100-100-100-a

100 gezinnen. 100 dagen. 100% afvalvrij. intern: Zwolle

Versie 1 21/22-10-2014
Versie 2 23/29-10-2014

zie voetnoot

Initiatief

De actie is geïnitieerd door de Rova - zie www.100-100-100.nl

Een openbaar voorbereidend document voor de Zwolse steungroep staat hier: 100-100-100.

Op donderdag 6 november is er een bijeenkomst met o.a. wethouder Filip van As en Marco Kruizinga van de gemeente Zwolle: 19.30-21.00 uur.

Steungroep

Dit document geeft een overzicht van de uitdagingen die we als groep zouden kunnen aangaan.

De ROVA maakt een website en verdeeld de geaccepteerde aanmeldingen over twee groepen: zelfstandig of met extra ondersteuning van de ROVA.

Onze steungroep is bedoeld om elkaar daarbij te helpen - en waar mogelijk de lat wat hoger te leggen.

De groep staat uiteraard open voor mensen die niet met het onderzoek van de ROVA mee (kunnen) doen en/of in kleine(re) stapjes denken.

Facebook

We houden elkaar op de hoogte via een groepspagina op Facebook:

-        Keuze voor: besloten (lidmaatschap op verzoek of uitnodiging - optie: ieder lid kan anderen toelaten) of geheel openbaar

Op duurzaamzwolle.nl komt ook een pagina voor de terugvindbaarheid, koppelingen naar praktische pagina’s, verslagen, ideeënuitwisseling enz.

Aspecten

-        Refuse, reduce, repair, recycle - weigeren, verminderen, repareren, hergebruik

-        Groentetas en op de markt kopen vermindert de hoeveelheid verpakkingsmateriaal

-        Los kopen, zelf afwegen, eigen potten, doosjes, zakjes bij natuurvoedingswinkels

-        Inkopen bij de groothandel

-        Inkoop verdelen en centraliseren? (de een doet de boodschappen op de markt, een ander is depot voor groot-inkoop)

-        We kunnen ook denken aan afspraken met elkaar wie wat waar ophaalt en afvoert

-        Uitwisselen van tips om afval te beperken en naar alternatieve oplossingen te zoeken

-        Leveranciers stimuleren zonder verpakking te leveren

-        Nog een stap verder: proberen een vestiging van  Bag & Buy naar Zwolle te halen.
Lees
hier een artikel.
De locatie van de winkel is geheel afhankelijk van de crowdfunders. “Bag & Buy komt daar waar het enthousiasme het grootst is,”
aldus initiatiefnemer Wim van Dijk.
Na 4 dagen was al meer dan €22.500 opgehaald, 30% van het totale doel van €75.000.*)

-        Het eerste wat zich aftekent is dat er nog niet voor iedereen een voorziening voorhanden is om GFT-afval te verwerken. Katharine kan alle gft gebruiken!

-        Het houden van kippen of eenden zou handig kunnen zijn voor sommige soorten restafval (gekookt bijv.?)

Uitdagingen

Wegwerpluiers, maandverband, kattenbakgrit, blisterverpakkingen, chipszakken (gemetalliseerd), doordrukstrips, gelamineerde producten (geplastificeerd papier e.d.).

Contacten met ROVA | Huis van Vriendschap

-        Katharine en ondergetekende zijn benaderd door / hebben contact met de PR-medewerker van de Rova.

-        Ik ben gevraagd om het Huis van Vriendschap (= geen gezin) te ondersteunen met praktische tips en oplossingen. Ik heb aangeboden om voor hen aanspreekpunt te zijn.

Hoe houden we het leuk

-        Elkaar helpen en steunen is sowieso al leuker dan het in je eentje uitvogelen

-        Het zou goed zijn als er een soort beloning voor goed gedrag zou komen.
Zo zijn bij mijn weten de restafvalinzamelingspunten ook geschikt om te tellen (en misschien wel te wegen) wat mensen zoal weggooien aan zakken restafval en met welke frequentie.

Voetnoten

Dit stuk staat openbaar als webdocument: link

Dit document is bedoeld als opzet. Het is aan verandering onderhevig en wordt aangevuld aan de hand van reacties en nog bijgewerkt! Let op de datum!
Zodra de Facebook-pagina online is vervalt het weer.

*) Van de benodigde € 75.000 is op dit moment € 47.800 toegezegd. De toeloop van crowdfunders stagneert op dit moment (22-10-2014).
Het uitgangspunt is dat ze gaan naar de stad (met meer dan 100.000 inwoners) waarvandaan ze de meeste belangstelling hebben.
Dus als Zwolle...

Reiné Gadellaa