Міністерство освіти і науки України

Національна академія педагогічних наук України

Академія наук вищої освіти України

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Центр моніторингу якості освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

Альянс Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні USETI

Інститут вищої освіти НАПН України

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Спеціалізована школа № 91 І – ІІІ ступенів з поглибленим

вивченням інформатики Шевченківського району м. Києва

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ПРОГРАМА

29 березня 2013 року

Київ - 2013


Організаційний комітет:

Андрущенко В.П.

голова оргкомітету, ректор НПУ імені М.П. Драгоманова

Степко М.Ф.

співголова оргкомітету, директор Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України

Бех В.П.

перший заступник голови, перший проректор НПУ імені М.П. Драгоманова

Падалка О.С.

перший проректор з організації навчально-виховної роботи і економіки НПУ імені М.П. Драгоманова

Волинка Г.І.

проректор з наукової роботи НПУ імені М.П. Драгоманова

Сергієнко  В.П.

заступник голови оргкомітету, заступник першого проректора НПУ імені М.П. Драгоманова, директор Центру моніторингу якості освіти

Горбачук І.Т.

голова профспілкової організації НПУ імені М.П. Драгоманова

Бачинський Я.Я.

директор Альянсу Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні USETI

Кудін А.П.

проректор з дистанційної освіти та інноваційних технологій навчання НПУ імені М.П. Драгоманова

Лавриненко В.Г.

проректор з міжнародних зв’язків НПУ імені М.П. Драгоманова

Ярошенко А.О.

директор Інституту соціальної роботи та управління

Потильчак О.В.

голова робочої групи, завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін НПУ імені М.П. Драгоманова

Макаренко О.Л.

відповідальний секретар, провідний спеціаліст Центру моніторингу якості освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

Програмний комітет:

Сергієнко В.П. 

доктор педагогічних наук, професор, директор Центру моніторингу якості освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, голова програмного комітету

Ляшенко О.І.

доктор педагогічних наук, професор, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти Президії НАПН України

Шут М.І.

доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАПН України, завідувач кафедри загальної та прикладної фізики НПУ імені М.П. Драгоманова

Левшин М.М.

кандидат педагогічних наук, професор, завідувач відділу педагогіки і психології вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України

Ковальчук Ю.О. 

кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан фізико-математичного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Працьовитий М.В.

доктор фізико-математичних наук, професор, директор Фізико-математичного інституту НПУ імені М.П. Драгоманова

Раков С.А.

доктор педагогічних наук, професор, провідний спеціаліст відділу наукового забезпечення УЦОЯО

Крик Т.М.

директор Спеціалізованої школи № 91 І–ІІІ ступенів з поглибленим вивченням інформатики Шевченківського району м. Києва, відповідальний секретар програмного комітету

Робоча група:

Потильчак О.В.

завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін НПУ імені М.П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор, голова робочої групи

Франчук В.М.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп’ютерної інженерії, заступник голови робочої групи

Олефіренко Т.О.

начальник Центру академічного розвитку та організації навчального процесу НПУ імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент

Бондаренко І.Ю.

секретар Центру моніторингу якості освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, секретар робочої групи

Макаренко О.Л.

провідний спеціаліст Центру моніторингу якості освіти НПУ імені М.П.Драгоманова

Кухар Л.О.

старший викладач кафедри комп’ютерної інженерії НПУ імені М.П. Драгоманова

Кашина Г.С.

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри освіти дорослих НПУ імені М.П. Драгоманова

Онишко Т.М.

інженер-програміст Центру моніторингу якості освіти


МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Україна, м. Київ, вул. Пирогова, 9,

НПУ імені М. П. Драгоманова (центральний корпус університету)

 044-234-08-87

 (факс): 044-235-15-43

Сайт конференції: www.monitoring.npu.edu.ua 

Сайт університету: www.npu.edu.ua 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Доповіді:         на пленарному засіданні – до 15 хв.,

на секційному засіданні – до 10 хв.

Повідомлення і довідки учасників – до 2 хв.

ПОРЯДОК РОБОТИ

29 березня 2013 року, п’ятниця

Реєстрація учасників конференції: 

9 00 – 10 00

вул. Пирогова, 9,
ІІ поверх,

255 ауд.

Пленарне засідання:

10 00 – 13 00

Зала засідань Вченої ради

231 ауд.

Обідня перерва

13 00 – 14 00

Ресторан

«Старе місто»

Робота секцій

14 00 – 17 00

Секція 1. 231 ауд.

Секція 2. 334 ауд.

Секція 3. 114 ауд.

Секція 4. 151 ауд.

Секція 5. 340 ауд.

Підсекція 5.1. 229 ауд.

Секція 6. 151а ауд.

Круглий стіл, підсумки

17 00 – 18 00

Зала засідань Вченої ради

231 ауд.


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

29 березня 2013 р., 10 00-13 00, вул. Пирогова, 9, ауд. 231

Головують:

доктор філософських наук, професор, академік Української академії політичних наук Бех В.П.,

доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України Сергієнко В.П.

