GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FILIÁLKA BYSTRÉ

Adresa: Záhradná  655/60, 094 31 Hanušovce n./T.         Tel. a fax: 057/44 50 654

                        Mail: info@grkat-hanusovce.sk                                         Web: www.grkat-hanusovce.sk


Bohoslužobný poriadok

po 22. nedeli po Päťdesiatnici

 

Deň

 

Čas bohoslužieb

 

Poznámky

Pondelok

22.10.2018

--------

Utorok

 

23.10.2018

--------

Svätý apoštol Jakub,

Pánov brat podľa tela

Streda

24.10.2018

     

    18.00 hod. sv. liturgia

 Štvrtok

25.10.2018

--------

Piatok

26.10.2018

16.30 hod. sv. liturgia

Svätý veľkomučeník

Demeter Myromvonný

Odporúčaný sviatok!!!

Voľnica!!!

 Sobota

27.10.2018

--------

Nedeľa

28.10.2018

08.30 hod. sv. liturgia

23. nedeľa po Päťdesiatnici

Radový hlas: 6

Zbierka: Na režijné náklady chrámu

Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia