iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1947 / augusztus / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1947. augusztus

Összeállította Balla Enikő, 2018.

1947 augusztusában megkezdődtek a hároméves gazdasági terv munkálatainak végrehajtása és annak ünneplése.

A magyar politikában több változás is történik a hónapvégi választások elött, a folyóiratokban is számtalan cikket olvashattunk ebben a témában. Rákosi a két munkáspárt egyesítésének gondolatát veti fel, amit késöbb elvetnek, a Szabad Szó című lap ismerteti Márton Áron körlevelét, amiben felhívja az egyházmegye papjainak a figyelmét a Romániai Magyar Népi Szövetséggel való kapcsolat megszakítására. Megalakul a Magyar függetlenségi párt, eközben a Magyar radikális párthoz további tagok csatlakoztak. A Demokrata Néppárt sajtótájékoztatón ismerteti a a választási programját. Eközben Bulgáriában halálra ítélik Nikola Petkovot, a Bolgár Népi Földműves Szövetség vezetőjét. Következtében az ellenzéki pártot betiltják, az ítéletet szeptember 24-én hajtják végre. A választások eredménye a hónap végén derült ki, a leadott szavazatok száma kereken 5 millió. Azonban a választási csalások a Magyar Kommunista Pártot többletszavazatokhoz jutattják,  hamis választói névjegyzékekkel és 60-80 ezer kékcédula felhasználásávall, amelynek segítségével egy személy többször is szavazhatott. A legerősebb ellenzéki pártként a Demokrata Néppárt kimagasló eredményt elérve kerülhetett be a Parlamentbe.

Folytatódnak Magyarországon a svábok kitelepítése, ezúttal Németország szovjet megszállási övezetébe. A hónap végéig 10 381 személyt telepítenek át, akik után 20 651 hold föld és 1685 ház marad vissza. A műveletet többen is ellenezték, köztük volt Mindszenty József bíboros, aki pásztorlevélben tiltakozott a kitelepítés ellen. A hónapban tragédia is sújtotta az országot,  tömeggyilkosság híre rázta meg az embereket a Pilisben, a Kékvíz-forrásnál. Több száz rendőr vette üldözőbe a gyilkost, azonban a tettest soha nem ítélték el.

Magyarország és Nagy-Britannia kereskedeli egyezményt ir alá a hónap közepén Londonban. Azonban hamarosan Nagy-Britannia tiltakozsását váltja ki az, hogy a Magyarország kedvezményben részesít négy magyar-szovjet vállalatot, ezzel megsértve a szerződés kereskedelemre vonatkozó előírását.

A blendi találkozón balkáni föderáció kérdéseit megvitatva Jugoszláv-bolgár egyezményt irtak alá. Az USA tiltakozott a magyar kormánynál, hogy a parlamenti választásokat úgy készítették elő, hogy azt a kommunisták nyerjék meg. Nagy-Britannia kinyilvánítja India korona gyarmat függetlenségét, megalakul az Indiai Unió és a két részből álló muszlim Pakisztán.

Erdős Sándor, olimpiai bajnok magyar vívó ebben a hónapban 21.-én született, 26.án pedig  Nicolae Dobrin, román labdarúgó.

Napi események

augusztus 1. - Megkezdődik a három éves gazdasági terv végrehajtása.

Rákosi Mátyás felveti a két munkás párt egyesítésének gondolatát; az Szociáldemokrata párt visszautasítja a javaslatot.

Megkezdődik a Ferihegyi repülőtér építése.

Tito és Dimitrov a bledi találkozón a balkáni föderáció kérdéseit megvitatva bolgár-jugoszláv egyezményt ír alá.

Létrejön a Gazdasági Vasutak Igazgatósága a Gazdasági vasutak kezelésére.

Budapesten megalakul az 1. Honvéd Önálló Rádió felderítő Század.

augusztus 3. - A marosvásárhelyi Szabad Szó ismerteti Márton Áron körlevelét, amelyben a főpap felszólítja egyházmegyéje papjait, hogy szakítsanak meg minden kapcsolatot a Romániai Magyar Népi Szövetséggel, és ha tagok, lépjenek ki a szervezetből.

augusztus 4. - Pfeiffer Zoltán elnökletével megalakul a Magyar Függetlenségi Párt.

augusztus 6. - A Magyar Radikális Párt közleményben adja hírül, hogy Peyer Károly és néhány szintén kizárt szociáldemokrata párttársa csatlakozott az MRP-hez.