Секретар:

провідний спеціаліст Центру моніторингу якості освіти НПУ імені М.П. Драгоманова Макаренко О.Л.

Відкриття конференції

10 00 – 10 30

Вступне слово ректора НПУ імені М.П. Драгоманова, доктора філософських наук, професора, члена-кореспондента НАН України, академіка НАПН України Андрущенка Віктора Петровича

Вітальні слова:

Пленарні доповіді

10 30-13 00

 1. Сергієнко Володимир Петрович

доктор педагогічних наук, професор, заступник першого проректора НПУ імені М.П. Драгоманова, директор Центру моніторингу якості освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. Науково-методичні засади управління якістю освіти в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

 1. Ляшенко Олександр Іванович

академік-секретар Відділення загальної середньої освіти Президії НАПН України, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор. Методичні засади створення національної системи моніторингу якості освіти.

 1. Маслак Анатолій Андрійович

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач лабораторії Кубанського державного університету (Росія). Аналіз якості тесту як вимірювальний інструмент.

 1. Шут Микола Іванович

академік НАПН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри загальної та прикладної фізики Фізико-математичного інституту НПУ імені М.П. Драгоманова. Синергетика і наука.

 1. Вернидуб Роман Михайлович

кандидат фізико-математичних наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи НПУ імені М.П. Драгоманова. Інституційні компоненти забезпечення якості вищої освіти в контексті акредитаційних умов освітньої діяльності.

 1. Шебень Володимир

кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики Прешівського університету (Словаччина). Модернізація освіти Словаччини в контексті сучасних реформ. (Skype-доповідь)

 1. Бабіч Надія

доктор педагогічних наук, професор університету імені Штроссмаєра (Хорватія). Стандартизація як одна з умов розвитку європейського освітнього простору. (Skype-доповідь)

 1. Міс Йосип

викладач Інституту імені Кароля Естергазі (Угорщина). Використання тестових завдань у вищих школах Угорщини. (Skype-доповідь)

 1. Хіросі Катаока

кандидат філологічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, університету м. Осака. Якість навчання іноземних мов в Японії і в Україні: порівняльний аналіз.

 1. Ковтунець Володимир Віталійович

кандидат фізико-математичних наук, професор, експерт Альянсу Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні USETI. Правові аспекти забезпечення якості вищої освіти.

 1. Атаманчук Петро Сергійович

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Інноваційні технології управління якістю компетентнісного становлення майбутнього вчителя.

 1. Ковальчук Юрій Олексійович

кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан фізико-математичного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Особливості практики шкалювання результатів оцінювання в Україні.

 1. Вакуленко Тетяна Сергіївна, Терещенко Василь Миколайович, Воронцова Емілія Валеріївна

кандидат педагогічних наук, доцент, начальник відділу наукового забезпечення УЦОЯО; кандидат філологічних наук, доцент, провідний спеціаліст відділу наукового забезпечення УЦОЯО; начальник відділу науково-педагогічних технологій і проектів ІІТЗО. До Концепції національної системи моніторингу якості освіти.

 1. Хоружий Кость

аспірант НПУ імені М.П. Драгоманова, магістр Дрезденського політехнічного університету, ФРН, Дрезден – Київ. Сучасні вимоги до системи якості освіти у контексті вітчизняного і світового досвіду.

 1. Сліпухіна Ірина Андріївна

кандидат фізико-математичних наук, доцент, докторант НПУ імені М.П. Драгоманова. Напрямки розвитку дидактики фізики у вищих технічних закладах.

Обідня перерва 13 00 – 14 00 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

Секція 1. Наукові засади управління якістю освіти

29 березня 2013 р., 14 00 – 17 00, вул. Пирогова, 9, ауд. 231

Головують:

доктор педагогічних наук, професор, академік АНВО України Сергієнко В.П., 

кандидат педагогічних наук, доцент Войтович І.C. 

Секретар:

старший викладач кафедри комп’ютерної інженерії НПУ імені М.П. Драгоманова Твердохліб І.А.

Наукові доповіді та повідомлення

Бартош Лариса Павлівна. Теоретико-методологічні основи формування управлінської культури менеджерів туризму.

Богатирьова Галина Андріївна. Психолого-педагогічні засади реалізації інноваційних управлінських рішень в освітній діяльності ВНЗ.

Бутова Наталія Олександрівна. Модель управління якістю освітнього процесу у загальноосвітніх школах на районному рівні.

Вознюк Оксана Миколаївна. Теоретичні засади формування професійної культури майбутніх інженерів залізничного транспорту в умовах неперервної освіти.

Гарєєва Фаїна Максимівна. Лекція, як один з найважливіших чинників системи вищої освіти.

Данильчук Оксана Миколаївна. Самостійна робота як фактор професійної підготовки студентів.

Дембіцька Софія Віталіївна. Проблеми якості знань з охорони праці в процесі підготовки фахівців соціально-культурної сфери.

Дмитрієв Валерій Юрійович. Концептуальні аспекти маркетингового менеджменту у вищій освіті.

