iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1955 / december / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1955. december

  Összeállította: Lányi Gusztáv (2019)

Belföld

A Magyar Dolgozók Pártja (MDP) Politikai Bizottsága (PB) határozatot hoz „az irodalmi életben mutatkozó jobboldali jelenségekről”. Továbbá, az MDP Központi Ellenőrző Bizottsága kizárja Nagy Imrét a párttagjainak sorából, mert „frakciós tevékenységet” folytat, nem ért egyet a párt politikájával és a marxizmus-leninizmustól idegen nézeteket vall. Kovács István, az MDP Budapesti Bizottsága első titkára pontosabban megállapítja, hogy „az Írószövetségben Aczél Tamás, Déry Tibor és Zelk Zoltán vezetésével pártellenes frakció működik”. Kiszabadul a börtönből Valentiny Ágoston szociáldemokrata politikus. Szentestén retorziókat foganatosítanak az irodalmi „memorandum” aláírói ellen, miután nagy többségüket az aláírás visszavonására kényszerítették; Haraszti Sándort és Vásárhelyi Miklóst kizárják az MDP-ből, Aczél Tamás, Benjámin László, Déry Tibor, Losonczy Géza, Szervánszky Endre és Zelk Zoltán szigorú megrovást, Erdei Sándor, Háy Gyula, Karinthy Ferenc, Kónya Lajos, Kuczka Péter, Méray Tibor és Vészi Endre csak megrovást kap. Huszonnyolcadikán  a Legfelsőbb Bíróság másodfokon elítéli Márton Endrét hatévi, feleségét meg háromévi börtönbüntetésre. Huszonkilencedikén pedig belügyminiszteri utasítás tovább szigorítja a kivégzett elítéltekkel kapcsolatos, egy évvel korábban kiadott szabályozást. Az utasítás szerint „a kivégzett személy sírját megjelölni nem szabad, temetésén hozzátartozói nem vehetnek részt”.

A művészeti életben, bemutatják Várkonyi Zoltán Dandin György vagy a megcsúfolt férj c. filmjét. Sarkadi Imre Szeptember c. drámáját először adják elő a Madách Színházban. Máskülönben, közzéteszik a Miniszteri tanács határozatát az Irodalomtörténeti Intézet létesítéséről. Máriássy Félix Egy pikoló világos c. filmjét mutatják be, illetve a Katona József Színház bemutatja Karinthy Ferenc Ezer év c. darabját.

Ipari fejleményekben, felavatják a Borsodi Vegyi Kombinátot. Majd államosítják az ország egyik legjelentősebb orgonakészítő műhelyét, Angster József 25 munkást foglalkoztató pécsi üzemét. Végül pedig, az 1955: 39. törvényerejű rendelet a kötelező betegségi biztosításról rendelkezik. „A dolgozók betegségi biztosítását a Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) irányítja és ellenőrzi. A biztosítás kiterjed a munkaviszonyban álló dolgozókra, továbbá egyes, munkaviszonyban nem álló személyekre. A dolgozót és családtagját betegsége esetén orvosi ellátás, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, kórházi ápolás és gyógyfürdőkezelés illeti meg. Keresőképtelenség ideje alatt a dolgozó táppénzt kap; terhesség, szülés vagy halál esetében az illetőt pedig segélyben kell részesíteni.

Külföld

Montgomeryben (USA, Alabama állam), a faji megkülönböztetés ellen tiltakozva, polgárjogi aktivisták meghirdetik a feketék buszbojkottját, amelyhez csatlakozik Martin Luther King baptista lelkész. E hónapban Galamb József, magyar mérnök, konstruktőr, az amerikai Ford Motor Company tervezője, a Ford T-modell egyik megalkotója (született 1881) meghal. Továbbá, létrejön az AFL–CIO (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations), az USA legnagyobb szakszervezeti tömörülése.

Magyarországot - 15 más állammal együtt - felveszik az Egyesült Nemzetek Szövetségébe (ENSZ). A sajtó közli Dag Hammarskjöld ENSZ-főtitkár és Boldoczki János magyar külügyminiszter táviratváltását Magyarország ENSZ-taggá válása alkalmából. Szintén a hónap folyamán, az Európa Tanács elfogadja jelképéül az európai zászlót, amely kék alapon kör alakban 12 aranycsillagot, a teljesség szimbólumát ábrázolja.

