Podstawy elektromagnetyzmu w zadaniach

Piotr Kowalczyk, Rafał Lech, Włodzimierz Zieniutycz

Wydanie II uzupełnione

Wydawnictwo Politechniki Gdanskiej, Gdansk 2015, ISBN 978-83-7348-628-7

ERRATA

Dotyczy całgo skryptu:

jest: interpunkcja po wzorach

powinno być: brak interpunkcji po wzorach

Dotyczy całgo skryptu:

Przed ‘oraz’ brak przecinka, chyba że występuje po zdaniu wtrąconym.

Strona 16, przypis, linijka 2

jest: ...całkownia...

powinno być: ...całkowania…

Strona 44, rozdział 1.2.6, linijka 2

jest: ...określenie...

powinno być: ...określenia...

Strona 18, rozdział 1.1.5, wzór (1.35 )

jest:

powinno być:

Strona 34, rozdział 1.1, problem 1.12, Rozwiązanie, linijka 2

jest: ......

powinno być: ......

Strona 41, rozdział 1.2.4, linijka 2

jest: ...jeśli praca praca nie...

powinno być:  ...jeśli praca nie…

Strona 42, rozdział 1.2, wzór (1.137 )

jest:

powinno być:

Strona 50, pod fotografią

jest: Simon Denis Poisson

powinno być:  Sime’on Denis Poisson

Strona 56, rozdział 1.3, problem 1.24, rozwiązanie , linijka 4

jest: ... ...

powinno być:  ... …

Strona 63, zadanie 7, odpowiedź

jest: ......

powinno być: ......

Strona 64, zadanie 11, odpowiedź

jest: ......

powinno być: ......

Strona 64, zadanie 12, odpowiedź

jest: ......

powinno być: ......

Strona 64, zadanie 13, odpowiedź

jest: ......

powinno być: ...V/m

Strona 64, zadanie 14, odpowiedź

jest: b) x=1m

powinno być: b) x=1m oraz x=-3m

Strona 65, zadanie 18, linijka 1

jest: ...prze...

powinno być: ...przez…

Strona 66, zadanie 22, odpowiedź

jest: ......

powinno być: .....

Strona 66, zadanie 23, odpowiedź

jest: ...… oraz ......

powinno być: ...… oraz......

Strona 67, zadanie 26, odpowiedź

jest: ...

powinno być: ...

Strona 68, zadanie 27, linijka 4

jest: ...zakładając że dielektryk...

powinno być:  ...zakładając, że dielektryk…

Strona 68, zadanie 27, linijka 4

jest: ...naładowana...

powinno być:  ...naładowany…

Strona 69, rozdział 2.1, linijka 3

jest: ...ośrodka, oraz natężenia...

powinno być:  ...ośrodka oraz natężenia…

Strona 70, rozdział 2.2, paragraf 2, linijka 2

jest: ...nieruchomy bądź gdy...

powinno być:  ...nieruchomy bądź, gdy…

Strona 81, rozdział 2.5, po problemie 2.7, linijka 4

jest: ...nie zależy do boku...

powinno być:  ...nie zależy od boku…

Strona 81, rozdział 2.5, po problemie 2.7, linijka 13

jest: ...natężenie...

powinno być:  ...natężenia…

Strona 82, rozdział 2.5, linijka 2

jest: … ale wpływają ...

powinno być: … ale nie wpływają ...

Strona 82, rozdział 2.5, wzór 2.44

jest:

powinno być:

Strona 82, Problem 2.8, linijka 2

jest: … która zasilany ...

powinno być: … ktrórą zasilany ...

Strona 86, rozdział 2.6, problem 2.9, rozwiązanie , linijka 4

jest: ...selenoidu...

powinno być:  ...solenoidu…

Strona 90, pod wzorem (2.76), linijka 1

jest: ...na wsptępnie...

powinno być:   ...na wstępie…

Strona 92, zadanie 5, linijka 1

jest: ...prostokątach...

powinno być:   ...prostokąta…

Strona 92, zadanie 1, odpowiedź

jest: ...2.5m...

powinno być: ......

Strona 95, linijka 7

jest: ...ładunku...

powinno być:   ...ładunków…

Strona 96, linijka 2

jest: ......

powinno być:   ......

Strona 96, rozdział 3, wzór 3.9

jest:

powinno być:

Strona 109, rozdział 4, linijka 3

jest: ...elektromagneycznych...

powinno być:   ...elektromagnetycznych…

Strona 109, Rys. 4.1

jest: ...kondensator

powinno być:   ...kondensatorze

Strona 120, Rys. 4.7

jest: ...objętość...

powinno być:   ...objętości...