Драч Ірина Іванівна. Модель компетентнісно-орієнтованого управління професійною підготовкою майбутніх викладачів вищої школи.

Заболоцька Лідія Анатоліївна. Методологічні основи педагогічної інноватики.

Зуєва Ольга Володимирівна. Мотивація професійно-педагогічної діяльності викладача як чинник ефективного управління якістю освіти.

Калиняк Лілія Станіславівна. Методи, форми і засоби контролю в освіті.

Ковтун Тетяна Сергіївна. Традиційні методи гуманітаристики.

Лебединець Ганна Михайлівна. Вплив впровадження результатів наукових досліджень викладачів на підвищення якості навчання студентів.

Лещенко Наталія Анатоліївна. Знання як чинник формування якості освіти.

Маньгора Володимир Васильович Міжнародні стандарти професійної діяльності юриста.

Погоріла Світлана Григорівна. Критерії та показники ефективності професійно-педагогічної підготовки магістрів з економіки і підприємництва у ВНЗ.

Потопа Катерина Леонідівна. Психолого-педагогічні засади реалізації інноваційних управлінських рішень в освітній діяльності ВНЗ.

Рогозинський Мирон Степанович. Особливості вивчення біологічних дисциплін студентами, які спеціалізуються на біотехнології.

Самсонова Олександра Олександрівна. Підвищення управлінської компетентності лідерів СНТ університету засобами інтенсивного курсу «СНТ ВНЗ: управлінський аспект».

Семенов Микола Анатолійович. Проблеми забезпечення якості дистанційного навчання в університеті.

Скубій Тетяна Вадимівна. Становлення системи вищої освіти в університетах Німеччини та США.

Філіппова Вікторія Дмитрівна. Якість освіти як пріоритет державної політики в галузі педагогічної освіти України.

Франчук Наталія Петрівна. Особливості навчання дисципліни «Комп’ютерний переклад».

Черняк Сергій Геннадійович. Управління якістю освіти в історії Київського університету Св. Володимира.

Секція 2. Модернізація змісту вищої освіти

29 березня 2013 р., 14 00 – 17 00, вул. Пирогова, 9, ауд. 334

Головують:

доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАПН України Шут М.І.,

доктор фізико-математичних наук, професор, академік АНВШ України Працьовитий М.В.

Секретар:

викладач кафедри комп’ютерної інженерії НПУ імені М.П. Драгоманова Малежик П.М.

Наукові доповіді та повідомлення

Ажогіна Наталія Віталіївна. Застосування коментаря до наукової статті як об’єкту лінгвістичних досліджень у контексті управління якістю вищої освіти.

Акіншина Світлана Миколаївна. Діяльнісно-ціннісні завдання під час вивчення теорії чисел.

Антипін Є.Л., Дмитрієва В.Ф., Самойленко П.І. Фізичний парадокс і викладання фізики.

Богатиренко Вікторія Альфредівна. Курс «Хімія землі і проблеми екології» як практична та загальнокультурна складові хімічної освіти.

Буткалюк Галина Василівна. Проблеми гендерної рівності при вивченні історії: міжнародний досвід, українські перспективи.

Войтович Ігор Станіславович. Технології партнерства у вивченні архітектури інформаційних систем майбутніх учителів інформатики.

Горбачук Іван Тихонович. Особливості магістерської підготовки педагогічних фахівців з фізики.

Гриценко М.І., Пустовий О.М. Забезпечення якості освіти засобами лабораторного практикуму з фізики рідких кристалів.

Гузій Наталія Василівна. Стандартизація психолого-педагогічної підготовки освітянських кадрів як науково-методична проблема управління якістю педагогічної освіти.

Даруга В.В., Малежик П.М., Сіткар Т.В. Система для дистанційного тестування знань майбутніх учителів технологій.

Дзюбенко Наталія Миколаївна. Роль педагогічних технологій у формуванні економічної культури старшокласників.

Ємельянова Тетяна Вікторівна. Професійно-прикладні задачі в курсі "Теорія ймовірностей і випадкові процеси" в технічному університеті.

Єфремова Анжеліка Яківна. Оптимізація професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів залізничного профілю.

Жорнова Олена Іллівна. Методична компетентність викладача ВНЗ: становлення і розвиток.

Жорнова Ольга Іллівна. Професійна підготовка в університеті: як поєднати сумлінного виконавця і натхненного сrеаtоr (а)?

Іщенко Алла Анатоліївна. Формування понять про речовини-прекурсори та хімічні токсиканти у майбутніх учителів хімії.

Ковтун Олена Миколаївна. Варіативна навчальна дисципліна «Історія хімії» як гуманітарна складова у підготовці вчителя хімії.

Лебєдєва Світлана Володимирівна. Інтеграція знань, як важлива умова підвищення якості математичної освіти.

Луценко Григорій Васильович. Фундаментальність як змістовий аспект університетської фізичної освіти.

Ляска Оксана Петрівна. Методологічні підходи в організації психолого-педагогічної підготовки сучасного інженера-педагога-аграрника.