A magyar és a csehszlovák kormány szóbeli jegyzékváltással megegyezik a lakosságcsere végrehajtását ellenőrző vegyes bizottság működésének befejezésében. A megegyezés szerint a lakosságcserével kapcsolatos kérdéseket a jövőben a két kormány diplomáciai úton rendezi. Egyébként, Rákosi Mátyás, a Magyar Kommunista Párt, illetve az MDP fő-, majd első titkára részt vesz a Román Munkáspárt II. kongresszusán Bukarestben. Szovjet figyelmeztetésre Rákosi nem szól a romániai magyarok helyzetéről. A kongresszus eredményeként a Központi Bizottság (KB) első titkárává ismét Gheorghe Gheorghiu-Dejt választják. A PB korábbi tagjai mellé beválasztják Nicolae Ceauşescut, Petre Borilăt és Alexandru Drăghici-ot.

Nyikita Hruscsov, a Szovjet Kommunista Párt (SZKP) KB első titkára elutasítja az amerikai elnök „Nyitott égbolt”-tervezetét, amely lehetővé tette volna, hogy a két nagyhatalom szinte korlátlan ellenőrzést végezhessen egymás légterében. Továbbá, a Szovjetunió szerződést ír alá a Német Demokratikus Köztársasággal, megadva benne annak állami státuszát. A hidegháború másik oldalán pedig, a Fehér Ház sajtótitkára megerősíti az amerikai elnöki akaratot miszerint „a rab nemzetek felszabadítása az amerikai külpolitika fő célja marad mindaddig, amíg az erőfeszítéseket siker nem koronázza”. Végül, Hruscsov kezdeményezi egy vizsgálóbizottság felállítását, amelynek feladata a sztálini korszakban a párttagokkal szemben elkövetett törvénytelenségek kivizsgálása.

 

 

Napi események

 

december 1. - Az Magyar Dolgozók Pártja (MDP) Politikai Bizottsága (PB) határozatot hoz „az irodalmi életben mutatkozó jobboldali jelenségekről”. Újabb koncentrált támadás kezdődik az értelmiségi pártellenzék ellen.

december 1. - Montgomeryben (USA, Alabama állam), a faji megkülönböztetés ellen tiltakozva, polgárjogi aktivisták meghirdetik a feketék buszbojkottját, amelyhez csatlakozik Martin Luther King baptista lelkész.

december 1. - Bemutatják Várkonyi Zoltán Dandin György vagy a megcsúfolt férj c. filmjét.

december 3. – Az MDP Központi Ellenőrző Bizottsága kizárja Nagy Imrét a párttagjainak sorából, mert „frakciós tevékenységet” folytat, nem ért egyet a párt politikájával és a marxizmus-leninizmustól idegen nézeteket vall.

december 4. - Galamb József konstruktőr, a Ford Motor Company tervezője, a Ford T-modell megalkotója (* született 1881) meghalt.

december 5. - Létrejön az AFL–CIO (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations), az USA legnagyobb szakszervezeti tömörülése.

december 6. - Az MDP Budapesti Bizottsága „munkásaktívát” tart Vasas Szakszervezet székházában; az egyetlen napirendi pont az irodalomban tapasztalható „jobboldali jelenségek” és képviselőinek elítélése. Kovács István budapesti első titkár beszámolójában megállapítja, hogy „az Írószövetségben Aczél Tamás, Déry Tibor és Zelk Zoltán vezetésével pártellenes frakció működik”.

december 8. – Az Európa Tanács elfogadta jelképéül az európai zászlót, amely kék alapon kör alakban 12 aranycsillagot, a teljesség szimbólumát ábrázolja.

december 8. - Az MDP PB döntése alapján a BM szervezetében három főcsoportfőnökséget (fcsf.) állítanak fel. Az I. (államvédelmi) fcsf. vezetője Hárs István áv. ezredes; a II. (rendőri) fcsf.-é Pőcze Tibor r. vezérőrnagy, országos rendőrkapitány; a III. fcsf. (Határőrség, Belső Karhatalom) vezetőjét nem nevezik meg.

december 10. - Az Irodalmi Ujság (IrU) az MDP Központi Vezetősége (KV) határozataként közli az MDP PB irodalmi határozatát.

december 12. - Kazincbarcikán felavatják a Borsodi Vegyi Kombinátot.

december 14. - Magyarországot felveszik az Egyesült Nemzetek Szövetségébe. Ausztria, Spanyolország, Ceylon, Nepál, Laosz, Líbia, Jordánia, Kambodzsa, Írország, Olaszország, Finnország, Bulgária és Albánia is csatlakoznak az ENSZ-hez.

december 14. - Kiszabadul a börtönből Valentiny Ágoston szociáldemokrata politikus.

december 15. – A Magyar Népköztársaság kormánya nyilatkozik az országnak az ENSZ-be történt felvétele alkalmából. A sajtó közli Dag Hammarskjöld ENSZ-főtitkár és Boldoczki János külügyminiszter táviratváltását Magyarország ENSZ-taggá válása alkalmából.