Bulgáriában megkezdődik a Nikola Petkov, az ellenzék egyik vezető politikusa és társai elleni per. 16-án kötél általi halálra ítélik és kivégzik.

augusztus 7. -Thor Heyerdahl norvég kutató balsafából készült, Kon-Tiki nevű tutaján, 101 napos út, 4300 km megtétele után megérkezik Raroiára, bizonyítva, hogy a Csendes-óceánt áthajózva, a régi időkben is eljuthattak Dél-Amerikából Poli-néziába.

augusztus 8. - Mindszenty József bíboros pásztorlevélben tiltakozik a svábok kitelepítése ellen.

augusztus 9. - Magyarország és Nagy- Britannia kereskedelmi egyezményt köt Londonban.

augusztus 10. - Barankovics István Győrött sajtótájékoztatón ismerteti a Demokrata Néppárt választási programját.

augusztus 11.- Nagy-Britannia tiltakozik a magyar kormánynál, amiért Magyarország négy magyar–szovjet vegyesvállalatot kedvezményekben részesít, ezzel megsértve a békeszerződés kereskedelemre vonatkozó előírásait.

augusztus 14. - Emigrál Sulyok Dezső, a Szabadságpárt v. vezetője.

Mindszenty József bíboros bejelenti, hogy értesülései szerint a Szentszék nem kívánja helyreállítani a diplomáciai kapcsolatot Magyarországgal; a magyar katolikus egyház számára iránymutatónak nevezi a vatikáni állásfoglalást. A bíboros Dinnyés Lajos miniszterelnöknél tiltakozik a választói névjegyzékek összeállítása során elkövetett törvénytelenségek miatt.

Pakisztán függetlenségének kikiáltása

Danielle Steel, amerikai írónő ezen a napon született

augusztus 15. - Mindszenty József bíboros Esztergomban a püspöki kar és 60 ezer hívő jelenlétében megnyitja a Mária-évet.

Bulgáriában halálra ítélik Nikola Petkovot, a Bolgár Népi Földműves Szövetség vezetőjét. Az ellenzéki pártot betiltják. Az ítéletet szeptember 24-én hajtják végre

Nagy-Britannia kinyilvánítja India korona gyarmat függetlenségét, megalakul az Indiai Unió és a két részből álló muszlim Pakisztán.

augusztus 17. - Az USA tiltakozását fejezi ki, mert a hónap végén esedékes magyarországi parlamenti választásokat oly módon készítették elő, hogy azt a kommunisták nyerjék.

Tömeggyilkosság a Pilisben, vasárnap a Szentendre fölötti Kékvíz-forrásnál. Több száz rendőr vette üldözőbe a gyilkost, de soha nem ítélték el a tettest.

augusztus 18. - Andrej Visinszkij szovjet külügyminiszter válaszol a svéd kormány megkeresésre, és közli: „…alapos vizsgálat után megállapítást nyert, hogy Raoul Wallenberg nincs a Szovjetunióban”.

augusztus 19. - Újból megkezdődik a magyarországi „svábok” kitelepítése, ezúttal Németország szovjet megszállási övezetébe. A hónap végéig 10 381 személyt telepítenek át, akik után 20 651 hold föld és 1685 ház marad vissza.

augusztus 20. - Altöttingben tanácskozásra gyűlik össze az 1939-ben választott Képviselőház emigrációban élő 56 egykori képviselője. Az „altöttingi országgyűlés” Magyarország ideiglenes kormányzójává választja kisbarnaki Farkas Ferenc v. vezérezredest.

A budapesti Szent István körúton üzembe helyezik a főváros első automatikus forgalomirányító berendezését („villanyrendőrt”).

augusztus 21. - Az ENSZ elutasítja a legyőzött országok, köztük Magyarország felvételi kérelmét a világszervezetbe.

A katasztrofális szárazság okozta károk elhárításához szükséges financiális fedezet biztosítása érdekében a CSKP KB elnöksége a milliomosok megadóztatását javasolja, és ennek érdekében kampányba kezd.

Ezen a napon született Erdős Sándor, olimpiai bajnok magyar vívó.

augusztus 22. - A köztársasági elnök Károlyi Mihályt kinevezi Magyarország párizsi követévé.

augusztus 23. - Romániaiparlament ratifikálja a párizsi békét.

augusztus 24. - 84 tagú magyar küldöttség részvételével Párizsban megkezdődnek a IX. főiskolai világjátékok.

augusztus 26. - A Szovjetunió ratifikálja a párizsi békeszerződéseket.

Bulgáriában feloszlatják a N. Petkov vezette ellenzéki BNFSZ-t.