Макаренко Олена Леонідівна. Організаційно-методичні аспекти підготовки магістрів з освітніх вимірювань у педагогічному університеті.

Медведенко Ірина Сергіївна. Критерії ефективності системи технологічної підготовки студентів у процесі технологічного практикуму. 

Мельниченко Олена Петрівна. Порівняльна характеристика успішності та якості освіти студентів вищих навчальних закладів за різних форм навчання.

Моторна Леся Володимирівна. Реалізація основних функцій науково-методичної роботи у навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.

Мудрак Вадим Іванович. Сучасні тенденції гуманізації змісту вищої освіти у контексті управління її якістю.

Настрадін В.П., Багаліка Т.М., Кривич М.Л.. Актуальні питання та шляхи підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів в Україні.

Ніжегородцев Владислав Олександрович. Методичні компетентності у змісті підвищення ефективності підготовки майбутніх учителів фізики.

Остапенко Ксенія Петрівна. Критерії рівня сформованості дизайнерських компетенцій у майбутніх учителів технологій.

Першина Любов Володимирівна. Інтерактивна направленість як умова формування професійної майстерності у майбутніх викладачів.

Прибора Наталія Андріївна. Роль вітчизняних дослідників у становленні та розвитку теорії і практики хімічного експерименту як методу і засобу навчання.

Приходькіна Наталія Олексіївна. Особливості підготовки фахівця за магістерською програмою «Педагогіка вищої школи» у ДВНЗ «УМО» НАПН України.

Приходько Ганна Василівна. Проблема оптимізації дослідження історії педагогіки з позиції гендерного підходу.

Прокопенко Валентина Петрівна. Хімічний експеримент як обов’язкова складова хімічної освіти.

Савченко Лариса Олексіївна. Модернізація якості освіти при підготовці майбутніх учителів технології.

Семигінівська Тетяна Григорівна. Технології формування професійної етики у майбутніх перекладачів авіаційної галузі.

Сидорчук Людмила Андріївна. Науково-теоретичні засади навчання ергономіки майбутніх учителів технологій.

Сирай Інна Григорівна. Напрями розвитку екологічної освіти у вищій школі Німеччини.

Скиба Юрій Андрійович. Теоретичні і методичні засади підготовки екологів до управлінської діяльності на засадах збалансованого розвитку.

Сліпухіна Ірина Андріївна. Напрямки розвитку дидактики фізики у вищих технічних закладах.

Твердохліб Ігор Анатолійович. Зміст курсу «Логічні основи інформатики» в педагогічному університеті.

Толмачова Валентина Сергіївна. Формування бакалаврської програми підготовки фахівців за напрямом 6.040101 Хімія* у НПУ імені М.П. Драгоманова.

Тоцька Людмила Олексіївна. Інтелектуально-творчий підхід у процесі вокальної підготовки педагога-музиканта.

Федоренко Світлана Вікторівна. Виховання гуманітарної культури студентів у контексті гуманітарної складової.

Фоломєєва Наталія Аркадіївна. Навчально-методичний комплекс для спеціалізації «Вчитель музики та керівник шкільного естрадного колективу» як чинник підвищення якості музично-педагогічної освіти.

Хижняк Інна Анатоліївна. Модернізація змісту лінгводидактичної підготовки вчителя початкових класів як основа забезпечення її якості в умовах інформаційного суспільства.

Шумейко Наталія Вікторівна. Місце історії педагогіки в процесі фахової підготовки студентської молоді в умовах полікультурного середовища Словаччини.

Яковлєва Ольга Миколаївна. Застосування технології розвитку критичного мислення в учнів ПТНЗ на уроках фізики і споріднених дисциплінах.

Яцишин Анна Володимирівна. Модернізація професійної підготовки майбутнього вчителя інформатики на основі технологій відкритої освіти.

Секція 3. Моніторинг як інструмент забезпечення якості освіти

29 березня 2013 р., 14 00-17 00, вул. Пирогова, 9, ауд. 114

Головують:

доктор історичних наук, професор Потильчак О.В.,

кандидат фізико-математичних наук, доцент Сліпухіна І.А.

Секретар:

аспірант НПУ імені М.П. Драгоманова Хоружий К.С.

Наукові доповіді та повідомлення

Андрюшина Олена Владиславівна. Шляхи використання результатів моніторингу якості загальної освіти (досвід США).

Аннєнкова Ірина Петрівна. Моделі рейтингового оцінювання якості професійної діяльності викладачів ВНЗ.

Гаврілова Людмила Гаврилівна. Оновлення вищої мистецької освіти електронними навчальними засобами: структурно-змістові принципи створення мультимедійного посібника «Українська духовна музика».

Горох Віктор Павлович. Використання результатів ЗНО для моніторингу якості освіти.

Губаренко Олена Миколаївна. Критерії оцінювання системи управління якістю самостійної роботи студентів.

Ішутіна Олена Євгенівна. Особливості моніторингу лінгвометодичної компетентності студентів філологічних спеціальностей.

