Kontakt

Lacuna, s.r.o.

IČO: 50 693 379,

zapísaná V Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,

Oddiel: Sro,

Vložka číslo: 67108/L

Sídlo: A. Škarvana 23/17 02744 Tvrdošín

Číslo: +421 904433424,

Email: redakcia@smoothierecepty.sk 

Číslo účtu: 2001157981 / 8330