LLIBRES  DE  TEXT  2018 – 19        3r ESO

MATÈRIA

TÍTOL DEL LLIBRE

ISBN

EDITORIAL

AUTORS

Anglès

Mosaic 3 Student’s Book

Mosaic 3 Workbook

9780194652063  

9780194652179

Oxford University Press

Oxford University Press

Paul Kelly

Cheryl Pelteret/Paul Kelly

Biologia i Geologia

Biologia i Geologia

978-84-218-5467-9

          Casals

  1. Jimeno, I. Saumell,L. Ugedo

Geografia i Història

Geografia. Serie Descobreix

978-84-680-9274-4

Santillana. Illes Balears

Varis

Física i Química

Mateix llibre que a 2n d’ESO (Física i Química 2n i 3r ESO)

Hipernova

Pep Forteza Ferrer

Llengua Castellana i Literatura

Inicia Dual Lengua Castellana y Literatura

3 ESO

978-84-673-8517-5

(Anual)

978-84-673-8518-2

(Per trimestres)

Oxford

José Manuel González Bernal

Begoña González Lavado

Juana Portugal Pardo

Llengua  Catalana i Literatura

Nou Om. Llengua catalana i literatura 3r ESO

978-84-9804-939-8

Castellnou

Joan Badia, Jordi Balcells, Rosa Culí, Jordi Grifoll, Ignasi Puig, Joan Marc Ramos i Carles Ribó

Matemàtiques

ESO 3 MATEMÀTIQUES ORIENTADES ALS ENSENYAMENTS ACADÈMICS

978-84-678-5317-9

Anaya Illes Balears

J. Colera Jiménez, M.ª.J. Oliveira González, I. Gaztelu Albero, R.Colera Cañas

Tecnologia II

No hi ha llibre de text

Alemany

No hi ha llibre de text. Se seguirà el temari a través de l’Aula Virtual

Música II

Educació Plàstica i Visual II

No hi ha llibre de text

Religió

La Bíblia didàctica, bci

978 482 861395

Cruïlla

Associació bíblica de Catalunya

Valors ètics

No hi ha llibre de text

Economia

INICIACION A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

978-84-9078-499-0

EDITEX

Mª EUGENIA CALDAS, Mª ISABEL MURIAS, ALICIA GREGORIO

Educació Física

No tenim llibre de text, treballem amb classroom.

L’alumnat ha de comprar, com a material escolar:

  • Una carpeta de 4 anelles amb recanvis de quadres per a utilitzar a totes les assignatures

NO  s’ha  de  comprar  el  llibre  de  les  matèries  optatives  fins  que  hi  hagi  confirmació  de  la  matrícula  per  part  de  l’Institut  al  començament  de  curs

AVÍS: el curs que ve es començarà un sistema de reutalització de llibres, recordau que si els conservau en bon estat i sense escriure-hi, hi podreu participar i optar a aconseguir els llibres gratuïtament.