Upplägg

Nykter/drogfrihet

1. Kontaktmannaskap/enskilda stödsamtal, göra en stödplan          

2. Stödgrupp, 10.00 – 12.00 dagen i dag, fika, temagrupp 

3. AA / NA / ACA/ ALANON möte tre gång i veckan

4. Vid önskan/behov stöd i träff med anhöriga

5. Akupunktur

6.  Drogtester stickprov