Ezen a naponszületett Nicolae Dobrin, román labdarúgó.

augusztus 27. - Montreux-ben megkezdi első kongresszusát az Európai Föderalista Unió, amely antikommunista atlanti erőként határozza meg önmagát.

Mint párizsi magyar követ Károlyi Mihály átadja megbízólevelét Vincent Auriol francia köztársasági elnöknek.

augusztus 28. - Ezen a napon született Gothár Péter, Kossuth-díjas magyar rendező, filmrendező, a nemzet művésze.

augusztus 29. - A Budapesti Népbíróság első fokon ítéletet hirdet Mistéth Endre és társai, a „Magyar Közösség-összeesküvéshez” kapcsolt kisgazda csoport perében.

A Szu LT Elnöksége ratifikálja a Mo-gal kötött békeszerződést.

augusztus 30. - Eszterhás György, Vajda Endre, Slachta Margit és Pfeiffer Zoltán, „a választások tisztasága felett érzett súlyos aggodalmaik alapján”, beadványban fordulnak Tildy Zoltán köztársasági elnökhöz.

augusztus 31. - Országgyülési választásokat tartanak Magyarországon. A leadott szavazatok száma kereken 5 millió. Választási csalások révén az MKP többletszavazatokhoz jut; a manipulációhoz hamis választói névjegyzékeket és 60-80 ezer ún. kékcédulát használnak fel, amelynek segítségével egy személy többször is szavaz.

A DNP kimagasló eredményt ér el, a legerősebb ellenzéki pártként kerül a Parlamentbe.

A magyar sportolók 18 arany-, 6 ezüst- és 7 bronzéremmel az éremtáblázat második helyén végeznek a párizsi Universiadén.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére


03 |vissza a lap tetejére

Kronológia

A marosvásárhelyi Szabad Szó ismerteti Márton Áron körlevelét, amelyben a főpap felszólítja egyházmegyéje papjait, hogy szakítsanak meg minden kapcsolatot a Romániai Magyar Népi Szövetséggel, és ha tagok, lépjenek ki a szervezetből.

Kivonat a napisajtó híreiből (Forrás: Szabad Nép, V. évfolyam 175. szám)

10 hónappal ezelött vetették fel a terv gondolatát a Maigyar Kommunista Párt III. Kongresszusa. Csaknem 10 hónapba telt, hogy törvény legyen belőle. Hatására az ipari termelés nő, stabilizálják a pénzt. Augusztus első és második napján ünnepelték a terv sikereit, feldíszitett kapukkal, íróasztalokkal, mutatván,hogy a terv nem csak kormányprogram hanem ott él minden magyar dolgozó szivében. Továbbá beszámolókkal és beszédekkel is ünnepeltek. A terv feltételei, mindenekelött az, hogy a gazdasági élet újra beindult, a közlekedés fejlődött, megindult a külkereskedelem, pénzromlás megállítása. Azonban a sikerhez még megannyi végrehajtandú feladat vár az országgyűlésre, ezért egy stabil kormányzatot kell létrehozni a választások által.

Új törvényhozást választ az ország, szavazópolgárokon múlik,hogy milyen lesz a népképviselet. A magyar kommunista párt kampánycikke olvasható, igazságos, fedhetetlen, erős demokráciát akarnak. Ha erős lesz a kommunista párt akkor a demokrácia is erős lesz, ami jólétet, rendet és függetlenséget nyújt az emberek számára. A párt a magyar nép jólétére küzd, többek között fontosnak tartja a munkanélküliség megszüntetését, a bankok államosítását, a nemzeti jövedelmek igazságos elosztását, a bérek emelését, a nagyjövedelmeket megadóztatását, ez egyház szerepét, a földműves szövetkezeteki mozgalmak fejlesztését.

Találhatunk egy cikket a vásárlási szokások bemutatásáról, ahol megtudjuk, hogy a háziasszonyok az árut több hely végignézése után veszik csak meg ott ahol annak a legkedvezőbb az ára, még a kóstolók ellenére sem veszik azonnal meg.

A hároméves terv küszöbén az idei termés eredményeiből látszik, hogy a termés  a tavalyi évhez képest növekedett. 24.3 millió mázsa termés várható, ami a legutóbbi becslésekkel szemben 1 millió, a múltévivel szemben 10 millió mázsával nagyobb termést jelent, ezenfelűl  az állatállomány is jelentősen emelkedett.

