VAKTHOLD I IDRETTSHALLEN NIH
20
15/16

Oslo friidrettskrets leier Hall 3 i idrettshallen for trening mandager og fredager gjennom vinteren.

IL Koll - friidrett har vakt for friidrettskretsen på disse treningene.

Treningstider:

All trening foregår i Hall 3, som er den innerste delen av idrettshallen

Instruks for vakten:

  1. Vaktpermen utleveres i resepsjonen. Dette er en rød mappe som er merket IL Koll/Oslo friidrettskrets og som ligger under disken. I mappen ligger krysseliste og skrivesaker.
  2. Alle som trener i Hall 3 skal krysses av på liste. De som ikke står på listen føres opp i et ledig felt nederst på arket. Om nødvendig noteres navn og klubb på et eget ark.
  3. I de to ytterste hallene er det andre leietakere, som vi ikke skal bry oss om. Merk at Koll Friidrett leier Hall 2 fredag 17-18 for våre yngre utøvere. Disse skal ikke føres på listen.  
  4. Noen ganger vil det komme organiserte grupper for å trene i hallen. Dette er for eksempel i forbindelse med treningsamlinger eller forbundets treningsprosjekter. Disse gruppene føres inn som én bruker i listen med antall i gruppen på riktig dato (se oppføringen for Rekrutteringslandslaget i kast som et eksempel)
  5. Påse at de som trener, begynner å rydde 5 minutter før, slik at hallen er klar til neste leietaker innen kl. 18.00. Se til at alt utstyr som er i bruk blir satt tilbake på plass. Ikke forlat hallen før du er sikker på at alt blir ryddet. Dersom hallen ikke er ryddet, må driftspersonalet gjøre det. Friidretten vil da bli belastet ekstra leie og det kan redusere inntektene våre for denne dugnaden!
  6. Mappen leveres tilbake i resepsjonen etter endt vakt.
  7. Hvis det er noe dere lurer på kan dere kontakte Thor på 98620227 eller Jostein på 97701031