KØBENHAVNS UDDANNELSESCENTER

Krusågade 21- 1719 København

Direkte mobil & SMS: +45 27209099  (+45 70203330 )

info@kbhkoereskole.dk * www.kbhkoereskole.dk

En deltager skal bestå følgende 4 prøver plus 1 kursus.

 

1. Erhvervsteoriprøven består af almindelig billedprøver som til bilkørekort, men der er skærpede krav ved erhvervsprøven, hvor eleven kun må have 3 fejl i stedet for 5 fejl. Københavns Køreskole ApS har for kort tid siden afsluttet installation af Danmarks mest moderne PC-system, hvor deltageren, som ved den afsluttende prøve hos politiet, får lejlighed til, ved individuel undervisning, at træne og indøve besvarelse af samtlige spørgsmål som stilles ved den endelige teoriprøve. Undervisningen tilpasses den enkelte deltagers behov.

 

2. Erhvervskøreprøven, hvor deltageren først skal fortælle den førerprøve-sagkyndige om sit udvidede kendskab til bilens teknik og indretning til taxi. Dernæst skal deltageren på KRAK-kort finde et bestemmelsessted som vælges af den førerprøve-sagkyndige og skal derefter på tid planlægge og gennemføre turen ved at vælge den kortest mulige rute, som ikke må afvige mere end 500 m. Fra det første bestemmelsessted får deltageren endnu 1 adresse som han skal finde frem til af den kortest mulige rute. Deltageren skal vise sine evner som en sikker bilist der kender alle færdselsregler, og som er i stand til at give passageren en behagelig køreoplevelse. Køreskolen anvender de mest effektive lærerkræfter og indlæringssystemer, hvori indgår oplæring og kontrol af vejfinding ved hjælp af PC og internet.

 

3. Kvalifikationsprøven til chauffør.

Trafikstyrelsen  tilrettelægger pensum og vi har efter instruks tilrettelagt undervisningen detaljeret for de 6 dages kvalifikationskursus. Fra 1.januar 2012, har Trafikstyrelsen stillet et avanceret EDB system til rådighed for Københavns Køreskole, som anvendes af de godkendte uddannelsessteder, på den måde, at hver enkelt elev, som er tilmeldt og har gennemgået dette kursus, via internet, bliver givet adgang til besvarelse på 1 time af 30 eksamensspørgsmål. Efter nærmere retningslinier, skal ca. 70% af spørgsmålene bevares korrekt. Undervisningsmaterialet og egne notater må medbringes til eksamen. I undervisningen indgår blandt andet taxi-lovgivning, ergonomi, handicapbefordring, informationsteknologi, kommunikation / kundeservice, førstehjælp, afregning miljørigtig kørsel, taxi-lovgivning, jura, m.v. Prøven skal være bestået inden førerkortprøven.

4. Førerkortprøven foregår hos Region Hovedstadens Hyrevognsnævn. Prøven er delt op i 3 led. A. Deltageren skal på 5 minutter slå 3 adresser op og pege dem ud på et KRAK-kort 1 af gangen. B. Deltageren skal på et kort uden navne, inden for det gamle Storkøbenhavn, vise og indikere hvilke større indfaldsveje man skal følge for at finde 2 bysamfund og på 3 minutter, hvis turen for eksempel går fra Rådhuspladsen i København vise korteste rute til Trørød eller fra Rådhuspladsen til Slangerup. For bysamfund inden for området, er alle navne fjernet. C: En deltager skal endelig, uden for Storkøbenhavn, udpege 2 bysamfund på et kort , indenfor tidsfristen 1 min. Plus du også skal kunne bydel plus adresse på nogle udvalgte seværdigheder. Køreskolen anvender det mest effektive indlæringssystem, hvori indgår oplæring og kontrol af vejfinding ved hjælp af PC og internet.

Der sker betaling ved tilmelding til prøven og endvidere ved udstedelse af førerkortet, når prøven er bestået prøve. Prøvens varighed: max. 15 minutter. Førerkortkontoret kan på forespørgsel, samtidig med udstedelse af førerkort til taxi-kørsel, udstede førerkort til sygetransport. Se mere på: www.taxinaevn.dk

Læs senest opdatering på førerkortprøven:

Klik her for yderligere info

Køreskolen anvender det mest effektive indlæringssystem, hvori indgår oplæring og kontrol af vejfinding ved hjælp af PC og internet. Prøvens varighed: max. 15 minutter.

Tidsbestilling: Prøven kan kun iværksættes efter forudgående tidsbestilling.

Du skal medbringe: sygesikringsbevis, kvalifikationskursus bevis, gyldigt erhvervskørekort (Hvis du kun har et midlertidigt erhvervskørekort, så skal du forevise os legitimation med billede, f.eks. dansk pas, opholdstilladelse eller Dankort) og en straffeattest fra politiet, som højst må være 14 dage gammel.

Hvis straffeattesten ikke er ren, så skal du indsende eller aflevere den til godkendelse hos os, sammen med de domme der er nævnt i straffeattesten, inden du foretager tidsbestilling til førerkortprøven. (Dommene fås hos den domstol, der har afsagt dommen). Hvis du kun har fået bødestraf, så skal dommen kun medsendes efter aftale med os. Førerkortet får samme udløbsdato som erhvervskørekortet.

Gyldighedsområde: Førerkortet gælder til kørsel med taxi og limousiner, der er hjemmehørende i en af de kommuner i Storkøbenhavn og Nordsjælland uden Helsingør (områdenummer 1), og der kan samtidig udstedes tilsvarende kort til sygetransport.

Når alle 4 prøver er vel overstået, vil deltageren modtage 2 dages indlæring i brug af taxameter hos enten TAXA4x35 eller hos TaxiNord når en aftale om arbejde med en vognmand er på plads og vil derefter modtage et særligt magnetkort som giver adgang til taxa-metret Taxien hos det pågældende selskab.

Førerkortkontoret kan på forespørgsel, samtidig med udstedelse af førerkort til taxi-kørsel, udstede førerkort til sygetransport. Se mere på: www.taxinaevn.dk, hvordan bliver man taxichauffør.

5. Taxa 4 x 35 afholder det sidste 2 dages kursus i taxameterbrug, kundebetjening, afregning, m.v. som afsluttes med eksamen for chaufføren, som modtager skriftlig jobgaranti. Det starter med 4 timers kursus i taxameter m.v. og så kører deltageren 2 uger, men ikke med de vigtigste kontokunder. Så igen på kursus ½ dag og beståes den endelige prøve, er der fast arbejde. Denne del af uddannelsen har TAXA4x35 indført for at højne standarden blandt de chauffører som kører for selskabets vognmænd og for at give en grundig indlæring i alle de elektroniske instrumenter, som i dag findes i alle de biler som kører i selskabets navn.