Іщук Олена Віталіївна. Національна система моніторингу якості освіти Чилі: засади, цілі, інструментарій, становлення, стан і перспективи розвитку.

Касьянова Олена Миколаївна. Моніторинг якості післядипломної освіти.

Кириленко Олена Іванівна. Система моніторингу якості вищої освіти.

Кічула Марія Ярославівна. Моніторинг якості освіти в системі освіти Польщі.

Ковальська Наталя Михайлівна. Контролююча функція моніторингової діяльності ВНЗ.

Красильникова Ганна Володимирівна. Історичні та дидактичні аспекти освітнього моніторингу у вітчизняних ВНЗ.

Кустова Алла Володимирівна. Моніторинг управлінської діяльності в теорії управління навчальними закладами.

Макаренко Алла Ігорівна. Моніторинг знань з матеріалознавства майбутніх учителів технологій.

Макаренко Ірина Євгенівна. Включення суб’єктів моніторингу якості навчання до процесів «само» як необхідна умова його ефективності. 

Марцева Людмила Андріївна. Педагогічні умови моніторингу сформованості навчальних компетентностей студентів.

Матвійчук Олексій Васильович. Критерії і показники оцінювання реалізації принципу наступності навчання фізики в вищій технічній школі.

Медвєдєва Ірена Миколаївна. Моніторинг якості результатів навчання в умовах компетентнісного підходу.

Микитенко Павло Васильович. Особливості моніторингу якості освіти з використанням інформаційних ресурсів у вищих педагогічних навчальних закладах.

Нагороднюк Вікторія Василівна. Моніторинг як дієвий інструментарій якості освіти.

Опачко Магдалина Василівна, Міс Йосип. Використання тестових завдань у вищих школах Угорщини.

Патрило Любов Михайлівна. Моніторинг якості освіти у ВНЗ як механізм управління.

Подкопаєва Еліна Вікторівна. Критерії та показники ефективного моніторингу якості освітньої діяльності у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.

Сидоренко Олександр Леонідович. Зовнішнє незалежне оцінювання як складова національної системи моніторингу якості освіти.

Симоненко Анна Миколаївна. Моніторинг якості освіти Київської області.

Сологуб Вікторія Сергіївна. Функції моніторингу як механізму контролю та покращення якості освіти в школі.

Стеценко Надія Миколаївна, Ткачук Галина Володимирівна. Проблема якості добору абітурієнтів до навчання у педагогічні заклади.

Стогній Аліна Юріївна. Особливості конструювання тестів з технічних дисциплін на прикладі навчальної дисципліни «Харчові технології».

Туржанська Оксана Степанівна. Моніторинг якості підготовки майбутніх учителів: перспективи реалізації проекту.

Халтуріна Олеся Сергіївна. Національна система моніторингу якості освіти Ураїни: засади, цілі, інструментарій, становлення, стан і перспективи розвитку.

Хоруженко Тетяна Анатоліївна. Взаємовідвідування навчальних занять як одна із форм моніторингу якості викладання на кафедрі.

Чайченко Валентина Федорівна. Система контрольно-оцінювальних заходів в умовах модульно-рейтингової системи навчання.

Чорна Ольга Володимирівна. Німецький досвід використання моніторингу як засобу управління якістю освіти у вищому навчальному закладі.

Шморгун Владислав Віталійович. Сучасні тенденції формування нової моделі якості освіти.

Штельмах Галина Борисівна. Моніторинг підготовки фахівців із вищою педагогічною освітою як педагогічна проблема.

Секція 4. Роль освітніх вимірювань у забезпеченні якості освіти

29 березня 2013 р., 14 00 – 17 00, вул. Пирогова, 9, ауд. 151

Головують:

доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України Ляшенко О.І.,

кандидат педагогічних наук, доцент Жук Ю.О.

Секретар:

аспірант Інституту педагогіки НАПН України Павлюченко Л.С.

Наукові доповіді та повідомлення

Абрамчук Анатолій Миколайович. Проблеми тесту і тестових завдань.

Акуленко Ірина Анатоліївна. Моделювання системи контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів у формі моніторингу.

Андрієвська Віта Петрівна. Форми контролю знань дисципліни «Всесвітня історія» для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.

Бондаренко Ірина Юріївна, Бодненко Тетяна Василівна. Загальні вимоги створення тестових завдань для студентів ВНЗ.

Галицька Олена Іванівна. Валідність тестових завдань в освітніх вимірюваннях.

Галицький Олександр Вадимович, Малежик Михайло Павлович. Моніторинг як управлінський інструмент підвищення якості освіти у ВНЗ.

Жук Юрій Олексійович. Математичне моделювання результатів моніторингу якості освіти.

Зарубінська Ірина Борисівна. Методика вимірювання соціальних компетентностей.

Іващенко Анастасія Анатоліївна. Комп’ютерне адаптивне тестування та умови його реалізації.

Іщук Ярослав Юрійович, Франчук Василь Михайлович. Технологія розроблення тестових завдань.

Костюк Юлія Сергіївна. Методика  оцінювання прийомів гри в баскетбол учнів основної малокомплектної школи.

