iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1950 / április / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1950. április

Összeállította: Kovács Krisztina (2019)

Kivégezték a  Magyar Harcosok Bajtársi Közössége elleni második perben halálra ítélt Dósa Attilát, Varga Modesztó főhadnagyot, Csúcs György főhadnagyot, Szűcs József alezredest és Pretten-hoffer Jenő főmérnököt.

A szovjet megszállás után az országban elhatalmasodó belső tisztogatás kezdeteként április 24-én letartóztatják és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélik Szakasits Árpád volt köztársasági elnököt és  az Elnöki Tanács első elnökét. Vele együtt  letartóztatják Szakasits vejét, Schiffer Pált, az Országos Szövetkezeti Hitelintézet vezérigazgatóját. Utódaként Rónai Sándor, egykori szociáldemokrata politikust nevezik meg. Másnap Április 25-én, Rákosi Mátyás tájékoztatás és beszédet ad az általa „Szakasits-ügynek” nevezett kérdésről.

Kelement Gottwald volt csehszlovák elnök halálos ítéletét börtönbüntetésre változtatják április 7-én, az ítéletet kegyelemből eszközli Esterházy János köztársasági elnök. Gottwald élete és állásfoglalásai a szlovák-magyar viszonyban a mai napig viták tárgyát képezik.  A büntetés 25 éve alatt Csehszlovákia majdnem minden börtönében megfordult.

A gyenge lábakon álló és rendkívül érzékeny amerikai-magyar kapcsolatok folyamatában az USA jegyzékben szólítja fel Magyarországot ez év Április 27-én, hogy jelöljenek tagot az ENSZ bizottságba. Az ENSZ különleges Politikai Főbizottságában, kubai javaslatra, még ebben az évben napirendre tűzik a kérdést, mely szerint a három országban –tehát Magyarországon, Bulgáriában és Romániában- megsértik az emberi -és alapvető szabadságjogokat. 

Az Elnöki tanács törvényerejű rendelete április 2-án nemzeti ünneppé nyilvánítja Április 4-ét. Ez Magyarország „felszabadításnak” napja, mely alatt a szovjet katonák visszafoglalták a az utolsó falut, nevezett Nemesmedvest a német megszállás alól. Április 4-e azonban valótlan, az utolsó német egységek csak április 13-án hagyták el az országot Pinkamindszentnél. Az április 4-i dátum a Sztálin által kitűzött nap volt, melyen a korábbi katonai tervek szerint nem változtattak.  

Az államosítás ellen kiálló, később koholt vádak alapján letartóztatott Ordass Lajost, az evangélikus egyház fegyelmi bírósága Április 1-én megfosztja püspökségétől.

Április 14-én Lengyelországban aláírják az állam és a katolikus egyház következő megállapodását:

Az egyház elismeri a kommunista államot, támogatja a kollektivizálást; az állam továbbra is engedélyezi a szerzetesrendek működését és az iskolai hitoktatást, valamint az egyházi iskolák és a lublini katolikus egyetem működését.  A sorozatos igazságtalanságokra és emberi jogok megszeretésére hivatkozva április 15-n egy közös beadványban a szerzetesrendek főnökei kérik sérelmeik orvoslását. Április 25-én Országos békegyűlést tart a „Megvédjük a Békét Mozgalom”. A mozgalom országos tanácsa felhívásban fordul a katolikus egyházi vezetőkhöz, hogy támogassák a mozgalom céljait. Melyre válaszként a katolikus püspöki kar egy nagy terjedelmű, de rendkívül összetett nyilatkozatban tagadja meg a békeívek aláírását, leginkább arra rámutatva, hogy az egyház örök erkölcsi elvei mindig is a békét szolgálták.

Az UTE utódaként április 1-én megalakul az első belügyi sportegylet, az Újpesti Dózsa, mely 1991-től újra UTE néven működik. Még ebben a hónapban Április 25-én Budapestre költözik a Demokratikus Ifjúsági  Világszövetség( DIVSZ) központja, mely az ENSZ által is elismert nem politikai jellegű ifjúsági szervezet.

Kronológiai adatsor (ajánlott források: On-line források)

Április 1.: Kivégzik a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége elleni második perben halálra ítélt Dósa Attilát, Varga Modesztó főhadnagyot, Csúcs György főhadnagyot, Szűcs József alezredest és Pretten-hoffer Jenő főmérnököt. Az UTE utódaként megalakul az első belügyi sportegyesület, az Újpesti Dózsa. Az evangélikus egyház fegyelmi bírósága megfosztja püspökségétől Ordass Lajost.

Április 2: Az Elnöki Tanács rendelete nemzeti ünneppé nyilvánítja április 4-ét. (Az indok - miszerint ezen a napon „szabadították fel” Magyarországot a szovjetek teljesen a német megszállás alól, az utolsó falu, Nemesmedves elfoglalásával - hamis. Valójában még több napig ellenálltak a német csapatok magyar területen.) Az ötödik évfordulót munkaversenyekkel felvonulásokkal ünneplik meg.

