09/04/2014

  1. ริวโจได้รับรูปใหม่ตอนร่างไค
  2. เพิ่มเสียงตอนแต่งงานให้กับจิโตะเสะจิโยดะ และเมื่อรีโมเดลเป็นร่างเรือบรรทุกเครื่องบินไค 2 จะมีเสียงตอนเติมน้ำมันเพิ่มอีก
  3. เพิ่มเสียงใหม่ให้กับชิมะคาเสะ (ร่างไค)
  4. ถอดไอเทม 「艦娘へのクッキー」 ออก
  5. ใส่เพลงใหม่ 「海上護衛戦」 ที่ด่าน 1-5 กลางคืนเป็นเพลง 「夜戦Ⅱ」
  6. ใส่อาวุธใหม่ให้กองเรือทะเลลึก
  1. 戦艦ル級(เรือธง) / 戦艦タ級(เรือธง): เปลี่ยนจากปืนรองเป็นเครื่องบิน
  2. 戦艦タ級 / 重巡リ級(Elite) / 重巡リ級(เรือธง) เพิ่มเครื่องบินให้
  1. เพิ่ม UI ใหม่ ให้กดเปลี่ยนเรือที่ไม่ใช่เรือธงออกได้แค่คลิกเดียว