Левшин Микола Миколайович. Модель проектування засобів діагностики освітніх результатів.

Лісова Тетяна Володимирівна. Математичні моделі Rating Scale та Partial Credit у моніторингових дослідженнях.

Лутченко Яна Олексіївна, Сергієнко Володимир Петрович. Математико-статистичні методи аналізу взаємозв’язків явищ в освіті.

Мартинюк Тетяна Григорівна. Досвід організації освітніх вимірювань в Україні та за кордоном.

Нестерук Євген Юрійович. Право на захист при порушенні порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань та використання його результатів.

Нємкова Євгенія Валеріївна. Навчально-пізнавальні досягнення студентів як об’єкт педагогічного контролю.

Олійник Андрій Миколайович. Методи аналізу результатів тестування.

Павлюченко Лариса Сергіївна. Формування готовності майбутніх учителів інформатики до контрольно-оцінювальної діяльності з використанням комп’ютерних технологій.

Панченко Любов Феліксівна. Аналіз соціальних мереж як напрям освітніх вимірювань.

Подласов Сергій Олександрович. Аналіз тестових завдань з курсу загальної фізики.

Пономарева Надія Сергіївна. Педагогічна діагностика в інформаційній підготовці майбутніх учителів математики.

Пономаренко Володимир Вікторович. Освітні вимірювання в умовах упровадження кредитно-трансферної системи навчання у НПУ імені М.П. Драгоманова з дисципліни"Фізика".

Прохур Юрій Зиновійович. Кількість і якість у педагогічних дослідженнях.

Савченко Катерина Миколаївна. Способи аналізу та інтерпретація результатів тестування.

Семещук І.Л., Мащенко В.А., Семещук Т.І. Оцінювання навчальних досягнень учнів з використанням програмних засобів, що реалізують основи fuzzy-технології.

Середа Леонід Іванович. Методи аналізу тестів.

Твердохліб Ігор Анатолійович, Чернишова Вікторія Іванівна. Історико-філософський аналіз становлення тестування як виду контролю якості навчальних досягнень.

Титова Наталія Михайлівна. Сучасні підходи щодо професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання.

Тітаренко Наталія Юріївна. Критерії та показники вимірювання процесуальних компетентностей.

Ярощук Лілія Григорівна. Індивідуальна науково-дослідна робота у процесі вивчення курсу «Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти» як складова професійної підготовки майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей.

Секція 5. Інноваційні технології навчання в умовах євроінтеграції освітніх систем

29 березня 2013 р., 14 00 – 17 00, вул. Пирогова, 9, ауд. 340

Головують:

доктор фізико-математичних наук, професор, академік АНВО України Кудін А.П.,

кандидат педагогічних наук, доцент Франчук В.М.

Секретар:

кандидат педагогічних наук Кашина Г.С.

Наукові доповіді та повідомлення

Бодненко Т.В., Плаксій С.П., Осадча О.М., Русіна Н.Г. Упровадження тесту ТЗНК у систему ЗНО в Україні.

Буйницька Оксана Петрівна. Впровадження інноваційних технологій в відкритому інформаційному просторі сучасного університету.

Вереітіна Ірина Анатоліївна, Дружкова Ірина Сергіївна. Акмеологічна спрямованість електронних засобів навчального призначення.

Вожегова Тетяна Вікторівна. Моделювання системи оцінки якості самостійної роботи студентів по навчальній дисципліні.

Вознюк Вікторія Вікторівна. Особливості співпраці британських розширених шкіл з громадою.

Глушаниця Наталія Вікторівна. Стан сформованості іншомовної професійно-комунікативної компетентності у майбутніх бакалаврів з авіоніки.

Гнедко Наталія Михайлівна. Дидактичні основи використання віртуальної хімічної лабораторії.

Гогульська Надія Романівна. Introductin courses: build an advertise through the distance education (coursera as an example).

Дибкова Людмила Миколаївна. Інтерактивні технології у навчальному процесі сучасного вишу.

Долинський Євген Володимирович. Педагогічні умови формування інформатичної компетентності майбутніх перекладачів при вивченні іноземної мови.

Дольме Марія Михайлівна. Загальні характеристики віртуального навчального простору.

Єфименко Василь Володимирович. Розвиток дослідницьких умінь у майбутніх учителів інформатики в процесі навчання математичної інформатики.

Єфіменко В.І., Бодненко Т.В., Жидков О.Е. Створення банку тестових завдань на основі IRT.

Жалдак Андрій Володимирович. Інформаційні технології дистанційного навчання: перспективи та проблеми.

Зайцева Ольга Миколаївна. Використання кейс-технологій у підготовці студентів педагогічного університету до професійної кар'єри.

Збаравська Леся Юріївна. Системний підхід до підвищення фахової компетентності студентів аграрно-технічних університетів.

Ілащук Т.О., Малкович Н.М., Глубоченко О.В., Микитюк О.П., Присяжнюк В.П. Особливості формування комунікативних професійних навичок та вмінь у студентів-іноземців медичних університетів.

