Kurs        : Blender 3D Dizayn
Konu        : Mağara Modelleyelim
Blender Versiyon : 2.6x
Seviye        : Amatör
Yazar        : Neal Hirsig (nhirsig@tufts.edu)

Çeviri        : Ömer ORUÇ

      (May 2012)

Mağara

Blender’ı açın ve mevcut kübü seçip onu silin.

Önden görünüme geçin.

NUM-5 ile ortografik moda geçin.

3D Cursor X,Y,Z=0 olarak yerleştirin.

SHIFT-A ‘ya basın ve sahneye bir silindir objesi ekleyin.

Sol alt tarafta oluşan Araçlar Paneli → Cap Fill Type = Nothing yapın. Böylece silindirin kapakları yok olur ve bir tüp şeklini alır.

Sağ taraftaki Properties Paneli → Rotation → Y=90 yapın.

Dimensions → X = Y = 2 ve Z = 12 yapın.

Edit moda geçin. Tüm noktalar seçimdışı. Sol taraftaki Araçlar Paneli → “Loop Cut and Slide” a basın.

Silindir merkezinde dikey pembe çizgiler görünceye kadar farenizi hareket ettirin. Fare tekerini 5 çizgi görünceye kadar döndürün.

Sol tıklatarak onaylayın.

A TUŞU ile seçimdışı. A TUŞU ile her şeyi seçin. Araçlar Paneli → “Subdivide” a iki kez tıklatın.

Bu bize modellememizi rahatça yapabilmemiz için çok sayıda nokta verecektir.

A TUŞU ile seçimdışı. TAB ile edit moddan çıkın. Properties Paneli → Item = “Cave(Mağara)” adını verin.

KAMERA VE IŞIKLANDIRMA:

Önden görünüm. Kamera objesini seçin ve onu aşağıda gösterildiği gibi cave obesinin sol tarafına yerleştirin.

Kameranın rotasyonunu X=90, Y=0 ve Z= -90 yapın.

Üstten görünüm. Kamerayı aşağıdaki gibi yerleştirin.

NUM-0 ‘a basın. Kamera görüntüsüne geçersiniz. Şimdi görüntü aşağıdaki gibi olmalıdır.

Önden görünüme geçin. SHIFT A ile bir Point Lamba ekleyin ve onu aşağıda gösterildiği şekilde mağaranın içine yerleştirin.

Üstten görünüme geçin ve point lambasını aşağıda gösterildiği gibi yerleştirin.

Obje Data editörüne geçin.

Lamp → Energy = 0,360 yapın.

Uzay penceresinde, render image yapın.

Sonuç aşağıdaki gibi olmalıdır.

Blender dosyaınızı kaydedin.

Üstten görünüm. Cave objesini seçin. SHIFT-S(Snap)(Oturt) → 3D Cursor to selection ‘ı seçin.

Böylece 3D cursor cave objesinin orijin noktasına oturtulur. SHIFT-A → Curve → “Nurbs Curveekleyin.

TAB ile edit moda geçin. Aşağıdaki gibi en sağdaki NURBS tutamacını seçin.

İmlecinizi tutamaç noktasının sağına doğru taşıyın ve CTL TUŞU basılı iken sol tıklatın. Aşağıda gösterildiği gibi eğri üstünde yeni bir tutamaç noktası oluşturulur.

TAB ile edit moddan çıkın. Cave(mağara) objesini seçin. Modifier editörüne gidin.

Add Modifier ‘e basın ve mağaramıza bir Curve Modifier ekleyin.

Object = NurbsCurve (Daha önce oluşturmuştuk)

NURBS eğrisi Mağara nesnesini etkiler.

Nurbs eğrisini seçin. TAB ile edit moda geçin. Üst görünümde aşağıda gösterildiği şekilde NURBS eğrisini ayarlayın.

TAB ile edit moddan çıkın. Mağara(Cave) nesnesini, Nurbs eğrisini seçin ve kamera ve point lambasını yeniden içine alacak şekilde aşağıda gösterildiği gibi taşıyın ve tekrar yerleştirin.

Varsayılan Blender lambasını seçin(mağaranın içindeki lambamızı değil) ve silin.

Render alın.

Blender dosyanızı kaydedin.

