Surinaamse Dambond

Het Reglement van het Surinaams Kampioenschap Dammen 2017

 

Artikel 1 Onder auspicien

Het Surinaams Kampioenschap Dammen 2017 (SKD 2017) van de Republiek Suriname wordt gehouden onder auspiciën van  Surinaamse Dambond.

 

Artikel 2 Het Toernooi

Het SKD bestaat uit drie (3) speelronden :

  1. De voorronde, zal bestaan uit 9 of 11 ronden volgens het Zwitsers systeem afhankelijk van het aantal geregistreerde spelers. Uit deze voorronde zullen de beste 20 spelers zich plaatsen voor de halve finale. Hier wordt dan volgens het Round Robin systeem gespeeld in 2 poules van elk 10 spelers. De poules zullen vernoemd worden naar Waldring en Ramcharan.
  2. De finale bestaat uit 14 dammers, waarvan 12 zich plaatsen middels de halve finale (uit elke poule de beste 6 spelers) en de nrs. 1 en 2 van SKD 2016, die in een Round Robin systeem tegen elkaar zullen uitkomen.

 

Artikel 3 Deelnemers.

De deelnemers van SKD 2017 moeten lid zijn van een vereniging aangesloten bij Surinaamse Dambond.

 

Voorronde:

 

De eindrangschikking van de voorronde wordt alsvolgt bepaald:

A Behaalde competitiepunten

B Aantal Weerstandspunten (WP)

C Sonneborn-Berger systeem (SB)

 

Indien bovengenoemde punten ( A t/m C ) geen uitkomst bieden om de 20ste plaats, komt er een beslissingswedstrijd tussen twee spelers en bij meer dan twee spelers wordt er een barrage volgens het Round Robin systeem afgewerkt.In beide gevallen gaat het om partijen van 2x5min.

 

Halve Finale:

 

De halve finale ronde bestaat uit 20 spelers:

 

10 dammers in Poule Waldring

10.dammers in Poule Ramcharan

          .

De poule-indeling zal als volgt plaatsvinden:.

Van de 20 spelers wordt er een rangschikking op basis van de  FMJD rating samengesteld.

Van deze rangschikking zullen de oneven nummers geplaatst worden in poule Waldring en

de even nummers in poule Ramcharan.

Er wordt volgens het Round Robin systeem gespeeld.

 De eindrangschikking van de halve finale wordt als volgt bepaald:

 

1. Behaalde Competitiepunten

2. gewonnen wedstrijden

3. het onderlinge resultaat

4. Sonneborn-berger systeem

 

Indien bovengenoemde punten ( 1 t/m 4 ) geen uitkomst bieden om de 6e plaats in een poule, komt er een beslissingswedstrijd tussen twee spelers en bij meer dan twee spelers wordt er een barrage volgens het Round Robin systeem afgewerkt.In beide gevallen gaat het om partijen van 2x5min.

 

Finale:

 

De finale ronde bestaat uit 14 spelers:

Er wordt in een Round Robin systeem gespeeld.

 

 Artikel 4 Speeltempo en Competitiepunten

De winnaar krijgt 2 competitiepunten en de verliezer 0 punten. Bij remise 1 punt.

De SKD2017 wordt volgens het Fischer systeem gespeeld. De damwedstrijden zullen volgens de regels van de Werelddambond(FMJD) gespeeld worden. Het speeltempo is volgens het Fischersysteem. (80 min + 1 min na elke zet)

FMJD regels: Gebruik van klokken en registratie van elke partij is verplicht tijdens het hele spel. De wedstrijden zullen worden gespeeld in de officiële FMJD tijdsperiode  van het  Fischer-systeem met 1 uur en 20 minuten voor het spel plus 1 minuut per zet. Spelers zijn niet toegestaan overeenstemming te bereiken over een gelijkspel voordat ze beide 40 zetten hebben gedaan. Als ze dat toch doen, is de scheidsrechter verplicht om te beslissen over een 0-0 voor beide spelers.