Négyszáznegyvenöt volt hadifogoly érkezett szombat reggel Debrecenbe, 266 honvéd, 127 polgáriszemély, öt munkaszolgálatos, 45 tiszthelyettes és két tiszt. Vasárnap valamennyien hazaérkeznek családjukhoz.

Ötször annyi étel érkezett Budapestre mint egy évvel korábban, 220 vagon és 100 kocsi élelem.

A francia szocialista párt egyik baloldali szakszervezeti vezetője Capocci kijelentette: ,,...ha a szocialistáik jobban hisznek a polgárságnak, mint a munkásosztálynak, akkor már nem is szocialisták többé…” ezzel a párt balra csúszását bizonyította.

Francia országban választójog reformot hajtanának végre, a 35 ezer főnél népesebb városokban arányos képviselet lenne, az ennél kisebb városokban pedig 2 menetes, többségi rendszert alkalmaznának. A reform célja a kommunisták minél inkább háttérbe szorítása.

Az unio felszólította indonéziát és hollandiát hogy szüntessék be a harcokat. Az egyesült szervezetek biztonsági tanácsa 8:0 arányú szavazattal felszólította a két ország kormányát  az ellenségeskedés berekesztése miatt, emellett a tárgyalások menetéről is állandó tájékoztatást kért. Azonban a holland csapatok még nem kaptak utasítást a hadműveletek beszüntetésére.

Ausztriában ujabb drágasági hullám, az egyes termékek árát akár duplájára, az áram, gáz, liszt ára 80%-al emelkedett. Bécs kávéházában a rendőrség fekete kereskedelem miatt letartóztatott 20 külföldi állampolgárt, többsége magyar spekuláns. Ők útlevél nélkül szöktek át a határon és igyekeztek nyugatra.

A könyvnapok alkalmából Rákosi elvtárs felvette a könyvek drágaságának kérdését, megalakult a Könyvbarátok egyesülete amely olcsó könyvekkel kívánja ellátni az embereket.

Időjárás: Továbbra is tart a meleg, szombaton a hőmérséklet akár a 26 fokot is elérheti, azonban helyenként záporeső, zivatar is várható.

Összeállította Balla Enikő, 2018.


04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére


14 |vissza a lap tetejére

Pakisztán függetlenségének kikiáltása.


15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére


31 |vissza a lap tetejére

Kronológia

1947. augusztus 31-én tartották az un. "kékcédulás" választást, amely egyben az utolsó  többpárti választás volt Magyarországon 1990. március 25.-ig.

"A választásokat a kommunisták nyerték, és bár 300 ezerrel növelték a szavazatszámukat, így, csalásokkal együtt, helyenként szakadékszerűen lejtős pályán is csak az ország 22 százaléka választotta őket. A kékcéduláknak, ha csak pár tízezernyi pluszszavazatról is volt szó, lett jelentőségük: ezek is kellettek ahhoz, hogy a koalíciós pártok együttesen elérjék a 60 százalékot, ez egy olyan előzetesen meghatározott határvonal volt, amit a választási rendszer extrán, a kiosztható mandátumok 80 százalékával jutalmazott.

A korlátozások, csalások, visszaélések és az egyenlőtlen feltételek miatt 1947-ben már nem szabad választásokra került sor – erősítette meg az Indexnek Ignácz Károly történész, a téma és a korszak szakértője a Politikatörténeti Intézetből. A választási eredmények azonban így is tanulságosak, és Ignácz szerint összességében mindennel együtt elég reális képet adnak az akkori társadalom politikai tagoltságáról. A szavazatarányok változása ‘45-höz képest főleg a kisgazdák leszalámizásának köszönhető, de az ő régi támogatóik nagyrészt az ellenzéket választották, a Baloldali Blokk (a kommunisták, a szocdemek és a parasztpárt) együtt sem érte el az 50 százalékot. A többség még ekkor, az ország szovjetizálása közben is a „polgári” pártokat támogatta.

Mindennek már kevés gyakorlati jelentősége volt: a polgári ellenzék maradékát a következő hónapokban ledarálták, a kommunisták a kierőszakolt pártegyesítéssel lenyelték a szociáldemokratákat, az 1947-ben megválasztott országgyűlés pedig alig másfél évig működött; 1949-ben, az egypárti, kommunista parlament összeülése után már a politikai szalámigyárat is le lehetett állítani: a demokrácia utolsó morzsáit úgy söpörték le, hogy ekkor már azzal sem kellett törődni, hogy hivatalosan betiltsák a pártokat."

Kolozsi Ádám: Parlamentbe beszkártistát, küldjük oda a Tóth Miskát! Index.hu, 2017. 08. 31.


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források