Seminarieprogram för hösten 2018  NJS Sverige


2018-08-30: Överdäckning av Stockholm Central

NJS har nöjet att bjuda in till ett seminarium om överdäckning av Stockholm Central. Jernhusen som äger Stockholm Central undersöker nu möjligheterna att däcka över spårområdet i syfte att utveckla området till en modern och attraktiv bytespunkt. På seminariet kommer också Trafikverket att presentera sina planer för området.

Tid

Onsdagen den 30 augusti 2018 kl. 16.00-18.00

Plats

Jernhusen, Västra Järnvägsgatan 23, Stockholm. Anmälan i receptionen

Anmälan

Senast tisdagen den 28 augusti 2018 till Per Olof Lingwall, i första hand via e-post: per-olof.lingwall@trafikverket.se, alternativt per telefon 010-123 12 56.

Avgift

Ingen avgift för medlemmar i NJS. Övriga deltagare: 100 kronor, betalas till NJS bankgiro 796-3325 eller med Swish till 123 671 77 22.  Ange NJS-seminarium 30 augusti och ditt namn.

2018-09-11: På nya spår mot framtiden – höghastighetsbana Hässleholm–Lund

NJS har nöjet att bjuda in till ett seminarium om byggandet av en ny höghastighetsbana mellan Hässleholm och Lund. Projektet ingår i den nya infrastrukturplanen och blir en del i ett höghastighetsnät för järnvägen i Sverige.

Tid

Tisdagen den 11 september 2018 kl. 10.00. Kaffe serveras från kl. 9.30

Plats

Trafikverkets regionkontor i Malmö, Gibraltargatan 7, Malmö.

Program

Den nya infrastrukturplanen 2018–2029 som regeringen har beslutat om innehåller nyinvesteringar i järnvägar på ca 148 miljarder kronor. Ett av projekten som ingår i planen är en höghastighetsbana mellan Hässleholm och Lund. Byggstart är planerad under perioden 2024–2029. Total kostnad för projektet beräknas till 18,8 miljarder kronor.

Projektchef Sara Distner från Trafikverket presenterar projektet Hässleholm–Lund.        

09.00

Registrering och kaffe

09.30

Inledning
– Jens Möller, vice ordförande, NJS svensk avdelning

09.40

Presentation av projektet Hässleholm–Lund
– Projektchef Sara Distner, Trafikverket

Anmälan

Anmälan senast den 6 september med e-post till jens.moller@trafikverket.se eller telefon

010-123 22 66.

Avgift

Ingen avgift för medlemmar i NJS och anställda i Trafikverket.

Övriga deltagare: 100 kronor, betalas till NJS bankgiro 796-3325 eller med Swish till 123 671 7722.  Ange NJS-seminarium 11 sept. och ditt namn.

2018-09-27: Den nationella transportplanen 2018-2029 - vad innebär detta för järnvägen?

NJS har nöjet att bjuda in till ett seminarium där den av regeringen fastställda nationella transportplanen för perioden 2018-2029 presenteras. Fokus för denna presentation av Håkan Persson från Trafikverket kommer att vara vad planen innebär för det svenska järnvägssystemet. Under seminariet kommer Björn Westerberg, VD Sveriges Tågoperatörer, Karolina Boholm, Näringslivets transportråd och Helena Leufstadius, VD Svensk Kollektivtrafik ge sina kommentarer på den fastställda transportplanen.

Tid

Onsdagen den 27 september 2018 kl. 16.00-18.00. Kaffe serveras från kl. 15.30.

Plats

Trafikverket, Solna Strandväg 98, Solna (T-bana Solna Strand). Mötesrum 2071. Anmälan i receptionen. Deltagande även via Skype (ange detta särskilt i anmälan).

Anmälan

Senast tisdagen den 25 september 2018 till Per Olof Lingwall, i första hand via e-post: per-olof.lingwall@trafikverket.se, alternativt per telefon 010-123 12 56.

Avgift

Ingen avgift för medlemmar i NJS eller anställda i Trafikverket. Övriga deltagare: 100 kronor, betalas till NJS bankgiro 796-3325 eller med Swish till 123 671 77 22.  Ange NJS-seminarium 27 september och ditt namn.