Seminarieprogram för våren 2018  NJS Sverige


2018-xx-xx: NJS-seminarium – vdavdsvds

Inledning

Föredragshållare:

Tid: 

Plats: 

Det är också möjligt att delta i seminariet via Skype/telefon. Ange detta vid anmälan.

Anmälan: Anmälan senast den 2x månad med e-post till xxxxs eller telefon
yyy-yyy yy yy. Begränsat deltagarantal.

Avgift: Ingen avgift för medlemmar i NJS och anställda i Trafikverket.

Övriga deltagare: 100 kronor, betalas till NJS bankgiro 796-3325 eller med Swish till 123 671 7722.
Ange NJS-seminarium 30 nov. och ditt namn.