Іщенко Марина Володимирівна. Психологічні аспекти комп'ютерного тестування.

Карташова Любов Андріївна. Хмарні технології як засіб підвищення якості навчання майбутніх філологів.

Катренко Ярослав Андрійович. Економічні ігри та їх роль в активізації навчальної діяльності студентів педагогічного університету.

Кашина Ганна Сергіївна. Дистанційна освіта як засіб підвищення кваліфікації викладачів.

Кобзаренко Людмила Анатолiївна. Морально-цiннiсне виховання студентiв педагогiчних коледжiв засобами творчої iнтеграцiї етнопедагогiчних знань та культурно-мистецького етнодосвiду в контекстi полiпшення якостi освiти.

Козицька Тетяна Володимирівна, Ільченко Ольга Ігорівна. Інноваційні технології навчання як система сучасних методів здобування якісних знань студентами вищих навчальних закладів.

Корякін Олексій Олексійович. Подолання відносин домінування у студентській групі як чинник підвищення якості освіти.

Кузнєцова Олена Яківна. Методологічні аспекти організації самостійної роботи студентів при вивченні загальної фізики в авіаційному виші у сучасних умовах.

Кузьмінська Олена Геронтіївна. ЕкоАгроВікі - дослідний зразок віківерситету.

Кулінка Юлія Сергіївна. Використання технології веб-квест як ефективного засобу підвищення якості освіти майбутніх учителів технологій.

Лось Олена Вікторівна. Лінгвокраїнознавство як один з формоутворювальних чинників соціокультурної компетенції.

Маслюк Анна Олексіївна. Використання соціальних сервісів ВЕБ 2.0. у викладанні іноземних мов.

Мельничук Лілія Борисівна, Пагута Тамара Іванівна. Інноваційний підхід до естетичного виховання у професійній підготовці майбутніх педагогів.

Мішеніна Тетяна Михайлівна. Формування пошуково-інформаційного складника дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей в умовах вищих педагогічних навчальних закладів як чинник якості гуманітарної підготовки.

Мястковська Марина Олександрівна. Інноваційні технології навчання молекулярної фізики в умовах євроінтеграції.

Нікіфорова Наталія Йосипівна. Особистісно орієнтований підхід до розвитку творчої компетентності майбутнього фахівця.

Онишко Тетяна Миколаївна. ІКТ у навчанні майбутніх учителів географії.

Онищенко Сергій Вікторович. Впровадження курсу «Проектування складових одиниць механізмів у машинобудуванні» для формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій.

Отрох Наталія Володимирівна. Інноваційні технології у викладанні курсу «Історія України» для вищих навчальних закладів.

Полтавська Наталія Євгенівна. Використання технологій кооперативного навчання як ефективний засіб формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя початкової ланки освіти.

Пшенична Юлія Андріївна. Впровадження ЗНО в Україні: 5-річний досвід діяльності УЦОЯО.

Рафальська  Марина Володимирівна. Формування інформаційної культури майбутніх учителів математики.

Сліпачук Лада Олексіївна. Класифікація сучасних засобів електронного навчання за освітньо-дієвими компонентами. Авторський погляд.

Сухорукова Галина Вікторівна. Посилення самостійної навчальної роботи студентів в умовах переходу від парадигми навчання до парадигми освіти.

Тарнавська Тетяна Вердіївна. Аксіологічний підхід до застосування інформаційних технологій в освітньому процесі.

Ткаченко І.А., Краснобокий Ю.М.. Актуальність природничо-наукових дисциплін у інтеграційному розрізі компетентнісної парадигми в освіті.

Ткаченко Сергій Анатолійович. Дистанційна освіта в Україні та за кордоном.

Франчук Василь Михайлович. Веб-орієнтовані технології навчання: можливості використання та перспективи розвитку.

Хоружа Олена Вікторівна. Інноваційні методи мистецької освіти, як інструмент удосконалення фахової підготовки майбутнього вчителя музики у контексті компетентнісного підходу.

Швардак Маріанна Василівна. Структура інноваційної педагогічної культури вчителя початкової школи.

Щербань Ірина Юріївна. Інноваційна діяльність викладача іноземної мови.

Підсекція 5.1. Інноваційні технології навчання учнів в умовах євроінтеграції освітніх систем

29 березня 2013 р., 14 00 – 17 00, вул. Пирогова, 9, ауд. 229

Головують:

кандидат хімічних наук, доцент Толмачова В.С.,

директор Спеціалізованої школи № 91 І–ІІІ ступенів з поглибленим вивченням інформатики Шевченківського району м. Києва Крик Т.М.

Секретар:

здобувач НПУ імені М.П. Драгоманова Микитенко П.В.

Наукові доповіді та повідомлення

Неделек Олександр, Кудряшова Юлія В’ячеславівна. Засади управління та організація навчально-виховного процесу системи французької освіти за кордоном (в Україні).

Бондар Ірина Леонідівна. Інтерактивні технології на уроках інформатики середньої школи - розвиток творчого потенціалу як вчителя, так і учня.

