggyilkolták; lánya és további 10 ember is életét vesztette a támadásban.

április 30. - Az ENSZ határozatban szólítja fel Magyarországot és Bulgáriát, nyilatkozzanak arról, vajon az egyházi személyek elleni perek nem sértik-e a békeszerződés előírásait.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére


04 |vissza a lap tetejére

Aláírták 1949-ben Washingtonban a NATO (Észak-atlanti Szerződés Szervezete) alapdokumentumát.


05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére


27 |vissza a lap tetejére

szerda

Kivonat a napisajtó híreiből (Forrás: Népszabadság / Szabad Nép)

Végetért a párizsi világbéke-kongresszus - összesen 72 ország 2005 küldötte tanácskozott a béke megvédéséről. Az óriási arányú párizsi béketüntetés mellett egész Franciaországban mindenütt béketüntetések zajlottak le. A párizsi békekongresszus szervező bizottsága határozati javastatot terjesztett a kongresszus elé. A javaslat értelmében a nagysikerű párizsi üléssorozat által megkezdett munkát a világkongresszus állandó bizottsága fogja folytatni. A világkongresszus utolsó napján terjesztették elő a békekongresszus szervező bizottságának határozati javaslatát. A javaslatot egyhangúan elfogadták.

A kínai néphadsereg egységei elérték Sangháj elővárosait. A pekingi rádió kedden közölte Mao-Ce-Tung és Csu-Te, a Néphadsereg főparancsnokának kiáltványát, melyben felhívja a kínai népet, hogy támogassa a Néphadsereget és őrizze meg fegyelmét. Ezen felül valamennyi külföldi hadihajó és fegyveres erő azonnali visszavonását követeli.

Károlyi Mihály leírja, hogy örömmel üdvözli a Magyar Függetlenségi Népfrontot, és azt, hogy a választási küzdelemben a Népfront mellett áll.

A prágai külügyminisztériumban magyar—csehszlovák kereskedelmi keretmegállapodást írtak alá.

A vietnami szabadságharcosok behatoltak Tonkin egyik ipari központjába, majd a katonai berendezések elpusztítása után elvonultak. A l‘Humanité arról ír, hogy Bao Dai excsászár visszatér Indokínába. A Franciaországban dolgozó vietnami munkások tömegesen tiltakoznak a volt császár visszatérése ellen.

Budapest dolgozói lelkesen készülődnek május elseje megünneplésére. A dolgozók négy útvonalon mennek a Hősök-terére. A Gázművek dolgozói a lispei földgázt bevezetik az óbudai Gázgyárba és az ott termelt gázzal keverve juttatják el a fogyasztókhoz. Ez a gáz jobb minőségű lesz az eddiginél és így a fogyasztás is kevesebb, olcsóbb. Május elsején újabb tizenöt községbe juttatja el a népi demokrácia a villanyfényt.

Új magyar operett kerül első ízben a mikrofon elé: a „Májusfa“.

        A Bulgáriában elő jugoszláv diákok levelet intéztek a Rabotnicseszko Delo-hoz és leleplezik a Tito-klikk bulgáriai földalatti tevékenységét.

        A prágai mintavásár iparcsarnokában hétfőn este tartották meg a világbékekongresszus 19 nemzetet képviselő prágai tagozatának béketüntetését.


28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források