iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1949 / június / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1949. június

Összeállította: Nagy Adrián (2018.)

Június kezdetén megrendezik az Ünnepi könyvnapot. Könyvnapon megjelenik 42 mű, 39 szerző alkotása. (A szépirodalomból mások mellett a következők: Déry Tibor: A befejezhetetlen mondat, Illés Béla:Kárpáti rapszódia c. regénye)

Nagy-Britannia és az USA kormánya bejelenti, hogy a békeszerződés értelmében követeli Magyarországtól, Bulgáriától és Romániától az egyházi vezetőkkel szemben elkövetett igazságtalanságok orvoslását.

Ezen a napon New Yorkban hivatalosan bejegyzik az amerikai magánszemélyek által alapított a Nemzeti Bizottság a Szabad Európáért nevű szervezetet a kommunista országokból menekült politikusok és szervezeteik támogatására, másodikán Károlyi Mihály lemond a követi tisztségéről; a köztársasági elnök Szakasits  Árpád magas kitüntetésben részesíti

Harmadikán megszűnik a Gazdasági Főtanács, másnap Csíksomlyón több emberrel részvételével tartják a korszak utolsó búcsúját., amelyben megjelenik Márton Áron is, hetedikén Kádár János és Farkas Mihály személyesen hallgatja ki Rajk Lászlót,majd letartoztatják Szebeni Endrét a BM adminisztratív titkárát.

Nyolcadikán összeül az új Országgyűlés és Olt Károlyt választják az Országgyűlés elnökévé. A megszületett GFt helyett Népgazdasági Tanácsot állítanak fel. Ezután kivégzik László Dezső altábornagyot, 1944.október 14-e után az I. hadseregparancsnokát. Angliában megjelenik George Orwell 1984 c. műve, másnap kilencedikén az MDP PB határozatot hoz a párt Államvédelmi Bizottságának átszervezéséről és a bizottság tagjai Rákosi Mátyás, Szakasits Árpád, Gerő Ernő, Farkas Mihály és Kádár János lesznek, aztán tizedikén ismét Dobi Istvánt nevezik ki miniszterelnökké. Másnap megalakul az új kormány.

XII. Piusz pápa Badalik Sándort nevezi ki Veszprém püspökké. Prágában megalakul a “párttal és az állammal együttműködő” egyházi szervezett a Katolikus Akció. Tizenegyedikén az MDP KV ülésén Kádár János belügyminiszter, főtitkárhelyettes referátumot tart a Rajk-ügyről Rákosi Mátyás javaslatára kizárják Rajk Lászlót és Szőnyi Tibort, mint idegen imperialista kémeit. Az országgyűlés utolsó napján megalakul Dobi István új kormánya, majd tizennegyedikén a kommunista orientációjú Vietkonggal szembenálló vietnámi politikusok és francia kormány együttműködésének eredményeképpen megalakul a Vietnám Állam. Bao Dai volt császár elfogadja a felkérést, hogy legyen az állam vezetője. A Ho Si Minh vezette Vietkong folytatta a fegyveres harcot a francia gyarmati hadsereg ellen.

A hónap közepén az MDP KV Titkársága határozatott hoz vasút-politikai osztályok felállításáról, másnáp tizenhatodikán a Szabad Népben közlemény jelenik meg „trockista kémcsoport leleplezéséről”. Vezetőjeként Rajk Lászlót nevezik meg. Rajkot és Szőnyi Tibort kizárják az MDP-ből. Június 19-én közlik, hogy az ÁVH június 1-16. között „idegen hatalmak javára elkövetett kémkedés” vádjával letartóztatta Rajkot, Szőnyit, Justus Pált, és 17 társukat. (Szőnyi Tibort valójában már május 18-án letartóztatták.)

Később tizennyolcadikán a  magyar kormány érvénytelennek nyilvánítja az 1947-ben Jugoszláviával kötött gazdasági és együttműködési szerződést. Ezzel évekre megszakad a két állam közötti áruforgalmi kapcsolat is, másnap a csehszlovák katolikus egyház vezetői az ország politikai fejlődését bíráló pásztorlevelet bocsátanak ki.

Huszonegyedikén befejeződik a lakosságcsere Csehszlovákia és Magyarország között,majd a román hatóságok letartoztatják Marton Áron római katolikus püspököt, aki tiltakozott az egyházi iskolákban folyó anyanyelvi oktatást ért támadások, valamint az államosítások ellen, és két nap múlva Dean Achenson amerikai külügyminiszter a Josef Bersan érsek elleni eljárást a korábbi magyar és kelet európai kampányokhoz hasonlítja, amelyek a katolicizmus alávetését célzó kommunista terv részét képezik.

Huszonhatodikán kormányrendelet jelenik meg az egri, a kecskeméti és a miskolci jogakadémia megszüntetéséről, továbbá a debreceni egyetem jog- és közigazgatás-tudományi karának szüneteltetéséről.

