D O K U M E N T Ų   P I L D Y M O   I N S T R U K C I J A   M O K  Y M O   V I Z I T U I

Dalyvis - darbuotojas dalyvaujantis Erasmus mobilumo programoje, dotacijos gavėjas

TRSC - Tarptautinių ryšių ir studijų centras

1. Paraiška mokytis

- Paraišką reikia pateikti TRSC darbuotojui, atsakingam už darbuotojų mobilumą, ne vėliau kaip likus mėnesiui iki mokymo vizito.

- Būtina nurodyti tikslias komandiruotės datas.

- Mokymo vizitas turi trukti mažiausiai dvi dienas.

- Esant poreikiui, gali būti finansuojamos 2 dienos, reikalingos kelionei (vieną diena prieš vizitą ir kita – po).

2. Darbuotojų mobilumo sutartis (Mobility Agreement)

- Visus tuščius laukus pildo mobilumo Dalyvis.

- „Seniority“ laukelis: įrašyti „Junior“, kai mažesnė negu 10 metų darbo patirtis, „Intermediate – kai 10-20 metų ir „Senior“ – kai 20 metų ir ilgesnė.

- Sutartį pasirašo Dalyvis, fakulteto, kuriame Dalyvis dirba, dekanas ir priimančioji institucija;

- Galima pateikti dokumento kopiją, originalas nėra būtinas.

3. Dotacijos sutartis

- Dotacijos sumas įrašo atsakingas TRSC darbuotojas.

- Dalyvis turi užpildyti tik duomenis apie save (1 puslapyje) ir pasirašyti.

- Reikia pateikti 2 originalius sutarties egzempliorius.

3. Komandiruotės prašymas

- TRSC darbuotojas užpildo dokumentą pagal mokymo paraiškoje nurodytą informaciją.

- Jeigu reikia, Dalyvis papildo komandiruotės užduotį.

- Žymėti, kokias išlaidas prašoma apmokėti, nereikia. Jeigu į komandiruotę vykstama nuosavu automobiliu, reikia nurodyti jo duomenis.

- Avansu yra išmokama 90 proc. galutinės dotacijos sumos, šalia šios sumos Dalyvis turi nurodyti savo asmeninės banko sąskaitos Nr.

- Komandiruotės prašymas pateikiamas TRSC su Dalyvio ir jo padalinio vadovo parašais.

- prašymas toliau tvirtinamas tik pateikus pasirašytą Mobilumo sutartį (Mobility Agreement) arba oficialų iškvietimo laišką, likus ne nemažiau kaip 2 savaitėms iki komandiruotės pradžios.

4. Sertifikatas

- Po mokymo vizito dalyvis TRSC pateikia sertifikato originalą su priimančios institucijos parašu ir antspaudu, patvirtinantį mokymo užsienyje tikslą ir trukmę.

5. ES anketa

- Po mokymo vizito, Dalyvis į savo el. paštą gauna pakvietimą užpildyti ES internetinės apklausos anketą (angl. On-line EU Survey). Ją užpildyti reikia per 30 dienų.

6. Finansinio atsiskaitymo dokumentai

- Po dėstymo vizito, Dalyvis Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnybai turi pateikti kelionės bei nakvynės išlaidas patvirtinančius dokumentus.

- Jei Dalyvis vyko nuosavu automobiliu, buhalterijai reikia pateikti kuro sąnaudų čekius, kuriuose turi būti nurodytas jo vardas pavardė ir gimimo data.

- Dokumentus pateikti Sonatai Bagdonavičienei (Jankaus g. 2) arba Danutei Stoškuvienei (Tilžės g. 18, tik VA darbuotojams).