Acep_Logo.jpg

Morning Announcement Week 6 (Between 18th – 22nd June, 2018)

Semester 1 Academic Year 2018

Thai

เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายกิจการนักเรียน

1.ในวันที่14มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมางานกิจกรรมพิเศษและสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้มีการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู แต่งตั้งประธานสี และแต่งตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2561 ทางฝ่ายกิจการนักเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และขอขอบคุณสำหรับทุกๆฝ่ายในการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

2. ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนได้จัดให้มีการไปทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น Year 2 ณ สวนสามพราน ริเวอร์ไซต์ จ.นครปฐม และนักเรียนระดับชั้น Year 5 (Year 5 Field Trip) ณ บ้านครูธานี จ.ปทุมธานี จึงขอให้นักเรียนพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ตามวัน และเวลาที่ได้ทำการนัดหมายไว้แล้ว

3. ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนได้จัดการอบรม การซ้อมการป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และสร้างความตระหนักในการเกิดอัคคีภัย โดยวิทยากรจากหน่วยงานป้องกันสาธารณะภัย อบต.พันท้ายนรสิงห์ จัดขึ้น ณ ลานแดง เวลา 08.20 น.

4. งานกีฬา ฝ่ายกิจการักเรียน ได้จัดการแข่งขันกีฬาห้องเรียน สามารถติดตาม วัน เวลา และตารางการแข่งขันได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารอาเว มารีอาหรือทางเว็ปไซต์ของโรงเรียน

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ จากฝ่ายวิชาการ

1. ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คาบเรียนที่ 5-7  นักเรียนระดับชั้น Year 12  จะเริ่มติวสอบ IELTSจากสถาบันภายนอก เป็นวันแรก ณ. ห้องประชุม Multifunction ชั้น 1 อาคาร The Trinity  และจะจัดให้มีการติวในทุกๆวันจันทร์ตลอดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561

นอกจากนี้ ในช่วงเวลา 09.00 -12.00 น. จะมีคณะผู้บริหารและคุณครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มาศึกษาดูงานที่่ในเรื่องหลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Year 10 – Year 12

 

2.  ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.10-15.50 น  ทางโครงการแลกเปลี่ยน iStudy จะมาทำการสอบสัมภาษณ์นักเรียนระดับชั้น Year 9  ที่สอบผ่านข้อเขียน ณ. ห้อง Multifunction ชั้น 1อาคาร Regina Coeli   และผลการสอบนี้จะประกาศให้ทราบในลำดับต่อไป

 

3. ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561  เวลา 8.00-12.00 น  โรงเรียนมีการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรรางวัลเรียนดี กิจกรรมเด่น และประกาศนียบัตร Cambridge ESOL ประจำปีการศึกษา2560  ณ. ห้องประชุม Multipurpose ชั้น 1 อาคาร The Trinity    โดยจะจัดให้มีการซ้อมพิธีรับเกียรติบัตร 3 รอบ จัด ณ. ห้องประชุม Multifunction  ดังนี้

 รอบที่ 1   วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561               ซ้อมย่อย ระดับชั้น Year 2–Year 6              เวลา 8.30 น.  

 รอบที่ 2  วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561    ซ้อมย่อย ระดับชั้น Year 7- Year 11             เวลา 8.30 น.

 รอบที่ 3  วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561             ซ้อมย่อย ระดับชั้น Year 2- Year 11              เวลา 13.00 น.

4. ฝ่ายวิชาการได้มีการประสานงานกับบริษัทเอเจนซี่ Gent และได้รับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม จำนวน 1 คน ซึ่งจะมาศึกษาในระดับชั้นYear 10เป็นระยะเวลา 3สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน ถึงวันที่ 7กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เรื่องประชาสัมพันธ์จากฝ่ายForeign Affairs

1. โรงเรียนขอขอบคุณสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และผู้ปกครอง Year 1 ทุกท่าน ที่ร่วมกันจัดกิจกรรม Year 1 Family Day ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมานักเรียนทุกคนได้รับความสนุกสนานกับกิจกรรมเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ปกครองนักเรียน Year 1 และคุณครู Year 1ภายในงานมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิเช่นเกมส์ งานฝีมือต่างๆ ทั้งนี้ให้ทุกคนได้รู้จักการทำงานเป็นทีม  

2. การสอบ Mock IELTS Reading และ Writing ของนักเรียน Year 11 และ 12 จะจัดขึ้นในวันที่ 20 – 21 มิถุนายนนี้ ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน สำหรับการทำข้อสอบ IELTS สำหรับในสัปดาห์ถัดไปจะเป็นการสอบ Mock GCSE ซึ่งรายละเอียดจะทำการแจ้งให้ทราบในภายหลัง  

 

