DANH SÁCH CBCĐ CÔNG ĐOÀN PHỤ TRÁCH CÁC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

TT

UV BCH CĐ TRƯỜNG

ĐƠN VỊ

CHỦ TỊCH CĐBP

PHẠM ĐỨC THIỆN

KHOA XD

PHẠM ĐỨC THIỆN

QUÁCH VĂN THIÊM

KHOA CKM

HOÀNG TRỌNG NGHĨA

NGUYỄN VĂN TOÀN

KHOA  CKĐ

NGUYỄN VĂN TOÀN

VIỆN  SPKT

HOÀNG ANH

PHẠM THỊ HƯNG

KHOA  CN MAY & TT

LÊ MỸ HẠNH

KHOA  CNHH&TP

ĐẶNG THỊ NGỌC DUNG

HOÀNG TRỌNG MAI SƯƠNG

KHOA  CNTT

LÊ THỊ MINH CHÂU

KHOA  NGOẠI NG

NGUYỄN ĐĂNG NAM

NGUYỄN THỊ LẠI GIANG

KHOA  IN & TT

NGUYỄN NGỌC HẢI

KHOA  KHCB

PHẠM VĂN HIỂN

TRẦN TÙNG GIANG

PHÒNG ĐÀO TẠO

LÊ THỊ VÂN ANH

KHOA  ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TRẦN TÙNG GIANG

TRẦN PHONG VINH

KHOA  LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

ĐỖ HOÀNG LONG

KHOA  CLC

TỐNG VIẾT LONG

LÊ THANH HỮU

PHÒNG CÔNG TÁC HS-SV -QHCC

TRẦN THỊ THU HUYỀN

PHÒNG QLKH - QHQT

TRẦN HOÀNG LINH

NGUYỄN NAM THẮNG

KHOA KINH T

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂM

PHÒNG HC-TH – TT DVSV

PHẠM THỊ HOA

PHÒNG  QTCL - TT THÔNG TIN

ĐỖ THỊ HỒNG YẾN

NGUYỄN THANH GIANG

THƯ VIỆN – Y T

BÙI THỊ LAN

TT HỢP TÁC ĐT QT

ĐẶNG ÁNH HỒNG

ĐỖ THỊ HIẾU

TT KTTH

THÁI BÁ QUANG

PHÒNG ĐÀO TẠO KCQ

LƯƠNG NGỌC THẢO

PHÒNG TCCB

NGUYỄN NGỌC BẢO TỊNH

HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG

PHÒNG KH-TC

ĐẶNG HOÀNG KIM LÊN

PHÒNG QT-CSVC

NGUYỄN THÀNH AN

PHAN KIM THÀNH

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

TẠ THỊ PHƯƠNG NGA

THKTTH

HOÀNG THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ MAI LY

THANH TRA GD - QLCL

NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG

TT VIỆT ĐỨC

THÁI HOÀNG LINH

PHÒNG TBVT

NGUYỄN THỊ MAI LY