Jaaman seudun kyläyhdistys ry

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 2015

Jaamantupa, Jaaman rantatie 140

12.12 .2015 klo 17.00

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus (puheenjohtaja)

 1. Todetaan osallistujat ja osallistumisoikeus

        

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa.

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

        

 1. Käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

        

 1. Käsitellään ja vahvistetaan budjetti vuodelle 2016

        

 1. Käsitellään ja vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2016

        

 1. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

        

 1. Päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkioista ja toiminnantarkastajien palkkioista

        

 1. Valitaan yhdistykselle vuodelle 2016 puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet kohdan 9 mukaisesti

 1. .Valitaan yhdistykselle vuodelle 2016 2 toiminnantarkastaja ja 1 varalle.        

 1. Käsitellään muut kutsussa mainitut asiat

        - Vuoden 2015 jäsenmaksujen perimättä jättäminen

        - Lämmitysvuorot

 1. Kokouksen päättäminen