Programmererens ordbok

Av G.O. Forsland for Lær Kidsa Koding Rælingen (LKK.r) 2014

Programmering / Utvikling

Det man gjør når man setter samme logiske kommandoer, grafiskt eller tekstbasert, slik at de får datamaskiner til å gjøre “noe”.

Forskjellen på ett skript og ett program

Ett skript kjøres fra toppen av koden og i gjennom en gang Ett program derimot, kjører på en måte som gjør at man flytter seg rundt i programmet avhengig av hva f.eks. brukeren gjør. På denne måten kommer man ikke til slutten på et program på samme måte som i ett skript.

Programmeringspråk

De logiske kommandoene som utgjør et program MÅ skrives 100% riktig i det språket programmeringsmiljøet ditt benytter. På samme måte som man skriver ulikt dersom man skriver ett brev på norsk eller engelsk, så er det store forskjeller i skrivemåten i forskjellige programmeringsspråk også. Den logiske oppbygningen ofte ikke er så ulik mellom språkene.

Programmeringsmiljø

Samlebetegnelse for programmeringspråk, editoren man skriver koden i, kompilatoren som lager program av koden og operativsystemet på din datamaskin.

Code insight / IntelliSense

Hjelpefunksjon som dukker opp mens man skriver kode. Her foreslås det hvilke mulige ord du er i ferd med å skrive med mulighet for å fullføre ordet for deg. Ofte vises også litt informasjon om ordet, objektet eller metoden du skriver.

Objekt

Ett objekt er “noe”, eller “en ting” som kan beskrives og/eller gjøre noe.

Objekt egenskaper

Engelsk: properties, attributes

En egenskep beskriver hvordan objektet ser ut og skal oppføre seg. Eksempler på egenskaper er farge, volum, høyde, bredde.

Objekt metoder

En metode er ett fellesnavn for prosedyrer og funksjoner og er noe som “kalles” eller “kjøres” på ett objekt. Når en metode kalles vil objektet gjøre noe og hvordan dette gjøres bestemmes av egenskaper satt på objektet og innput parameterne til metoden.

På Engelsk kalles metoder Method eller Statement.

Prosedyre

En prosedyre er en metode som gjør noe uten at det kommer ett resultat ut. Det prosedyra gjør utføres på objektet eller på noe annet som f.eks. en datafil.

Eksempel: WriteLine dette er en prosedyre som skriver en linje tekst på objektet den tilhørte.

Funksjon

En funksjon fungerer som en prosedyre, men vil i tillegg produsere ett resultat som sendes ut av funksjonen etter at den er kjørt.

Eksempel: Hvis objektet er en liste med farger og en farge er valgt for øyeblikket, så kan ha en funksjon som heter getNextColor. Denne vil returnere hvilken farge som er neste farge i lista etter den som nå er valgt.

Input parameter

Metoder kan styres med innput parametere som listes opp innenfor paranteser og som skilles med komma dersom det er mer enn en. En parameter kan være noe man skriver inn i koden (hardkoder) eller en variabel. Tekster angis, avhengig av programmeringspråk, innenfor enkle eller doble fnutter.

Eksempel:WriteText(“Hei verden”,12)

I eksemplet er “Hei verden” og 12 en innput parameter som kan angi hva som skal skrives og hvor stor skrift som skal benyttes.

Variable

En varabel er en “bøtte” som man kan putte data inn i. Variabelen kan bytte innhold i og ulike deler av programmet kan benytte dataene som er lagret i variabelen.

.exe fil

Executable all program koden kompilert og pakket sammen i en kjørbar fil.

Unit

En unit er en tekstfil som inneholder program kode. En unit kan inneholde både objekter og enkelstående rutiner.

For å bruke kode fra en unit i en annen unit, må den inkluderes. Dette gjøres litt forskjellig i ulike programmeringsspråk.