Artikel 5 Toernooi - speelschema

Het SKD 2017 begint op  15 maart 2017. De aanvangstijd is gesteld op 19:00 uur.

 

Voorronde:

                            Wo 15 mrt, Do 16 mrt, Vr 17 mrt

                            Di 21 mrt, Wo 22 mrt, Do 23 mrt, Vr 24 mrt

                        Di 28 mrt, Wo 29 mrt, Do 30 mrt, Vr 31 mrt

 

Plaats: Imamdi Sportcomplex.

 

Halve Finale:

                            Di  4 apr, Wo  5 apr, Do  6 apr

                            Di 11 apr, Wo 12 apr, Do 13 apr

                            Wo 19 apr, Do 20 apr, Vr 21 apr

 

Plaats: Imamdi Sportcomplex.

 

Finale:

                            Di  25 apr, Wo 26 apr, Do 27 apr, Vr 28 apr

                            Di  2 mei, Wo 3 mei, Do 4 mei, Vr 5 mei

                            Ma 8 mei, Di 9 mei, Wo 10 mei, Do 11 mei

 

Op 11 mei 2017, de laatste dag van het toernooi, is de aanvangstijd 18:00u. Dit in verband met de prijsuitreiking. De locatie is ?*).

 

*) De locatie van de SKD2017 is vooralsnog het Imamdi Sportcomplex. Als in de loop van de SKD2017 er besloten wordt een andere locatie te gebruiken zal u tijdig daarover worden geïnformeerd.

 

Artikel 6 Ranglijst

 

De finale wordt gespeeld volgens  het Round Robin systeem, waarbij met uitzondering van de eerste plaats, de eindrangschikking als volgt wordt bepaald:

 

1. Behaalde Competitiepunten

2. gewonnen wedstrijden

3. het onderlinge resultaat

4. Sonneborn-berger systeem

5  Barrage zoals aangegeven in artikel 3

 

Indien twee (2) spelers de eerste plaats delen geldt alleen het aantal competitie punten. Er worden drie (3) partijen op 3 verschillende dagen gespeeld. Indien hierna nog geen winnaar is voortgekomen wordt op de derde speeldag een barrage van 3 partijen gespeeld met een bedenktijd van 10 min / speler, waarna indien nog gelijk barrage(s) van 5min / speler totdat er een winnaar is.

 

Eindigen meer dan twee ( 2 ) spelers op de eerste plaats dan worden er denkpartijen ( enkelrondig ) volgens het Round Robin gespeeld. Als er nog geen beslissing is gevallen wordt op de laatste speeldag barrages gespeeld van 10 min/speler, indien gelijk barrages van 5 min/ speler totdat er een winnaar is.

 

Artikel 7a

De winnaar krijgt de titel: Surinaams Damkampioen 2017

 

Artikel 7b

Uit SKD 2017 kunnen de hoogst geplaatste spelers op de ranglijst Suriname vertegenwoordigen op internationale toernooien. Deze spelers moeten wel de Surinaamse nationaliteit bezitten.

                                       

Artikel 8 lid 1

De spelers mogen tijdens de partij:

Bij het overgaan van de telefoon krijgt de speler, indien dat de eerste keer is, een waarschuwing. Indien dit bij dezelfde speler voor de tweede keer overgaat verliest hij zijn partij. Indien dit geval voor de derde keer gebeurt bij steeds dezelfde persoon gedurende het toernooi zal hij gediskwalificeerd worden.

De arbiter zal spelers en toeschouwers op de hoogte stellen ten aanzien van het afgaan van de mobiele telefoon.

***Onder hinder wordt mede verstaan het verwekken van stank, lawaai of dreunen (Arrest van de

          Hoge Raad 30 januari 1914, NJ 1914, 497, Krul)

Artikel 8 lid 2

Iedere speler die tijdens de partij wangedrag vertoont, verliest onvoorwaardelijk de partij. Bij herhaling van wangedrag zal de speler gediskwalificeerd worden uit het toernooi.