Napi események

június 01. Megrendezték az Ünnepi könyvnapot

június 02.  Károlyi Mihály lemondott az elnöki tisztségről

június 03.  Megszűnik a Gazdasági Főtanács

június 07. Kádár János és Farkas Mihály kihallgatta Rajk Lászlót és letartoztatták Szebeni Endrét

június 08. Olt Károly lett az Ország gyűlés elnöke, majd a Gazdasági Főtanács helyett felállították a Népgazdasági Tanácsot.

június 09.  Az MDP határozatot hozott  a Párt Államvédelmi Bizottság átszervezéséről

június 10.  Dobi István újra miniszterelnők lett. XII. Piusz pápa (Giuseppe Giovanni) kinevezi Badálik Sándort Veszprém püspökké

június 11.  Kádár János belügyminiszter referátumot tartott a Rajk ügyről, Rákosi javaslatára kizárják Rajk Lászlót, mint idegen imperialista kémjeit.

június 15. Az MDP Titkársága határozatot hoz a vasút politikai osztályok felállításáról

június 16.  A Szabad Népben közlemény jelenit meg a Trockista kémcsoport leleplezéséről, majd Rajkot letartóztatták idegen hatalmak javára elkövetett kémkedés vádjával

június 18. A magyar kormány érvénytelennek nyilvánítja a Jugoszlávia kötött együttműködést

június 21. Magyarország és Csehszlovákia között befejeződött a lakosságcsere, majd a román hatóságok letartoztatták Márton Áron római katolikus püspököt, aki tiltakozott az egyházi iskolákban folytatott támadások ellen

június 26. Kormányrendelet jelenik meg az egri, a kecskeméti és a miskolci jogakadémia megszüntetéséről.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére


28 |vissza a lap tetejére

Kronológia

A Szakszervezeti Világszövetség főtanácsa ma délelőtt állapítja meg a kongresszus napirendjét

A Pravdaa  „ hidegháború “ szervezőinek  vereségéről

Megállapították az őstermelők gabonafejadagját

Százezer néző előtt hatalmas küzdelemben győztek motorosaink a Népszava Kupa nemzetközi versenyén

Kivonat a napisajtó híreiből (forrás: Népszava, 77. évfolyam., 147. szám. 1949. 06. 28.)

Milánóban Olaszország ipari városaiban a Szakszervezeti világszövetség második kongresszusának előkészületei, már a végéhez közeledtek. A Művészetek Palotájában, ahol kongresszust tartják ott az utolsó simításokat végzik.

A Pravda vasárnap cikke Trumannel kapcsolatos nyilatkozatával foglalkozik. A nyilatkozat alapvető következtetése az, hogy a Külügyminiszterek Tanácsa párizsi gyűléseinek eredményei az USA külpolitika helyességét bizonyítják. Truman nem azért folyamodott öndicsérethez,mert jól mentek a dolgok, hanem az igazság az, hogy a Külügyminiszterek Tanácsa Párizsban azért hozatott határozatokat, mert a nyugati hatalmak képviselői kénytelenek voltak lemondani a szokott útvonalukról.

Az Egyesült Államok elnöke azért folyamodott önreklámozáshoz, hogy elfedje az álláspontjának gyengességeit és álcázza az USA külpolitka csődjét. 50000 ember jött el Koppenhága parkjában,hogy megünnepelje Andersen Nexo 80.születésnapját. Hatalmas éljenzéssel fogadta Mao-Ce Tung alárírásával érkező üdvözlő táviratot.

A gabona forgalmáról és felhasználásáról megjelent rendelete tükrözi a demokratikus kormány politkáját, mely elhatárolja a szegény és a középparasztságot a kulákoktól,a parasztság számára nagyarányú kedvezményeket. Az első földművelésügyi miniszteri rendelet biztosítja a gazdálkodó háztartáshoz tartozók fejadagját.

A Népszava kormány keretében vasárnap délután rendezték meg a MOGÜRT a Népszava Kupaért folyó motorversenyt. A verseny nem volt hiábavaló,mert a verseny bővült az izgalmakban és a látványosságokban. A magyar versenyzők sorban egymás után győzték le a külföldi versenyzőket, azokat a hírességet, mint pl. a Gucci olasz versenygyár versenyzőjét Nocchit aki az előző 200 versenyen hozta meg az első helyet. A versenyen Gerő Ernő miniszter a motor-sportok nagy barátja, akiről kevesen tudják, hogy a mai motor kerékpáros sport neki köszönhető a létezését. A verseny rövid szüneteiben felhangzott a hangszóróban:Támogasd a a szakszervezet sajtóját, fizess elő a Népszavára! A verseny 250 cm-es kategóriával kezdődött a 3200 méteres körben. Az első versenyben a Postás versenyzője Bába László győzött.

A második körben Szívós József az FTC versenyzője a millenniumi szobor előtti fordulóban vesztett, majd a kiömlött benzin lángralobantotta, összeégette a motort és súlyosan megsebesítette a versenyzőt A magyar versenyzők olyan tehetségről tették tanulságot, hogy mindezek után nyugodtan küldhették őket a külföldi versenyekre. Az 500-as kategóriában megismétlődtek a régebbi harcok. Itt ismét Szabó László csillogtatta meg a tudását,hogy nemcsak az egyenesekben, hanem a fordulókban bebizonyította, hogy megérett a nemzetközi versenyekre. Ebben a futamban az olasz Nocchi a fordulókban érvényesítette a technikáját. Ebben a kategóriában történt egy sajnálatos baleset. Ajtósi Dürer sor oldalon Budavári József a Teherfuvarozási Nemzeti Vállalt versenyzője bukott. Súlyos sérülésekkel vitték kórházba. Szép eredményt ért el Kurucz, viszont csalódnia kellett, mert a két új olasz versenygép, a Gilerák bemutatása elmaradt.


29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források