december 17. - A magyar és a csehszlovák kormány szóbeli jegyzékváltással megegyezik a lakosságcsere végrehajtását ellenőrző vegyes bizottság működésének befejezésében. A megegyezés szerint a lakosságcserével kapcsolatos kérdéseket a jövőben a két kormány diplomáciai úton rendezi.

december 17. - A magyar sajtó közli az ENSZ Alapokmányhoz való csatlakozási okirat szövegét.

december 20. - Államosítják az ország egyik legjelentősebb orgonakészítő műhelyét, Angster József 25 munkást foglalkoztató pécsi üzemét.

december 20. - Szarka Károly, a magyar ENSZ-küldöttség vezetője megtartja bemutatkozó beszédét a Közgyűlésben.

december 23. - A Madách Színház bemutatja Sarkadi Imre Szeptember c. drámáját.

december 23. - A Szovjetunióban engedélyezik az Amerika c. orosz nyelvű magazin terjesztését.

december 23–28. – Rákosi Mátyás részt vesz a Román Munkáspárt II. kongresszusán Bukarestben. (Szovjet figyelmeztetésre nem szól a romániai magyarok helyzetéről.)

december 24. - Retorziókat foganatosítanak az irodalmi „memorandum” aláírói ellen, miután nagy többségüket az aláírás visszavonására kényszerítették; Haraszti Sándort és Vásárhelyi Miklóst kizárják az MDP-ből, Aczél Tamás, Benjámin László, Déry Tibor, Losonczy Géza, Szervánszky Endre és Zelk Zoltán szigorú megrovást, Erdei Sándor, Háy Gyula, Karinthy Ferenc, Kónya Lajos, Kuczka Péter, Méray Tibor és Vészi Endre csak megrovást kap.

december 24. - Közzéteszik a Miniszteri tanács határozatát Irodalomtörténeti Intézet létesítéséről.

december 25. - Bemutatják Máriássy Félix Egy pikoló világos c. filmjét.

december 26. - Leningrádban bemutatják a Porgy és Bess c. amerikai musicalt.

december 28. - A Legfelsőbb Bíróság másodfokon Márton Endrét hatévi, feleségét háromévi börtönbüntetésre ítéli.

december 28. - Befejeződik a Román Munkáspárt II. kongresszusa. A Központi Bizottság első titkárává ismét Gheorghe Gheorghiu-Dejt választják. A PB korábbi tagjai mellé beválasztják Nicolae Ceauşescut, Petre Borilăt és Alexandru Drăghici-ot.

december 29. - Belügyminiszteri utasítás tovább szigorítja a kivégzett elítéltekkel kapcsolatos, egy évvel korábban kiadott szabályozást. Az utasítás szerint „a kivégzett személy sírját megjelölni nem szabad, temetésén hozzátartozói nem vehetnek részt”.

december 29. - Nyikita Hruscsov, a Szovjet Kommunista Párt (SZKP) KB első titkára elutasítja az amerikai elnök „Nyitott égbolt”-tervezetét, amely lehetővé tette volna, hogy a két nagyhatalom szinte korlátlan ellenőrzést végezhessen egymás légterében.

december 29. – Barbra Streisand 13 évesen megjelentette első lemezét.

december 30. – A Szovjetunió szerződést ír alá a Német Demokratikus Köztársasággal, megadva benne annak állami státuszát.

december 30. - A Fehér Ház sajtótitkára megerősíti: az elnök szerint „a rab nemzetek felszabadítása az amerikai külpolitika fő célja marad mindaddig, amíg az erőfeszítéseket siker nem koronázza”.

december 30. - A Katona József Színház bemutatja Karinthy Ferenc Ezer év c. darabját.

december 31. - Az 1955: 39. tvr. a kötelező betegségi biztosításról rendelkezik. „A dolgozók betegségi biztosítását a Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) irányítja és ellenőrzi. A biztosítás kiterjed a munkaviszonyban álló dolgozókra, továbbá egyes, munkaviszonyban nem álló személyekre. A dolgozót és családtagját betegsége esetén orvosi ellátás, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, kórházi ápolás és gyógyfürdőkezelés illeti meg.” Keresőképtelenség ideje alatt a dolgozó táppénzt kap; terhesség, szülés vagy halál esetében pedig az illetőt segélyben kell részesíteni.

december 31. - Nyikita Hruscsov kezdeményezi vizsgálóbizottság felállítását, amelynek feladata a sztálini korszakban a párttagokkal szemben elkövetett törvénytelenségek kivizsgálása. A bizottság vezetője Pjotr Poszpelov, a KB titkára.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére


16 |vissza a lap tetejére

Sajtószemle (Forrás: Szabad Nép, 1955.12.16)

A vezércikkek arról számolnak be, hogy Magyarországot felvették az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagjai sorába, ezzel mutatva a magyar nép elkötelezettségét a tartós béke biztosítására, a társadalmi haladásra és az emberiség jólétének előmozditására. A Magyarországgal együtt felvételt nyerő 16 ország tagságát a világsajtó szinte osztatlan örömmel fogadta. A hazánk felvételét országszerte megelégedéssel fogadták a dolgozók.

