SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA ZARZADU STOWARZYSZENIA FLOTA POLSKA DN

Olsztyn 19.10.2013

W posiedzeniu zarządu udział wzięli:

Jerzy Henke

Stanisław Macur

Waldemar Leśkiewicz

Maciej Brosz

Artur Wissuwa

Danuta Macur - księgowa

W czasie posiedzenia podjęto następujące uchwały:

 1. Na konto SFP DN wpłynęło 18.038,40 zł darowizn 1% za 2012 rok. Z sumy 18.038,40 zł kwota 13.223,60 zł była ze wskazanym celem szczegółowym przez podatników – „dla MKŻ Mikołajki”.  Zgodnie z par.5 p.3 Statutu SFP DN celem Floty jest : "rozwój i wysoki poziom żeglarstwa lodowego" a cel ten realizuje Flota / zgodnie z par.6  p.6 / poprzez "inicjowanie i podejmowanie INNEJ działalności zmierzającej do realizacji celów floty" -  Zarząd Floty podjął uchwałę o przekazaniu MKŻ Mikołajki kwoty 13.223,60 zł, którą podatnicy wskazali jako cel szczegółowy swojej darowizny 1%.
 2. Podjęto uchwałę, że członkowie Floty płacący 40,-zł składek członkowskich mają prawo startu w jednych, dowolnych regatach w sezonie bojerowym.
 3. Podjęto uchwałę o wydaniu folderu reklamowego Floty dla celów marketingowych. (odpowiedzialni Maciej Brosz i Artur Wissuwa)
 4. Podjęto uchwałę o płatnym dawaniu zgody na używanie logo mistrzostw świata, mistrzostw Europy i mistrzostw Polski w celach zarobkowych
 5. Podjęto uchwałę o lokowaniu wolnych, pieniężnych środków Floty.
 6. Podjęto uchwałę o niewpisywaniu do rankingu regat, z których Flota nie otrzymała sprawozdania sędziego
 7. Podjęto uchwałę, że do rankingu jest wliczanych 5 regat.
 8. Podjęto uchwałę, ze protesty dotyczące biegu eliminacyjnego będą rozpatrywane na lodzie. Wszelkie inne po zakończeniu dnia regatowego.
 9. Podjęto uchwałę, że regaty IceOpti będą organizowane na oddzielnych trasach od regat seniorow.

W czasie posiedzenia omówiono jeszcze następujące sprawy:

 1. Omówić z IDNIYRA możliwość wpłaty do Floty wpisowego na mistrzostwa świata (JH)
 2. Skumulowany zysk Floty z poprzednich lat to 27.000,-zł
 3. Rozważyć zmianę banku uwzględniając:
 1. możliwość dokonywania opłat przez Internet
 2. opłaty stałe
 3. opłaty za przelewy
 4. koszty konta w €
 5. lokaty, jakie oprocentowania?
 6. ile kosztuje możliwość zorganizowania dwóch podpisów przez Internet?
 1. SM zrobi listę wolontariuszy pomagających w organizacji regat
 2. MB pomoże wydrukować Informator Bojerowy na drukarce
 3. MS i JH rozpoznają możliwość pobierania opłaty za wynajem sprzętu Floty na MŚ i ME juniorów i IceOpti.
 4. EM sprawdzi, czy w umowie z INDIYRA jest zapis o wynajmowaniu sprzętu za 1.500,0€ tylko na mistrzostwa seniorów, czy też również juniorów i IceOpti.
 5. Program sejmiku ma być zgłaszany wcześniej, przed sejmikiem
 6. Kandydaci do pracy w zarządzie winni być zgłaszani przed sejmikiem na stronie Floty
 7. MB przygotuje spis członków Floty. JH prześle mu swoje materiały
 8. Przy sile wiatru więcej niż 12 m/s nie wolno rozgrywać regat. Czy taki warunek jest w warunkach ubezpieczenia. Sprawdza JH.
 9. Jurek Sukow da dane o desce ratowniczej
 10. Są programy unijne dla dzieci wiejskich. Rozważyć organizacja szkoleń bojerowych dla dzieci wiejskich.
 11. Listę dziennikarzy Tomek Zakrzewski przekaże JH.
 12. Tomasz Zakrzewski i Karol Jabłoński przygotowują propozycje zasad liczenia rankingu.
 13. Podać członkom Floty pod dyskusję zasadę ustawiania zawodników na starcie mistrzostw Polski.
 1. pierwszych 20-tu polskich zawodników jest ustawianych według polskiego rankingu z ubiegłego roku. Do nich są dodawani zawodnicy z innych krajów, zgodnie z rankingiem danych krajów. Pozostali zawodnicy odbywają bieg eliminacyjny i są ustawiani na starcie według wyników tego biegu za zawodnikami wymienionymi powyżej. Zawodnicy zagraniczni mają pierwszeństwo nad polskimi w przypadku takiego samego miejsca w rankingu.
 2. Zasada jak w pk. 16.1 lecz zawodnicy zagraniczni są ustawiani według rankingu IDNIYRA za ubiegły rok. Dotyczy zawodników do 20-tego miejsca w rankingu.
 3. Zasada, jak w pk. 16.1 lecz  spośród zawodników zagranicznych jest rozstawiany tylko najlepszy zawodnik danego kraju i według jego miejsca w rankingu jego kraju.
 1. Tomasz Zakrzewski umieści na naszej stronie licznik ilości dni do mistrzostw świata.
 2. Omówiono możliwość naklejek na tyczki do masztów. Tyczkę może posiadać tylko zawodnik, który zgłosił fakt włożenia tyczki sędziemu technicznemu regat, lub sędziemu startowemu w przypadku braku sędziego technicznego.

Jerzy Henke P-58

Komandor

Polska Flota Bojerowa