TALLER DE LECTURA

Text: Please help Galway’s Environment

Grup: Farners Danés, Maite Palos i Núria Reichardt

Un taller de lectura és una proposta metodològica per ensenyar explícitament les estratègies de comprensió lectora.

En aquesta ocasió triem l’es tratègia Fem connexions.

  1. Mini - llicó

Avui llegirem aquest text a classe, què és el que van posar el curs passat en les proves de Competències Bàsiques de 4t d’ESO, per a practicar la Comprensió Lectora ja que aviat les haureu de fer vosaltres.

Avui aprendrem a fer connexions. Es tracta de relacionar: 1.- el text amb experiències personal, o 2.- amb un altre text, o 3.- amb algun aspecte del món.

En llegir el títol i recordar el significat de la paraula environment fem la connexió; és a dir, la relacionem amb la unitat del llibre de text d’anglès que té aquest mateix títol i recordem de què anava.

I en observar el recolzament visual els fem adonar que el símbol de reciclatge és el mateix que observem en els productes del nostre país.

Fem-los observar que la primera és una connexió del tipus 2.- amb un altre text i la segona del tipus 3.- amb algun aspecte del món.

Acabem de llegir la introducció i els podem fer notar que la paraula amb asterix landfil té definit el seu significat al final del text, i aprofitem per qüestionar-los si saben que al seu poble abans hi havia un abocador o si han vist algun en un altre municipi o en un altre país o a la TV.

També els fem notar que estem parlant de Galways i el seu ajuntament, però que podríem estar parlant del seu propi poble o de qualsevol altre indret.

Els demanem que, per parelles, intentin establir relacions; és a dir, que facin connexions. Cada parella ho farà amb un dels “consells” i, en acabar els animem a “ girat i parla”; és a dir, a que ho comparteixin amb les altres parelles que han fet el seu mateix punt.

Després poden compartir-ho amb tota la classe o fer grups on hi hagi una parella de cadascun dels quatre punts, per tal de conèixer les possibles connexions dels altres punts. Si així ho fem necessitarem 15 minuts més.

2.- Lectura independent (10 minuts o més):

En acabar els encarreguem que acabin de llegir el text de manera individual (o si ho prefereixen per parelles) i ”ara feu-ho sols”, i que vagin omplint el quadre amb el que diu el text i amb què ho relacionen, i si ho han connectat amb ells mateixos, o amb un altre  text o amb el món. Mentre ho fan, el professor estarà atent als seus dubtes o qüestions.

No creiem que amb aquest text hi hagi el problema de que els alumnes facin només connexions personals.

3.- Parlem del text:

Si no ho acaben a classe, hauran d’acabar-ho a casa per a poder iniciar la sessió següent parlant sobre el text tot compartint i reflexionant sobre elcontingut de la taula de connexions que han omplert i així poder comprovar tant la comprensió del text com evidenciar si els alumnes han aplicat amb eficàcia l’estratègia de fer connexions i, si no ens sembla que ho hagin fet prou eficaçment, recollir allò que caldrà reforzar.