Бондаренко Олександра Ігорівна. Контроль та оцінювання діяльності учнів у ЗОШ.

Головко Лариса Юріївна. Intel. Навчання для майбутнього.

Зброцька Оксана Михайлівна. Розвиток алгоритмічного мислення у молодших школярів.

Іваницька Наталія Анатоліївна. Якість компетентностей учнів з фізики у загальноосвітній школі.

Корчак Тетяна Робертівна. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики.

Крик Тамара Михайлівна. Взаємодія вищого навчального закладу зі школою – один із ефективних шляхів забезпечення наступності навчання.

Олексієвець Дмитро Олександрович. Переваги та недоліки дистанційного навчання.

Онищенко Тетяна Сергіївна. Використання програми «Компас - 3d» в навчанні на уроках креслення.

Осадча Оксана Миколаївна. Технології розроблення тестових програм з відкритою письмовою відповіддю.

Охмакевич Валерій Миколайович. Адаптація учнів при переході до профільного навчання.

Радченко Вікторія Віталіївна. Розвиток інформаційної компетентності учнів.

Рассоха Анатолій Петрович. Використання новітніх технологій у навчальному процесі при викладання фізики.

Рашковська Ілона Владиславівна. Підготовка учнів шкіл до навчання в вищих навчальних закладах в умовах розвитку комп'ютерних інновацій в освіті.

Саранчук Лариса Миколаївна, Тіщенко Світлана Миколаївна. Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання у міжпредметних зв’язках через метод проектів.

Секція 6. Внутрішнє і зовнішнє забезпечення якості вищої освіти в контексті європейського освітнього простору

29 березня 2013 р., 14 00 – 17 00, вул. Пирогова, 9, ауд. 151 а

Головують:

кандидат фізико-математичних наук, доцент Ковальчук Ю.О.,

кандидат біологічних наук, доцент Скиба Ю.А.

Секретар:

старший викладач кафедри комп’ютерної інженерії НПУ імені М.П. Драгоманова Кухар Л.О.

Наукові доповіді та повідомлення

Барановська Лілія Володимирівна. Національна засадовість полікультурності вищої освіти в умовах євроінтеграції.

Бірчак Ян, Шебень Володимир. Модернізація освіти Словаччини в контексті сучасних реформ.

Вітченко Андрій Олександрович. Формування національної системи гарантування якості вищої освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи.

Головань Микола Степанович. Європейська кредитно-трансферна система як інструмент управління якістю вищої освіти у вищому навчальному закладі.

Горохов Сергій Вікторович. Освітня політика у підготовці педагогічних і науково-педагогічних кадрів.

Грицай Наталія Богданівна. Курсові роботи в системі методичної підготовки майбутніх учителів біології.

Гриценко Валерій Григорович. Принципи застосовування логістичного підходу в управлінні системою університетської освіти.

Гуменюк Тетяна Борисівна, Гуменюк Юлія Валентинівна, Рейтингова система оцінювання навчальних досягнень студентів у процесі вивчення технологічного практикуму.

Керестень Іштван Степанович, Бабіч Надія. Стандартизація як одна з умов розвитку європейського освітнього простору.

Коваленко Вікторія Анатоліївна. Особливості навчання економічних дисциплін у вищих військових навчальних закладах.

Колосінська Віра Станіславівна. Освіта в Україні та Болонський процес: історія, сьогодення та перспективи.

Куковська Тетяна Сергіївна. Становлення сучасної моделі підготовки магістрів юридичного фаху в університетах США.

Денисюк В.В., Кулик Т.М., Опалко К.С. Якість освіти - візитна картка навчального закладу.

Купрікова Світлана Вікторівна. До питання підвищення якості навчання іноземної мови в немовному ВНЗ.

Папушина Валентина Антонівна. Формування естетичної культури студентів шляхом аналізу постмодерністських творів авторів різних культурних традицій.

Писклярова А.В., Мокін Б.І. Синергетичний ефект у процесі засвоєння студентом навчальної дисципліни.

Садовий М.І., Трифонова О.М. Перспективи застосування ІКТ при навчанні фізики для підвищення якості освіти.

Сліпачук Світлана Борисівна. Нормативно-правове забезпечення стандартизації вищої освіти в контексті європейських рекомендацій.

Чернай Мілан. Маркетинг освітніх організацій Словаччини.

КРУГЛИЙ СТІЛ. ПІДСУМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ.

17 00 – 18 00, ауд. 231

 1. Обговорення проекту Концепції національної системи моніторингу якості освіти.
 2. Підсумки V Міжнародної науково-практичної конференції “Науково-методичні засади управління якістю освіти у вищих навчальних закладах”.
 3. Ухвалення резолюції конференції.
 4. Вручення сертифікатів учасникам конференції.
 5. Закриття V Міжнародної науково-практичної конференції “Науково-методичні засади управління якістю освіти у вищих навчальних закладах”.

________________________________________________________________

Видавництво Національного педагогічного університету

імені М.П. Драгоманова. 01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9

Свідоцтво про реєстрацію № 1101 від 29.10.2002.

(044) 239-30-26