1. POVINNOSTI HRÁČE

 1. VII. ročník ROKYCANSKÉ SQUASH LIGY 2014/2015 začíná 1.10.2014 apředpokládaný konec je 30.4.2015
 2. liga je rozdělena do skupin po pěti hráčích
 3. hráči jsou do skupin nasazeni na základě celkového pořadí v minulém ročníku  squashové ligy
 4. hráč se zapíše na recepci podáním přihlášky, kterou si může vyzvednout tamtéž
 5. hráč může do ligy vstoupit kdykoliv během aktuálního ročníku
 6. hráč je povinen zaplatit startovné 250 Kč za účast v aktuálním ročníku ligy
 7. hráč je povinen sehrát v průběhu každého kola vzájemné zápasy na 4 vítězné sety, termíny zápasů si hráči sjednávají sami
 8. zápasy se hrají v intervalu jednoho měsíce, pořadatel si vyhrazuje právo změnit začátek a konec kol
 9. hraje se podle nových pravidel schválených ČASQ – hraje se na 4 vítězné sety beze ztrát do 11 bodů (při stavu 10.10. musí být rozdíl o dva body, tj. hraje se např. do 12:10, 14:12 apod.)
 10. hráč je povinen zapsat výsledek ihned po utkání do „knihy zápasů“ na recepci
 11. hráč, který 2 měsíce po sobě neodehraje ani jeden zápas (výsledky S:4, S:S) bude z ligy vyřazen
 1. HRACÍ PODMÍNKY

 1. zápasy se hrají pouze ve squashovém centru v Rokycanech, ul. J. Růžičky 224
 2. pokud se hráči nedohodnou jinak, hraje se s míčem se dvěma žlutými tečkami
 3. hráči hrají za zvýhodněné ceny kurtů:

Na tyto ceny se již nevztahují další slevy.

 1. BODOVÉ OHODNOCENÍ

 1. výsledky zápasů a přidělené body:

4:0

výhra

10 bodů

4:1

výhra

9 bodů

4:2

výhra

8 bodů

4:3

výhra

7 bodů

4:S

skreč

10 bodů

3:4

prohra

3 body

2:4

prohra

2 body

1:4

prohra

1 bod

0:4

prohra

0 bodů

S:S

neodehraný, nezapsaný zápas

0 bodů

Při neodehrání zápasu do konce kola, nebo nezapsání výsledku do „knihy zápasů“, postupuje administrátor takto: zápas je zapsán s výsledkem S:S (0 bodů pro oba hráče). Nepřítomnost hráče (bez omluvy) na domluveném utkání = skreč (4:S pro přítomného hráče)


 1. Hráči získávají bodové hodnocení za jednotlivé zápasy + získávají body za účast ve skupině.
  (nejnižší skupina = 10 bodů, každá následující + 10 bodů)
  Příklad:
  7 skupina = 10 bodů, 6 skupina = 20 bodů, …, 1 skupina = 70 bodů
 1. VYHODNOCENÍ A POSTUP VE SKUPINÁCH

 1. poslední kalendářní den v měsíci (pokud není stanoveno jinak) je konec kola
 2. během následujících tří dnů  probíhá zpracování výsledků a rozlosování následujícího kola. Výsledky a rozlosování jsou hráčům rozeslány e-mailem.
 3. hráči ve skupině jsou seřazeni podle získaných bodů, první a druhý postupují do vyšší skupiny, třetí zůstává ve skupině, čtvrtý a pátý sestupují do nižší skupiny
 4. odstoupení hráče z ligy a hráč s divokou kartou mají vliv na postupy a sestupy ve skupinách
 5. postupová kritéria: a) body b) vzájemné zápasy c) méně zápasů S:4 d) pořadí v celkovém žebříčku ligy
 1. DIVOKÁ KARTA (dále jen DK)

 1. každý hráč má možnost zažádat o DK a být zařazen do skupiny dle vlastního výběru
 2. divoká karta může být přidělena pouze jedna na každé kolo
 3. v případě většího počtu zájemců je vypsána skupina o DK, hráči odehrají zápasy a vítěz skupiny získává DK
 4. hráč, který získal DK jí musí obhájit – tzn., že musí vyhrát skupinu do které si podal Divokou kartu – pak postupuje do vyšší skupiny
 5. hráč hraje současně i zápasy ve „své základní skupině“
 6. pokud hráč neobhájí DK, nevyhraje skupinu s DK, započítávají se mu body získané hrou v „základní skupině“
 7. žádost o DK posílejte nejpozději 10 dnů před začátkem kola na email rn99@seznam.cz