Seminarieprogram för hösten 2017  NJS Sverige


NJS-seminarium - Järnvägsbranschens Samverkansforum

 

Järnvägen är ett system där många aktörer ska samverka. Inte minst genom avregleringen av svensk j           järnväg behöver branschen stärka samarbetet ytterligare för att förbättra och utveckla järnvägen.

Persontrafiken har nästan fördubblats på 25 år. Järnvägen byggdes för en trafik som var både                 lättare och långsammare än idag.

För att kunna prioritera, effektivisera, samordna och driva på förbättringsarbete som rör järnvägssystemets funktion och förnyelse har Järnvägsbranschens samverkans forum (JBF) bildats. Syftet är att öka den svenska järnvägens robusthet, konkurrenskraft och lönsamhet. För att göra järnvägen mer robust och tillförlitlig och tillgänglig krävs samordnad planering och styrning.

 

I JBS finns alla delar av järnvägsbranschen representerade – infrastrukturhållare, transportörer,

fordonstillverkare, fastighetsförvaltare och underhållsentreprenörer. Alla har således vitt skilda

perspektiv men samma fokus – att uppnå konkreta resultat med fokus på kunderna på järnvägen.

Alla perspektiv samordnas i en branschgemensam utvecklingsagenda. Under JBS drivs bland annat: initiativen:

 

Välkomna till ett spännande seminarium!

Föredragshållare:             Kent Johansson, ordförande i JBS och Sofia Lundberg, Trafikverket

 

Tid:                          Måndagen den 28 augusti 2017 kl. 16.00 (kaffe serveras från kl. 15.30)

Plats:                       Trafikverket, Solna Strandväg 98, Solna, Lokal: rum 2095, T-bana Solna Strand

                                OBS anmälan i receptionen

                                Deltagande i seminariet kan också göras via Skype/telefon  

                                OBS ANTALET PLATSER ÄR BEGRÄNSAT

                                         

Anmälan:

Senast fredagen den 25 augusti 2017 till Per Olof Lingwall, i första hand via e-post:

per-olof.lingwall@trafikverket.se, alternativt telefon: 010-123 12 56. Ange om ni deltar på plats i Solna eller via

Skype/telefon.