DHO’en knyttet til AT-forløbet “Drømmen om det perfekte samfund”

Forslag til problemformuleringstyper dansk

Forslag til problemformuleringstyper historie

Overspørgsmål:

Hvordan udtrykkes drømmen om det perfekte samfund i [...]?

Underspørgsmål, der dækker de taksonomiske niveauer

- Analyser og fortolk/analyser og vurdér [...] med særligt henblik på, hvordan drømmen om det perfekte samfund udtrykkes.

- Foretag en periodemæssig perspektivering, idet du sammenholder  [...] med (noget a la strømningerne i tiden)

Eller:

- Redegør for strømningerne i litteraturen/billedkunsten/filmen i perioden [...]

- Analyser og fortolk (fiktion)/analyser og vurdér(sagprosa) [...] med særligt henblik på, hvordan drømmen om det perfekte samfund udtrykkes.

- Foretag en perspektivering til [...]

Hvorfor, hvordan og med hvilke konsekvenser gennemføres drømmen om det perfekte samfund?

Inspirationskatalog

I denne tabel finder I stikord til, hvad man kunne beskæftige sig med i sin DHO.

Periode

Danskfaglige emner

Historiefaglige emner

Oplysningstiden og borgerlig revolution (1700-1800)

-Holbergs komedier, f.eks. Jeppe på Bjerget eller Erasmus Montanus.

-Oplysningsfilosoffernes idé om det gode samfund.

-Den franske revolution 1789-1794 - menneskerettigheder og kampen mod enevælden.

-Liberalismens fremvækst og idé.

-Den amerikanske revolution 1776-1783

-Lanboreformerne og Stavnsbåndets ophævelse 1788

1.     Nationalromantik og folkets revolution (1800-1870)

- Nationalromantiske digte af Oehlenschläger eller H.C. Andersen.

-Andersens eventyr.

- Thomasine Gyllembourgs dannelsesromaner/noveller.

- Grundtvigs sange og salmer

Billedanalyse af Købke, Eckersberg, Lundbye, Rørbye,  mv.

- Det antikke demokrati og det moderne danske demokrati

- Indførelsen af demokrati i Danmark

- Karl Marx’s kommunistiske Manifest 1848

Slaget på Reden (1801),

Københavns bombardement (1807),

 Wienerkongressen og tabet af Norge, småstat, statsbankerot (1813), nationalromantik, nationalliberalisme, demokrati (1834/1849), fra helstat til nationalstat. Hvad udad tabes skal indad vindes osv.

“1864”: Det militær nederlag og den nationale fortælling.

Det moderne gennembrud: Proletariatet og naturvidenskabens revolution (1870-1900)

Noveller af Herman Bang (Stille eksistenser),

- Pontoppidan,

-J.P. Jacobsen,

-dramaer af Ibsen eller Strindberg.

- Marie Bregendahl “En Dødsnat” og “Ved Lars Skrædders Sygeseng”.

- Amalie Skram

Billedanalyse: Paul Fischer

Billedanalyse: Erik Henningsen, Frants Henningsen

·      Arbejderbevægelsen og slaget på Fælleden 1872

·      Partiernes fødsel og bud på det gode samfund

·      Forfatningskampen og systemskiftet 1901 i Danmark

·      Andelsbevægelse og industrialisering i Danmark

·      Familieliv – strukturer og værdier

Se også dette dokument fra Niels om de mange muligheder i det moderne gennembrud:

Om det moderne gennembrud fra NK

Modernisme, kulturkamp og ideologiernes revolution (1900-1945)

Mellemkrigstidsmodernisme: Tom Kristensen, Rudolf Broby-Johansen. Emil Bønnelycke.

- Storm Ps samfundssatire  

- politisk propagandamateriale

- Hans Scherfig

- Hans Kirk

- H.C. Branner

- Harald Herdal

- PH

- Knud Sønderby,

-evt. Karen Blixen?

-Billedanalyse af avantgardekunst (futurisme, ekspressionisme) modernistiske, kubistiske, surrealistiske malerier.

Analyse af politiske taler?