A járási pártbizottságok dolgoznak a mezőgazdasági termelés emeléséért, a termelőszövetkezetek terjesztéséért, az egyéni parasztok termelési adottságaik jobb kiaknázásáért, és az adózási és begyűjtési tervek teljesítéséért, hogy jobb eredményeket érjenek el vidéken. Továbbá, írnak a tervgazdasági haladásokról, például a Fémárú- és Szerszamgépgyarban és a mélyszántásban a különböző megyékben.

A szovjet vezetők, N. A. Bulganyin és N. Sz. Hruscsov ünnepélyesen megérkeztek Kabulba december 15-én. Egy nappal korábban, Bulganyin és Hruscsov sajtóértekezletükben érveltek Delhiben, hogy nem lehet eltemetni a genfi szellemet, amely szerint a négy nagyhatalom kormányfői a nyáron Genfben történt találkozása eredményezett a kollektív biztonság, a fegyverzet csökkentése és az atomfegyver eltiltása, és a nemzetközi kapcsolatok kibővítése érdekében. Bulganyin és Hruscsov ismertette, hogy a Szovjetunió a leszerelés híve azzal a feltétellel, ha partnereik hajlandók velük együtt leszerelni. Hasonlóan, a Szovjetunió vezetői kijelentették, hogy  hívei az atom- és hidrogénfegyver eltiltásának, ha partnereik készek ezt velük egy időben végrehajtani.

Molière XVII. századi francia Dandin György című klasszikus vígjátékjából mozi filmet csináltak, Várkonyi Zoltán rendezésével. A napilap filmkritikai cikkje a felemás műfaj természetéből adódó fogyatékosságokat világosítja meg a film feldolgozásában. Egyébként, az újság részletesen beszámol a fővárosi Csalogány utcában működő Gyógypedagógiai Intézetről, ahol 178 fogyatékos szellemi képességű gyereket gyógyítanak, nevelnek és tanítanak.

  Összeállította: Lányi Gusztáv (2019)


17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére


23 |vissza a lap tetejére

péntek

Sajtószemle (Forrás: Népszava)

BELFÖLD

Ma érkeznek haza a Szovjetunióban járt magyar turisták vagyis a Fővárosi Operettszínház együttese. Megérkezett Bukarestbe a Magyar Dolgozók pártjának küldöttsége Rákosi MDP főtitkár vezetésével. Sikerrel zárult a gabonabegyűjtés szakasza s a dolgozó parasztok tömegesen vettek részt az értékesítési szerződés megkötésében. Szombaton (másnap) kezdődik a 3 napos fenyő ünnep az Országházban. Budapest Főváros Tanácsának végrehajtó bizottsága csütörtökön ülést tartott. Az ülésen megvitatták a végrehajtó bizottság 1956 első negyedévi munka tervét. Télen is tovább építik a második 5 éves tervben meghatározott Rudabányai Vasércdúsítóművet. Ünnepi ülést tartott az Magyar ENSZ-társaság bizottsága. A hazánkban tartózkodó Pekingi Operaház (Kínai Klasszikus Színház) művészei csütörtök este az Állami Operaházban a Kultúrkapcsolatok Intézete és a Kínai Népköztársaság nagykövetsége rendezésében tartotta meg bemutató előadását.

KÜLFÖLD

Kitörő örömmel fogadták N. A. Bulganyint és N. Sz. Hruscsovot a központi moszkvai repülőtéren ahol Nagygyűlést tartottak. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság közös nyilatkozatot ad ki. A jugoszláv néphadsereg ünnepe alkalmából Milan Drobac alezredes, a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság ideiglenes katonai attaséja fogadást adott. Hétfőn nyílik meg a Szovjetunió Legfelső Tanácsának 4. ülésszaka.

FILMAJÁNLÓ

Felnőtteknek:VIHAR ITÁLIA FELETT

Gyerekeknek:VOLT EGYSZER EGY KIRÁLY

Várható időjárás: változó felhőzet. Néhány helyen kisebb havazás, havas eső. Helyenként még párás, ködös idő.Mérsékelt,helyenként élénkebb nyugati, északnyugati szél.

SPORT

Szegeden már megkezdték az előkészületeket a VI. országos alapfokú tornász csapatbajnokságra. Bp. Vörös Lobogó—Stade Reims mérkőzés szerdán kerül megrendezésre.

A Bp. Bástya női kosárlabda-csapata nyerte a rangadót. 64:38 (22:17) arányban győzött a Bp. Vörös Meteor ellen.


24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források