Strona 125, rozdział A.2, wzory na laplasjan

jest:

powinno być:

Błędy interpunkcyjne:

strona 53, akapit nad wzorem 1.190. W zdaniu "Wyznaczmy teraz napięcie, czyli różnicę potencjałów występującą między płytami, kondensatora." pomiędzy wyrazami "płytami" oraz "kondensatora" nie powinno być przecinka,

Strona 66 - zadanie 20, 3 linijka: "[...] gęstością objętościową pv = 12C/m^3 wyznacz natężenie [...]" - brak przecinka przed wyrazem wyznacz, w zdaniach złożonych przecinkiem oddzielamy zdania składowe.

Strona 114 - 6 linijka od góry: "[...] przez Maxwella prawem Ampere'a i mówi że cyrkulacja [...]" - przecinek stawiamy przed 'że' w tym kontekście zdania.

Strona 108 - Zadanie 5, 3 linijka zadania: "[...] indukującą się w ramce jeżeli będzie [...]" - brak przecinka przed 'jeżeli' -  przecinkiem oddziela się zdanie podrzędne (lub jego równoważnik) od kontekstu, od którego jest ono uzależnione.

Strona 90 - 5 linijka od góry: "[...] o ile pojęcie [...] ma sens fizyczny o tyle potencjał [...]" - brak przecinka przed 'o tyle', przecinek stawiamy w zdaniu złożonym podrzędnie oddzielając zdania składowe.

Strona 90 - linijka pod wzorem (2.77): "[...] posiada symetrię osiową to oczekujemy [...]" - brak przecinka przed 'to', zawsze stawiamy przecinek między członami zdania złożonego.

Strona 90 - druga linijka pod wzorem (2.77): "[...] nie zależy od zmiennej 'fi' to możemy [...]" - brak przecinka przed 'to', zawsze stawiamy przecinek między członami zdania złożonego.

Strona 91 - linijka pod wzorem (2.83): "Ponieważ obliczenia wykonane były dla 'fi' = 'pi'/2 (wówczas [...]) powyższy wzór można uogólnić do postaci: [...]" - przecinek powinien być przed wyrazem 'powyższy' - zawsze stawiamy przecinek między członami zdania złożonego.

Strona 82 - trzecia linijka nad wzorem (2.43): "[...] rys. 2.14c gdzie pokazano [...]" - brak przecinka przed 'gdzie' - zawsze stawiamy przecinek między członami zdania złożonego.

Strona 65 - zadanie 19, 3 linijka zadania: "[...] gęstością objętościową pv=12C/m^3 wyznacz całkowity ładunek [...]" - brak przecinka przed wyrazem 'wyznacz' - zawsze stawiamy przecinek między członami zdania złożonego.

Strona 36, Przypadek 2, linijka 1
jest: Aby wyznaczyć pole wewnątrz kuli postępujemy analogicznie...
powinno być: Aby wyznaczyć pole wewnątrz kuli, postępujemy analogicznie...

Strona 38, 1.2.2. Pojęcie potencjału elektrostatycznego, linijka 1
jest: ...możemy używać pojęcia siły, albo energii...
powinno być: ...możemy używać pojęcia siły albo energii...
ponieważ przed albo, które pojawia się pojedynczo nie stawiamy przecinka

Strona 41, 1.2.4 Pole potencjalne, linijka 2
jest: ...jeśli praca nie zależy od drogi a jedynie od punktu początkowego...
powinno być: ...jeśli praca nie zależy od drogi, a jedynie od punktu początkowego...
ponieważ przed a oraz jedynie stawiamy przecinek

Strona 46, Ad b, linijka 2
jest: Wygodnie będzie to zrobić opierając się na...
powinno być:  Wygodnie będzie to zrobić, opierając się na...
ponieważ przed imiesłowami bez względu na ich wydźwięk w zdaniu zawsze stawiamy przecinek

Strona 47, Rozwiązanie, Ad a, akapit znajdujący się pod wzorem (1.163), linijka 1
jest: Przyjmijmy c2 = 0 aby...
powinno być: Przyjmijmy c2 = 0, aby...
ponieważ przed aby stawiamy przecinek

Strona 56, linijka 3
jest: Korzystając z zależności >wzór<, oraz z założenia...
powinno być: Korzystając z zależności >wzór< oraz z założenia...
ponieważ przed oraz pojawiającym się pojedynczo w zdaniu nie stawiamy przecinka

Strona 58, Problem 1.26, linijka 1
jest: Dwie metalowe kule o promieniach R1 i R2 i ładunkach początkowych...
powinno być: Dwie metalowe kule o promieniach R1 i R2, i ładunkach początkowych...
uzasadnienie: w przypadku wielokrotnego wystąpienia i w zdaniu, przed drugim i każdym kolejnym i stawiamy przecinek, jeżeli wyliczenie dotyczy tej samej rzeczy