Temat zajęć:  Czy można ścinać zdrowe drzewa?

Autor scenariusza:  Witold Ciechanowicz

Wiek uczestników: optymalnie - III klasa szkoły podstawowej

Miesjce zajęć:Leśny Ogród Botaniczny Marszewo

Czas realizacji ok. 90 min. + ognisko (maks. 45 min)

Cele ogólne:

Wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju

Cele szczegółowe

Metody nauczania: zajęcia terenowe - ćwiczenia, obserwacja, pogadanka, pokaz, dyskusja, gra dydaktyczna.

Formy nauczania: praca zbiorowa, indywidualna oraz praca w grupach.

Środki dydaktyczne: las, zlokalizowane gatunki drzew, ścięte drzewa z widocznymi słojami, sosny z wyraźnymi okółkami, drzewa opanowane przez grzyby pasożytnicze, stosy ściętego, przygotowanego do transportu drewna. mapa do biegów na orientację odwzorująca ogrodzony, bezpieczny teren, busola, karta zajęć, terenowe tablice edukacyjne. W przypadku załamania pogody: prezentacja multimedialna, interaktywne tablice edukacyjne, drewniane domki do samodzielnego montażu (3 szt.).

Forma nauczania: spacer fragmentem leśnej ścieżki edukacyjnej zajęcia terenowe w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo.

Przebieg zajęć:

  1. Leśnik - edukator prowadzi spacer fragmentem ścieżki edukacyjnej “Szlak wiewiórki” (ok. 45 min.)
  1. Uczniowie na wyznaczonym terenie odnajdują siewki drzew, młode drzewa. Przy pomocy prowadzącego oznaczają wybrane gatunki (sosna, świerk, buk, klon)
  2. Uczniowie oglądają drzewo opanowane przez grzyby pasożytnicze (huby). Prowadzący objaśnia rolę grzybów w rozkładzie drewna.
  3. Prowadzący dyskutuje z uczniami o tym czy w lesie można wycinać zdrowe drzewa. Prosi o uczestników o zamknięcie oczu i wyobrażenie sobie, że z ich domu znika wszystko co zostało zrobione z drewna, po czym prosi uczestników o podzielenie się wrażeniami. Wyjaśnia, że w miejsce wyciętych zdrowych drzew sadzi się nowe drzewa, na tym polega zrównoważona gospodarka. Podkreśla problem deforestacji Ziemi w skali globalnej, unikalną pozycję Europy i Polski (powierzchnia lasów rośnie).
  4.  Prowadzący zajęcia ścina przy pomocy siekiery suche gałęzie świerkowe - rozpałkę do wspólnego ogniska.
  1. Nauczyciel (opiekun grupy) organizuje i prowadzi grę terenową. (ok. 45 min)
  1. Uczniowie dobierają się w pary, każda z nich otrzymuje kartę zadań z mapą i busolę. Nauczyciel pokrótce przypomina zasady posługiwania się mapą i pozwala na rozpoczęcie gry.
  2. Uczniowie realizują zadania z karty zadań polegające na odnalezieniu w terenie konkretnych miejsc i wykonanie związanych z nimi zadań  (m.in. znalezienie pobliskiego pomnika przyrody, konkretnych okazów drzew, w tym chronionych, oszacowanie  wieku drzewa po słojach itp.)
  1. Prowadzący prowadzi krótką dyskusję dot. ognia w lesie. Rozpala ognisko. Przerwa na posiłek
  2. Nauczyciel wypełnia ankietę ewaluacyjną dot. zajęć. Sprawdza poprawność wykonania zadań gry terenowej. Nagradza uczniów drobnymi upominkami otrzymanymi od prowadzącego zajęcia leśnika - edukatora.

W razie załamania pogody zajęcia prowadzone są w ogrzewanym budynku w oparciu o prezentację multimedialną, tablice edukacyjne oraz drewniane domki, montowane przez dzieci (podział na grupy).