Artikel 8 lid 3

Spelers die tijdens het toernooi onwettig afwezig zijn, verliezen de partij onvoorwaardelijk. Bij het onwettig afwezig zijn van twee (2) wedstrijden wordt de speler gediskwalificeerd voor verdere deelname aan het toernooi, en zal bij het volgende SKD voor deelname uitgesloten worden. Let op, dit geldt voor het gehele toernooi.

Artikel 8 lid 4

 ndien de arbiters of wedstrijdleiding van een speler verneemt dat die gedurende zijn wedstrijd met woord en daad opzettelijk zijn partij weggeeft aan zijn tegenstander wordt deze speler gediskwalificeerd. Schorsing voor minstens een jaar zal aan het bestuur van de Surinaamse Dambond worden voorgesteld.

Artikel   8 Lid 5

Bij bewezen overmacht is er 1 inhaalwedstrijd toegestaan. Dit geldt voor het gehele toernooi.

 

Artikel 9 De wedstrijdleiding

De wedstrijdleiding zal nader worden bekend gemaakt voor aanvang van het toernooi.

Artikel 10 De arbiter

De arbiters zal nader worden bekend gemaakt voor aanvang van het toernooi.

Artikel 11 Protest

Tijdens het SKD 2017 zullen alleen protesten betreffende dit toernooi in behandeling worden genomen.

De arbiter is de persoon bij wie protesten worden ingediend. De beslissing van de arbiter is bindend. Protest tegen de beslissing van de arbiter dient schriftelijk te geschieden bij de wedstrijdleiding (Eerste aanleg). Deze instantie neemt vóór aanvang van de volgende speeldag een schriftelijke beslissing die bindend is.

Tegen een beslissing van de wedstrijdleiding kan een schriftelijk protest worden ingediend. (Hoger Beroep) Dit dient binnen twee uur na het bekend maken van de beslissing te geschieden.

Dit protest zal worden behandeld door het bestuur (met uitzondering van leden die tevens spelers zijn van de Surinaamse Dambond). De uiteindelijke uitspraak van de het bestuur van de Surinaamse Dambond is in alle gevallen bindend.

 

Terugtrekking uit het toernooi kan verregaande consequenties met zich meebrengen.

Artikel 12 Wedstrijdregels

1.Alle wedstrijden van het toernooi worden gespeeld volgens de regels van de Wereld Dambond, FMJD.

2.Indien een speler een uur na het indrukken van de klok door de wedstrijdleiding niet aanwezig is

heeft betreffende speler de partij reglementair verloren.

Artikel 13 terugtrekking speler

Indien een speler zich terugtrekt uit het toernooi, voordat hij de helft van zijn partijen heeft gespeeld, dan komen al zijn punten te vervallen. Indien een speler (2) twee partijen reglementair heeft verloren, dan wordt de speler uit het toernooi gehaald (zie ook artikel 8 Lid 3 ). Heeft de speler minder dan de helft van de partijen gespeeld dan vervallen al zijn punten. Zie verder artikel 8.

Arikel 14  samenstellen Wedstijdprogramma

Samenstelling van het wedstrijdprogramma voor de halve finale en de finale vindt in de volgende volgorde plaats:

  1. Naaste bloedverwanten;
  2. Clubgenoten;
  3. Bepaling volgens het lot.

Let wel: aan het Toernooibase Programma kan alleen bij de eerste ronde gesleuteld worden, waardoor het bovenstaande kan plaatsvinden.

Om verder in het toernooi aan het bovenstaande te voldoen zullen rondes verschoven moeten worden.

NB: Eén (1) clubvertegenwoordiger mag bij de samenstelling van het programma aanwezig zijn.

Artikel 14 wedstrijdreglement niet voorziet

Situaties waarin dit reglement niet voorziet zullen door het bestuur van de Surinaamse Dambond worden behandeld.

 

De namens deze        

 

John Hasrat

Fungerende voorzitter

Surinaamse Dambond