Hello/hi                  Thank you         Please                Sorry i'm late                 Sleep       Share

Kon’nichiwa

Happy birthday

Arigatōgozaimashita

japan

Onegaishimasu

laptop

o'kuremashita

Let’s go

Yoku nemuru

Scissors

Shea

Science

Otanjōbiomedetōgozaimasu

Talking

Ni hon

viva

Nōtopasokon

Yukō

hasami

Kagaku

Kiwa

Biba