Április 4: A „felszabadulás ünnepét” felvonulásokkal és tüzijátékkal üdvözlik.

A katolikus püspöki kar hálaadó szentmisét rendel az ország felszabadulásának 5. Évfordulójára.

Április 7. Klement Gottwald csehszlovák köztársasági elnök Esterházy János halálos ítéletét kegyelemből életfogytiglani börtönbüntetésre változtatja.

Április 12. A kormány elutasítja az USA jegyzékét az államosított amerikai vállalatok ügyében.Bp-en aláírják az első magyar–szovjet rádióegyezményt.

Április 14. Lengyelországban aláírják az állam és a katolikus egyház megállapodását. Az egyház elismeri a kommunista államot, támogatja a kollektivizálást; az állam továbbra is engedélyezi a szerzetesrendek működését és az iskolai hitoktatást, valamint az egyházi iskolák és a lublini katolikus egyetem működését 

Április 15. A szerzetesrendek főnökei közös beadványban kérik sérelmeik orvoslását.

Április 24: Letartóztatják és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélik Szakasits Árpádot, az Elnöki Tanács elnökét. Letartóztatják Szakasits vejét, Schiffer Pált, az Országos Szövetkezeti Hitelintézet vezérigazgatóját. Utóda Rónai Sándor, egykori szociáldemokrata politikus.

Április 25. Az MDP KV ülésén Rákosi Mátyás tájékoztatást ad a Szakasits-ügyről”.

Országos békegyűlést tart a „Megvédjük a Békét Mozgalom”. A mozgalom országos tanácsa felhívásban fordul a katolikus egyházi vezetőkhöz, hogy támogassák a mozgalom céljait. Bp-re költözik a DIVSZ központja.

Április 27. Az USA jegyzékben szólítja fel Mo-ot, Bulgáriát és Romániát: jelöljenek tagot abba az ENSZ-bizottságba, amely „a három országban elkövetett emberi jogsértéseket” vizsgálja. A Dél-afrikai Unió parlamentje elrendeli a lakosság „fajok” (fajták) szerinti csoportosítását.

Április 28.  A katolikus püspöki kar nyilatkozatban tagadja meg a békeívek aláírását, rámutatva arra, hogy az egyház örök erkölcsi elvei mindig is a békét szolgálták.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére


30 |vissza a lap tetejére

vasárnap

Kivonat a napi sajtó híreiből(Forrás: Szabad Nép, VIII. évfolyam, 100. szám)

Éljen Május elseje a világ munkásságának seregszemléje, a proletár nemzetköziség harcos ünnepe! Éljen Sztálin, a világ dolgozóinak bölcs tanítója.

A lap szinte teljes terjedelme ebben a szemléletben íródott.

 Május elsejével a békéért! Hatvan éve harci ünnepe Május 1 –je a munkásosztálynak. A világ több mint egyharmada kitört az imperializmus bűvköréből. Továbbra is milliók írják alá a fasiszták elleni a stockholmi békeértekezlet felhívását Tüntetnek az atomfegyver betiltásáért és felhívják az atomfegyverek első használóinak bebörtönzését.Szombatig 20.2299 békebizottság alakult az országban. Budapesten több mint egymillió ember írta alá a békeívet. Egyik békegyűlést a másik után tartják az országban.

         Több plébános és szerzetes is megtagadta a békeívek aláírását, elmondásuk szerint nem kaptak felhatalmazást az aláírásra és ők a béke követei az aláírás nélkül is.

A városok és falvak lelkesen készülődnek  a május 1-seregszemélre Diósgyőrött, Szolnokon, Csongrádon.

         A jelenlegi nemzetközi helyzetet a két szembenálló tábor –egyrészt a Szovjetunió vezette demokratikus és antiimperialista tábor, másrészt a az USA vezette imperialista és antidemokratikus tábor közötti harc kiéleződése jellemzik. Az USA tábora fokozza a háborús eszméket, a fegyverkezést. Világszerte megnőtt azonban az ellentábor, melyben a békére hívják fel a figyelmet. A Szovjetunió és a népi demokratikus országok eredményei élesen megfigyelhetők az USA-ban növekvő gazdasági válság, munkanélküliség növekedésével. A legfontosabb a tömegek bevonzása a békeívek aláírására és a békefelhívások terjesztésére. A harcban a munkásosztály, a parasztság és az értelmiség is érdekelt.

         Meghalt Rudas László elvtárs a Magyar Kommunista Párt egyik alapító tagja, a magyar munkásmozgalom aktív harcosa volt. Utolsó szavaival Rákosi elvtársat üdvözölte.

Nagykanizsán börtönre ítéltek három, háborús, rémhír-terjesztőt, akik elmondásuk szerint a háború be fog következni.

Elítélték adócsalásért dr. Apor Imre ügyvédet és dr. Száli János volt miniszteri jogtanácsost.