Tysk fascisme

Kanslergadeforliget 1933

Industrialisering, velfærdsstat og kulturrevolution (1945-1973)

Klaus Rifbjerg,

-Peter Seeberg

- Villy Sørensen

-Leif Panduro,

-Steppeulvene,

- Dan Turell,

-Suzanne Brøgger

-Vita Andersen

- Dorrit Willumsen

- Hans Jørgen Nielsen (Fodboldenglen - selvom den er fra 1979?)

- Protestsange (Inger Christensen - “Det”)

-Protestgruppen, “Solvognen” - evt. en medie-analyse af fremstillingen af dem??

- Den danske velfærdsvision efter Anden verdenskrig

-Ungdomsoprøret

Postmodernisme/senmodernisme (1973 – nu)

- Svend Åge Madsen

- Michael Strunge

- Søren Ulrik Thomsen

- Biografisk fiktion, der spiller på  dobbeltkontrakten (Yahya Hassan, Maja Lee Langvad, Hassan Preisler, Knud Romer, Christel Wiinblad (hende med digtene om sin bror), hende med digtene om kendte mennesker, Lone Aburas, Jens Blendstrup).

- taler/politisk valgmateriale

SMS-romaner

- Retorisk analyse af politiske taler (Anders Fogh, Lars Løkke Rasmussen, Helle Thorning-Schmidt etc.)

·      Familien under forandring

·      Arkitektur – udtryk og budskab

·      Individualisering og samfund

Litteratursøgning

Vi anbefaler jo først og fremmest, at I bruger biblioteket, når I skal finde relevant litteratur. Både BGs Studiecenter og jeres lokale bibliotek vil være gode steder at starte. Bibliotekarerne er uddannede til at hjælpe jer med at finde præcis det, som I søger, så brug dem i jeres arbejde med DHO’en. Dog findes der sider på nettet, som er skrevet af fagpersoner og derfor kan fungere som supplement til en tur på biblioteket.

Her søger du i Studiecentrets bogbestand

Her kan du søge bøger fra landets biblioteker og bestille dem til dit eget, lokale bibliotek

Særligt til dansk

Litteratursiden.dk, der både indeholder forfatterprofiler og analyser af litteratur

På dr.dk/gymnasium findes der masser af materiale om danske forfattere. Kræver uni-log in

da-net.dk indeholder korte introduktioner til perioder og tekster

Kalliope.dk er en hjemmeside dedikeret til ældre dansk lyrik

filmcentralen.dk er Dansk filminstituts streamingtjeneste, hvor man kan se dokumentar, spille- og kortfilm gratis. Kræver uni-log in.

Dansk Filminstituts hjemmeside kan man finde en oversigt over dansk films historie med masser af eksempler.

fra EMUs Sko-da (Skolernes Databaseservice), som kræver uni-log in kan du få adgang til

-forfatterweb.dk - om forfattere og litterære temaer

-faktalink.dk - om forskellige faglige emner

-litteraturtolkninger - muligheden for at søge kun på specifikke litteraturtolkninger

-Infomedia - hvor man kan søge på alle typer af (avis)artikler, også dem en simpel google-søgning ikke giver dig adgang til!

Danskernes Akademi er en side under dr.dk, hvor fagpersoner holder oplæg om spændende sager, herunder kultur og sprog.

I Arkiv for Dansk Litteratur finder man ældre tekster i fuld længde af bl.a. H.C. Andersen, Blicher og mange andre danske forfattere.

I Danske Taler finder man et udvalg af ældre og nyere danske taler

Særligt til historie

Danmarkshistorien.dk oversigt fra Aarhus Universitet

www.his2rie.dk kildesamling til DK og verden

Artikel om Danmarks industrialisering

http://www.his2rie.dk/index.php?id=5820

 

Oversigtspamflet fra Nationalmuseet

http://natmus.dk/fileadmin/user_upload/natmus/undervisning/dokumenter/dk_historier/det_moderne_gennembrud-uv_mat.pdf

 

Faktalink om Naturalismen og det moderne gennembrud

http://www.faktalink.dk/titelliste/natu

 

KVINFO’s hjemmeside om det moderne gennembruds kvinder

http://www.kvinfo.dk/side/561/article/65/

 

Hjemmeside om bl.a. udvandringens historie (kræver unilogin)

http://www.historiefaget.dk/temaer/kulturmoeder/

Er du i tvivl om, hvordan man citerer korrekt? Tjek http://www.stopplagiat.nu