MATERYALLER:

Mağara Modelleme kursunda materyal eklemek için hazır ettiğimiz “rock.png” ve “ripples.png” dosyalarını kullanacağız.

Cave Objesini seçin. Materyal editörüne gidin. New ‘e basın ve adına “Cave” yazın.

Texture Editör’üne gidin. İlk Texture kanalını seçin. New’e basın ve adına “Cloud Normal Map” yazın.

Varsayılan Blender Generated “Clouds” dokusunu kullanacağız.

Mapping Paneli → Projection = Tube yapın.

Influence Paneli → Specular → Color = seçimdışı, Geometry→ Normal kutusunu seçin ve değerini 2.955 yapın.

Sahneyi renderlayın.

Blender dosyaınızı kaydedin.

Texture editörünü görecek şekilde fareyi yukarı tekerleyin. İkinci texture kanalını seçin. New ‘e basın ve adına “Noise Displace Map(Gürültü Yerleştirme Tekniği” yazın.

Type ‘i Dostorted Noise olarak değiştirin.

Mapping Paneli → Projection = “Tube” yapın.

Influence → Specular → Color seçimdışı ve Geometry → Displace = 0.124 yapın.

Sahneyi renderlayın.

Blender dosyanızı kaydedin.

Mağara objesi için 3.texture kanalını seçin. New’e basın ve adına “Rocks” yazın.

Type = “Image or Movie” yapın. Open düğmesine basın. Bilgisayarınızdan rock.png dosyasını bulun ve onu açın.

Image Sampling paneli → Flip X/Y ‘yi seçin.

Image Mapping paneli → Repeat X=6 ve Y=6 yapın.

Mapping paneli → Projection = “Tube” yapın.

Size → X= 2.0 ve Y= 0.5 yapın.

Sahneyi renderlayın.

Blender dosyanızı kaydedin.

Mağara nesnesi seçiliyken, Materyal Paneline gidin(3 texture kanalına sahip “Cave” adından bir materyal oluşturmuştuk)

Specular Paneli → Intensity = 0 yapın.(specular(yansıtıcı) görünümü istemiyoruz.)

Önden görünüme geçin. Kamera ve point lambasını aşağıdaki gibi ayarlayın.

Sahneyi renderlayın.

Blend dosyanızı kaydedin.

Üstten görünüme geçin. 3D cursorunuzu Cave objesinin merkezine yerleştirin. SHIFT-A → Mesh → Plane ekleyin. S TUŞU ile aşağıda gösterildiği şekilde büyütün.

Adına “River” yazın.

Önden görünüme geçin. Rive objesini aşağıdaki gibi yerleştirin.

Sahneyi rendırlayın.

River objesi seçiliyken, Materyal editörüne gidin. New ‘e basın ve adına “River” yazın.

Texture Editörüne gidin. New’e basın ve adına “Rippled Water” yazın.

Type = Image or Movie yapın. Open’a basın. ripples.png dosyanızı bilgisayarınızdan bulun ve onu seçip açın.

Materyal editörüne gidin.

Specular Paneli → Intensity = 0.105’in altına düşürün.

Görüntüyü renderlayın.

Transparency Panelini işaretleyerek seçin. Alpha = 0.803 yapın.

Sahneyi rendırlayın.

Mirror Panelini işaretleyerek seçin. Reflectivity = 0.224 yapın.

Sahneyi rendırlayın.

World Editör’e gidin.

Sahneye bir Mist Effect ekleyeceğiz. Horizon Color renk paletine tıklatın. R=0.726, G=0.716 ve B=1 yapın.

Mist Panelinin checkbox’ını işaretleyin.

Depht = 20, Start = 0 ve Height = 1.616 yapın.

Sahneyi rendırlayın.

Mağaramızın biraz fazla düzgün. Üstten görünüme geçin. Cave objesini seçin. TAB ile edit moda geçin. Box seçim ile aşağıdaki gibi noktaları seçin.

S TUŞU ‘na basın ve aşağıdaki gibi daraltın.

Daraltırken point lambasının içerde kalmasına dikkat edin.

Sahneyi rendırlayın.

Kamera ve lambayı aşağıda gösterildiği şekilde olması için ayarlayabilirsiniz.

Bitmiş Blender dosyasını “Cave_Complete.blend” olarak BURADAN indirebilirsiniz.