 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ จากฝ่ายธุรการ – การเงิน

1.  การรับบัตรผ่านประตู (สติ๊กเกอร์) ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้ปกครองของนักเรียนใหม่สามารถติดต่อขอรับสติ๊กเกอร์ได้ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป ณ ห้องธุรการ-การเงิน อาคาร The Trinity เวลา 08.00-17.00 น.โดยทางโรงเรียนแจกให้ครอบครัวละ 1 แผ่น หากผู้ปกครองท่านใดต้องการเพิ่มเติม สามารถซื้อได้ในราคา 100 บาท

2. ฝ่ายธุรการจะดำเนินการแจกบัตรประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561 หากนักเรียนคนใดยังไม่ได้รับบัตร ผู้ปกครองสามารถติดต่อขอรับบัตรได้ที่ครูประจำชั้น

3. โรงเรียนได้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้น ป.1 (Year 1) –ม.6 (Year 12) ผู้ปกครองสนใจส่งบุตรหลานของท่านเข้าเป็นนักเรียนสามารถสมัครออนไลน์ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน www.acep.ac.th หรือ ซื้อใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการ-การเงิน ชั้น 1 อาคาร The Trinityหมายเลขโทรศัพท์ 034-872-040-43 ,064-181-0189

 

English

 1. On Thursday, June 14, our school held a special ceremony to Celebrate ‘Wai Kru’ (Teacher Appreciation Day). We would like to thank all the students for their participation in this very important activity.

 1. Year 2 and Year 5 Field Trips will be held this week on Thursday, June 21. Year 2 students will travel to Sampran Riverside in Nakornpathom and Year 5 students will go to Baan Kru Thani. The field trips provide our students with opportunities to to gain real life experiences. They also support the content that students learn in class and help students develop social skills. More details about the field trips will be give to the students by their teachers.

 1. On Tuesday, June 19, right after the morning assembly, we will be conducting Emergency Evacuation Drill and Fire Safety Training for students, teachers, and staff. The training will be led by officers from Samut Sakhon Disaster Prevention and Mitigation. Because of the training, on Tuesday, June 19, we will be using a Special Activity Timetable.

 1. IELTS Tutoring with Experts for Year 12 students will be held every Monday, during period 5 - 7, in the Multifunction Room in the Regina Coeli Building. The tutoring sessions are a part of our IELTS preparation program for Upper Secondary students that includes in-class preparations, tutoring and mock examinations.

 1. Interviews of Year 9 students who passed the iStudy Written Examination last week will be held this Wednesday, June 20 from 2:10 p.m. to 3:50 p.m. in the Multifunction Room in the Regina Coeli Building.

 1. On Monday, June 18, from 9:00 a.m. to 12:00 p.m, a group of teachers from Assumption College Sriracha will visit our school. The visitors will first listen to presentations in The Trinity Building and then visit our academic building.

 1. On Saturday, June 23 our school will host the 2017 Academic Excellence, Extracurricular Activities Awards and Cambridge ESOL Examinations Certificate Ceremony. The ceremony will be held in the Multipurpose Room in The Trinity Building from 8:00 a.m. to 12:00 p.m. The ceremony is held to honor our outstanding students and present them with certificates for their exceptional academic and extracurricular achievements during the 2017 academic year. The practice for the event will be held on the following days:

 1. Years 2 - 6: Wednesday, June 20 at 8:30 a.m.
 2. Years 7 - 11: Thursday, June 21 at 8:30 a.m.
 3. Years 2 - 11: Friday, June 22 at 1:00 p.m.

 1. ACEP Cup 2018 will begin today for Years 1 - 6 students. From June 18 until July 6, the students will participate in sporting activities including football, chair ball and running. Schedule of the event will be posted on our website and the Sport Teacher Office in the Ave Maria Building.

 1. We would like to welcome an exchange student from Vietnam to ACEP. His nickname is Ford and he will be studying at ACEP from June 18 to July 7. During his stay at our school, he will be studying in Class 10/2. We will have a short ceremony to welcome Ford to our school after this morning assembly in the Regina Coeli Building.

 1. We would like to thank the ACEP Parent and Teacher Association, Year 1 Parents, and Teachers for organizing, last Friday, Year 1 Family Day. The event was a lot of fun for our Year 1 students as well as provided the opportunity to foster greater co-operation and involvement between the parents of Year 1 children and the Year 1 teachers. There was a mix of games and craft activities, all of which encouraged us all to work together as a team.

 1. Mock IELTS Reading and Writing Examinations for Year 11 and Year 12 students will be held on Wednesday and Thursday this week. Mock Examinations are a part of our preparation program for standardized international examinations. Mock exams are a great opportunity for our students to experience those exams before taking a real exam. GCSE Mock Examinations will be held in the following weeks.

 1. Parents can purchase car stickers at the Administration and Finance Department in The Trinity Building every day from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. The cost of a sticker is 100 Baht.

 1. Insurance card will be distributed to the students on Monday, June 18. Students who did not receive their card should contact their homeroom teachers.

 1. We are accepting students for Years 1 – 12. Parents who would like their children to study at our school can apply on our website (www.acep.ac.th) or in person in the Finance and Administration Department in the Trinity Building.