Az egész várost hatalmas díszbe öltöztették a holnapi Május 1-i béketüntetésre és ünnepélyre. A Ganz villamossági gyár, A MAVAG és  TEJÉRT dolgozói is felvonulnak. A nagy nehézipari  verseny után , a felvonulást a Ganz munkásai nyithatják meg. Fiatalakok, asszonyok és gyermekek vonulnak fel ünnepi díszben.

Az ünnepélyre a Büffé NV dolgozói óriás mennyiségű étellel és itallal készülnek a korszerű, mobil vendéglátó egységben; többek között 300.000 virslit , 40.000 óriás kiflit hoznak a népnek.   A jeles napon a Virginiát a 12 fillérért  árulják majd.

A gazdag szórakozási programról térképet és pontos leírást kapunk . Ezek leírása helyszínenként van feltüntetve a Népligetre, Városligetre, Városmajorra, Margitszigetre.

Ünnepélyesen megnyitották a csehszlovák képzőművészeti kiállítást a Nemzeti Szalonban. A festőművészetben a népek számára a Szovjetunió szocialista-realista képzőművészete mutat utat.

         A lap bemutatja a Juhász családot, ahol kilenc gyermek élt. Nem minden gyerek élte túl a fasiszta háborúkat, kivéve öt gyermeket, akik mára felnőttek , családot alapítottak a és a munkások nagy büszkeségei lettek a büszke és kemény munkájukkal, melnyek eredményeként ma már mindannyian tehetős, tisztel polgárok lettek.

         A Május 1-i felajánlások, hatalmas hajrával érnek véget. Nagy termelési győzelmekről, selejtmentes túltermelésről és munkaversenyekről szólnak a Hungária Vegyi-és Kohóműveknél, Egyesült Izzóknál és több mozdonyvezető és fűtő között. Több gépállomásunk is túltejesített a május 1-i felajánlást.

         Megjelent a Szovjet Ifjúság lap. Amelynek első száma bemutatja a szovjet fiatalság életét és harcát, magasrendű szocialista kultúráját.

         Megszüntették a Neveléstudományi Intézetet. Feladatait ezentúl a vallás-és közoktatásügyi miniszter látja majd el.

Hazatért Szovjetunióból a két ösztöndíjas,  Kováts Nóra és Rab István, mely után önálló táncesten mutatták be a Leningrádi Állami intézetben tanultakat.  

Május 1-ét a Román Népköztársaságában, a bolgár nép között és a Német Demokratikus Köztársaságban is ünneplik. A csehszlovákok, lengyelek és franciák az ünneplés mellett továbbra is kitartanak  a munkások és a béke mellett.

         A Szovjetunió és a népi demokrácia országaiban, hatalmas és legyőzhetetlen az erő. Lakosságuk a föld lakóinak egyharmada. A terelések a világháború óta rohamos mértékben fejlődnek. Szovjetunió a nyersanyagok széles tárházával rendelkezik és ezek feldolgozása folyamatos. A fejlett ipart tovább tökéletesítik a finomtechnikai és szerszámgép valamint az  autóiparra és a  kohászatra.        

Ostoros Péter szegedi közép-paraszt levelét közli az újság, melyben a magyar nép és a béke mellet teszi le szavazatát.

         Őszit és tavaszi vetésein fejlődnek a kiadós esőzések után. Az ország egész területén eddig, 92,7 % a burgonyavetés eredménye.

         Karinthy Ferenc, Kőművesek c. művét is elolvashatjuk a lapban.

Munkácsy Mihály halálának ötvenedik évfordulójára emlékezünk meg az újság hasábjain. Műveiből sok mindent megismerhettünk a korabeli társadalom problémáira vonatkozóan. Haláláig tartó, megszakíthatatlan téma volt számára a nép.

Hatalmas fellendülést mutat hazánkban a tudományos kutatómunka.  A szegedi egyetem Gyógyszertani Intézetében dr. Jancsó Miklós elvtárs vezetésével a gyakorlati kutatás számára igen érdekes munka folyik.

         A zuglói edzőtáborban élsportolóink is aláírták a békeívet.

         Tanfolyamot indítottak a székesfehérvári írástudatlan cigányság részére.

A BCG oltás népszerűsítése mellett tette le életét több orvos az országban. Ígérik a lehető legtöbb gyermeket beoltják és a még oltás nélküli gyerekek szüleit meggyőzik azok szükségességéről.

 Nagy párosverseny a Fémáru -  és Szerszámgépgyár és a Hofherr öntödéje között. Megindult a harc egymás túlszárnyalására.

 A Sakk világbajnok jelöltek 5.fordulója nagy nézőszámmal kezdődött. A verseny izgalmas fordulatokban bővelkedett. Edzés tippeket is kaptunk kezdőknek és újrakezdőknek.

A napi időjárás enyhe időt ígér április derekán.

Összeállította: Kovács Krisztina, 2019.


31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források