GALDETEGIA / CUESTIONARIO

IZENA / NOMBRE

ABIZENAK /  APELLIDOS

EMATEN DITUZUN MAILAK / CURSOS  QUE IMPARTES

ARLOAK / MATERIAS

BAIEZKOETAN X MARKATU / En caso afirmativo marca con X:

BLOGAK EZAGUTZEN DITUZU / CONOCES  LOS BLOGS

GELAN ERABILTZEN DITUZU / LOS UTILIZAS EN EL AULA

DOCS DOKUMENTUAK EZAGUTZEN DITUZU /

 CONOCES  LOS  DOCUMENTOS DOCS

INSTITUTOAN ERABILTZEN DITUZU /

LOS UTILIZAS EN TU VIDA PROFESIONAL

GOOGLE AURKEZPENAK EZAGUTZEN DITUZU /

CONOCES  LAS PRESENTACIONES PPT DE GOOGLE,

INSTITUTOAN ERABILTZEN DITUZU /

LOS UTILIZAS EN TU VIDA PROFESIONAL

GOOGLE FORMULARIOAK EZAGUTZEN DITUZU /

CONOCES  LOS  FORMULARIOS  DE GOOGLE,

INSTITUTOAN ERABILTZEN DITUZU /

LOS UTILIZAS EN TU VIDA PROFESIONAL

BLOG BATETAN BIDEOAK TXERTATZEN DAKIZU /

SABES INSERTAR VIDEOS EN UN BLOG

GELETAN EGITEN DUZU /

LO HACES PARA TUS CLASES

INTERNETERA BIDEOAK IGOTZEN DAKIZU /

SABES   SUBIR VIDEOS A LA RED

GELETAN EGITEN DUZU /

 LO HACES PARA TUS CLASES

 MULTIMEDIA KARTELAK EZAGUTZEN DITUZU / CONOCES LOS CARTELES MULTIMEDIA

GELETAN EGITEN DUZU /

LOS UTILIZAS EN EL AULA

DENBORA LERROAK / ZER DEN DAKIZU/ CONOCES LAS LÍNEAS DEL TIEMPO

GELETAN EGITEN DUZU / LOS UTILIZAS EN EL AULA

GEOLOKALIZAZIOA ZER DEN DAKIZU / SABES QUÉ ES LA GEOLOCALIZACIÓN

GELETAN EGITEN DUZU /

LA UTILIZAS  EN EL AULA


IRUZKINAK / COMENTARIOS…